[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [EMACS] auctex inst. i .emacs?>>>>> "gekko2" == gekko2  <sslug@sslug> writes:

gekko2> Hej igen nu har jeg tilføjet følgenden i .emacs (nu tror jeg
gekko2> jeg har styr på hvad .emacs er, og hvad /usr/.../emacs/.. er)


gekko2> ;; Auctex (require 'tex-site)

gekko2> Auctex virker fint - tror jeg nok, auctex er et hjælpeprogem
gekko2> til at skrive latex med i emacs? Indeholder det også en
gekko2> oversætter? (fra .tex til .dvi?)

Nej, det gør teTeX, men den gyldne tast er C-c C-c [Enter]

gekko2> ;; use danish dictionary as default (setq ispell-dictionary
gekko2> "dansk")

Jeg kan så anbefale

(setq ispell-program-name "aspell")


gekko2> Jeg kan ikke få emacs til at fortælle mig at stovefejl er
gekko2> forkert (men når jeg bruger ispell -d dansk i konsolen er der
gekko2> ingen problemer?)

gekko2> ;; flyspell-mode (autoload 'flyspell-mode "flyspell"
gekko2> "on-the-fly spelling cheker." t) (autoload
gekko2> 'flyspell-delay-command "flyspell" "Delay on command." t)
gekko2> (autoload 'tex-mode-flyspell-verify "flyspell" ""t)
gekko2> ;; the default flyspell behaivour (put 'LaTex-mode
gekko2> 'flyspell-mode-predicate 'tex-mode-flyspell-verify)

Ingen af disse burde ikke være nødvendige hvis du har installeret det ordenligt.

Derimod skal du fortælle emacs at den skal bruge flyspell-mode når du
skifter til tex-mode.

;; Turn on flyspell
(add-hook 'TeX-mode-hook 'flyspell-mode)

og så skal du også fortælle tex at den skal fortælle ispell at den
arbejder på tex kode.

(add-hook 'TeX-mode-hook (function (lambda () (setq ispell-parser 'tex))))

så er der reftex som også er super rar..

;; reftex
(add-hook 'TeX-mode-hook 'turn-on-reftex)
(setq reftex-enable-partial-scans t)
(setq reftex-use-multiple-selection-buffers t)
(setq reftex-plug-into-AUCTeX t)

og preview mode (skal installeres for sig) til dem der gerne vil have
et wysiwyg-agtigt emacs.

;; Preview mode
(add-hook 'TeX-mode-hook 'LaTeX-preview-setup)
(setq preview-auto-reveal t) ; ja, sgu da for h*** ikke når jeg retter i det

Så er der selvfølgelig automatisk linewrap hvis man ikke har det på i
alle modes...

;; Turn on autofill (linewrap) in (La)Tex modes
(add-hook 'TeX-mode-hook 'turn-on-auto-fill)

og så lidt nyttefulde settings til auctex

(setq-default TeX-master 'dwim) ; Guess master filegekko2> Det virker slet ikke! Jeg kan taste M-x (M = Esc?) alle de

Meta er oftest enten Alt knappen eller windows knappen (ja, den er
faktisk brugbar til noget) men man kan også bruge Esc i nødstilfælde
;)

gekko2> gange jeg vil og skrive flyspell-mode i emacs "komandolinje"
gekko2> alle de gange jeg vil, der sker ikke noget, kan I se hvad jeg
gekko2> har gjort forkert?

   

-- 
Dennis
use Inline C => qq{void p(char*g){
printf("Just Another %s Hacker\n",g);}};p("Perl");


 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:10 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *