[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [FORENING] Re: [MOEDE] Valg-resultat fra igårPoul-Erik Andreasen <sslug@sslug> writes:

> > Et fordelingstal på 1 eller 2 ville også have betydet at dig og Jacob
> > byttede plads (samtidig med at Flemming Og Nick ville bytte plads - det
> > er for resten den eneste rokade af de tre sidste der er mulig).
> 
> Fordelings tal under fire vil også muligøre valg af for mange
> kandidater.

Nej, så er det kun dem med flest 1.-stemmer (sekundært flest 2.-stemmer
osv.) der er valgt. Det ville give anledning til at for mange kunne opnå
fordelingstallet på førstestemmerne.

> Der kan ganske rigtigt ikke være mere end n overlappende grupper
> men der kan godt være præcis hvilket du forhindre ved den ekstra
> additiv. Den rigtigte minimalformel må Stemmer/opstillede 
> oprundet til
> nærmest heltal. Og det vil sige at den ændring i kaldte en
> trykfejl ikke
> er helt rigtig

Jo den er, for bagefter står der "oprundet til nærmeste strengt større
heltal". Det betyder at hvis resultatet er heltalligt, så skal der
lægges en til, ellers skal der blot rundes op.


> Hvis du har en situation med 36 stemm og 8 pladser så for du et
> fodelingstal
> på 4 

Så har du glemt at runde op til noget der er strengt større (strengt
større er den relation der med symboler repræsenteres af > og der gælder
jo ikke 4>4).

> Desuden mener også at der også forkert at regen subleantpladserne
> med i fordeligstallet. Der er ikke mening i at give et mindretal
> en subleatplads
> Det er ikke fomålet med subleanter. Hvis et mindretal ikke udgår
> min 1/6
> af stemmerne så er de ikke beretiget til noget som helst. 
> 
> Derfor mener jeg at der korekte fordeligtal med maksimal
> mindretalsbeskyttelse
> er Oprundet(31/6) = 6 

Det er jeg slet ikke uenig i, men der er præcendens (fra før
valgreglerne blev vedtaget) for at gøre det, og valgreglerne er ikke
præcise.

> af min egen mail. Men jeg finder det betænkelig at sætte
> mindretalsbeskytelses
> i højsædet, når antallet af fremmødte til årmødet er så ringe som
> det er.

I min verden er mindretalsbeskyttelsen nok det vigtigste princip, og jeg
ser ingen problemer i at sætte den i højsædet lige meget hvad.

> At tale om at 4 eller 6 personer som et mindretal er berretiget
> til en betyrrelsesplads giver ikke mening når det ses i forhold
> til foreningens størrelse, heller ikke selv om vi antager at det
> reelle medlemstal kun er f.eks 500 medlemmer, alle dem der bliver
> hjemme, må jo antages at være af den opfattelse at ledelsen af
> foreningen går fint uden at de blander sig. 

Vi er helt enige i at man må antage at (størstedelen) af dem der bliver
væk er ligeglade, men det betyder i min verden også at de er ligeglade
med at det betyder at 4/6 personer kan få meget at skulle have sagt.

.Henrik

-- 
Registreret Linux bruger nummer 61622
Registrer dig selv på http://counter.li.org/


 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:36 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *