[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [FORENING] SoftwareregnskabOn Tue, Nov 20, 2001 at 10:07:23 +0100, Ole Tange wrote:

> Holdningerne er:
> 
> 1 Det er en liste med software, som vi har, for at vide os sikre på, at
>   vi ikke en dag bliver afkrævet licens for software. Hvis softwaren er
>   gratis, er det ikke noget problem.

fint.


> 
> 2 Det er vores dårlige samvittighed. Vi skal bevise, at det kan lade sig
>   gøre at køre en forenings IT udelukkende med fri software. Derfor bør vi
>   udskifte ufri software så vidt det er muligt.

Nej, vi er en linux forening, og skal vise at der kan anvendes linux.
(både kommercielle og gratis/opensource løsninger).

Af praktiske årsager bør valg af softwareløsninger ikke hindre
friheden til at vælge alternativer.
Så valg af en kommerciel/ufri løsning må ikke betyder at den
hindrer eller besværliggør senere valg af alternativer.

Det er i øvrigt normalt god praksis indefor erhvervsliv at man
har alternative leverandørere/producenter.
Er der kun en, så risikerer man produktionsstop hvis den ene 
leverandør/producent ikke vil/kan levere.
(i visse tilfælde sker det jo også)

Med OpenSource har man så ydeligere den fordel selv at kunne
være "leverandør/producent". Men derfor kan andre kommercielle løsninger
jo også være attraktive. 
Betænkelig bliver det kun hvis løsningen hindrer senere valg af andre
alternativer.


> Diskussionen er kommet op idet vi benytter programmet Tivoli til backup.
> Uni-C tilbyder gratis backup, men det kræver at vi har en Tivoli-klient
> installeret. Denne klient er ufri software.
> 
> I, kære medlemmer, skal ikke tage stilling til den konkrete sag. Men I
> skal gøre det klart for os (WWW_ADMIN, bestyrelsen, ADMIN), hvad *I* mener
> softwareregnskabet skal afspejle.

Jeg mener der er rigelige med backup alternativer som det står
sslug frit for at vælge, men jeg har indtrykket af at brug af 
tivoli-klienten letter arbejdet for admin@, ikke er en udgift for SSLUG,
og den hindrer ikke at vi senere vælger en anden løsning, 
hvis f.eks. serveren flyttes.

Og i vedtægterne nævnes kun "Linux".
At SSLUG også går ind i OpenSource skyldes jo at visse "ufri" løsninger
og standarder er en hindring/trussel mod linux.
Men tivoli-klienten er så vidt jeg kan se ikke en hindring eller trussel
mod Linux.

Her drejer det sig om "friheden til at vælge", som jeg også tolker
som ikke at vælge løsninger som hindrer "friheden til at vælge".

Et eksempel på manglende "frihed" ses netop på hvad der er sket
med  sourceforge.

Men valg af en backupløsning falder næppe i den kategori, SSLUG har
stadig den fulde frihed til at vælge andre løsninger.

-- 
mvh Frank Damgaard  | http://home3.inet.tele.dk/frda/ 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:36 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *