[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [EMACS] Re: Ændre »document«-mønstret i LaTeX-modusArne Jørgensen skrev:
> Jacob Sparre Andersen <sslug@sslug> skriver:

> Jeg har det følgende i min .emacs og det kan du sikkert modificere
> til dit behov.

[...]

Tak. Det kunne jeg godt. Min variant ser sådan ud:

------------------------------------------------------------
(defun my-LaTeX-document-style-hook nil
 "Insert my default \\usepackages."
 (save-excursion
  (goto-char (point-min))
  (search-forward "\\documentclass" nil t)
  (forward-line)
  (insert " \\usepackage[danish]{babel}\n")
  (insert " \\usepackage[T1]{fontenc}\n")
  (insert " \\usepackage[latin1]{inputenc}\n")
  (set-buffer-file-coding-system 'iso-8859-1)
  (insert "\n")
  (insert " \\usepackage{url}\n")
  (insert " \\usepackage{amsmath}\n")
  (insert " \\usepackage{amssymb}\n")
  (insert " \\usepackage{epsfig}\n")
  (insert " \\usepackage{makeidx}\n")
  (insert " \\usepackage{nomencl} \\makeglossary\n")
  (insert "\n")
  (insert " \\title{}\n")
  (insert " \\author{Jacob Sparre Andersen}\n")
  (search-forward "\\begin{document}" nil t)
  (forward-line)
  (insert " \\maketitle\n")
  (forward-line)
  (insert " \\bibliographystyle{plain}\n")
  (insert " \\bibliography{/home/sparre/Litteratur/Litteraturliste}\n")
))

(add-hook 'LaTeX-mode-hook
     (lambda nil (add-hook 'LaTeX-document-style-hook
                'my-LaTeX-document-style-hook nil t)))
------------------------------------------------------------

God fornøjelse,

Jacob
-- 
»forskellen er at man har fastslået at han er kriminel. Man har for tidligere
 folk i jobbet blot undgået at der blev taget stilling til spørgsmålet.«
»Men gør det så Silvio til en bedre eller en ringere statsminister?«
»se på det som forbedret varedeklaration.«


 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2007-03-01, 02:01 CET [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *