[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Referat fra årsmødet i SSLUG 18/11 2001Se lige som der er problemer i dette opdaterede 
referat. Jeg har sendt det til moderatorerne - hvis 
I ikke falder over noget, så kan moderatorerne sende 
mailen ud på sslug-announce i morgen eftermiddag.

----------------------
From: Peter Toft <sslug@sslug>
Subject: Referat fra årsmødet i SSLUG 18/11 2001


Referat fra SSLUG årsmøde i Lund, Sverige 18/11 2001

1. Valg af ordstyrer: Claus Sørensen

2. Valg af referent: Jacob Sparre Andersen

3. Fremlæggelse af program 
  * Formandens beretning
  * Regnskab
  * Ansvarsfrihed for bestyrelsen?
  * Vedtægtsændringer
  * Medlemsafgifter
  * Diskussion
  * Valg af bestyrelse
  * Valg af valggruppe


Formandens beretning 
--------------------
(kan læses på 
http://www.sslug.dk/moede/medlems/2001-11-18/pto-beretning/)
* Peter lagde stor vægt på at vi skal til at være mere 
 udadvendte og få mere ud af den store indsats vi 
 faktisk laver. 
* Peter Toft stopper som formand i SSLUG senest fra 2003. 
* Årets ærespingviner: Dan Te Westerlund og Ole Tange.


Regnskab
--------
* 2000-regnskabet blev fremlagt (grundet tekniske
 problemer med en defekt projektor blev en del af 
 regnskabet dog kun fremlagt mundligt).
 Årsregnskabet for 2000 findes på:
  http://www.sslug.dk/bestyrelsen/regnskab/2000/
 Der findes et foreløbigt årsregnskab for 2001 på:
  http://www.sslug.dk/bestyrelsen/regnskab/2001/
* Software-regnskab 
 Softwarelicenser: SSH -> OpenSSH
 Stadig qmail og Big Brother
 Tivoli-klient (lukket program, bruges til Uni-C's 
  sikkerhedskopiering)
 Stemmeoptællingsprogrammet er på vej til at blive 
  offentliggjort.Ansvarsfrihed for bestyrelsen?
------------------------------
* 2000-regnskab enstemmigt godkendt.
* Overvejende flertal for at give 2000-bestyrelsen 
 ansvarsfrihed.


Vedtægtsændringer: 
------------------
* Frank Damgaard, Henrik Grove og Dan Te Westerlund 
 fremlagde forslag til vedtægtsændringer. 
 - Opklaring af udpegningen af "nationale" repræsentanter.
  Det var stemning for at bede valggruppen 
  om at finpudse ændringsforslaget inden næste
  medlemsmøde. Vedtaget med stort flertal
 - Korrekturlæsning af vedtægterne (antal pladser -> 
  antal pladser + 1). Enstemmigt vedtaget.
 - Forslag fra Peter Toft og Jacob Sparre Andersen til 
  opstramning af afleveringsfrister for regnskab og 
  vedtægtsændringer. 
  Forslagene trækkes tilbage indtil videre.
 - Martin Wahlen gør opmærksom på at ændringforslagene 
  bør findes på svensk.
* Diskussionen var noget uklar og vi besluttede 
 at oprette <sslug@sslug> hvor 
 vedtægtsændringer vil blive præsenteret og 
 rettet endeligt til før medlemsmøder.


Medlemsafgifter og budget:
--------------------------
* Kassererens forslag: ca. 400 dkk/år til domæneafgifter 
 Ellers ikke nogle udgifter.
* Peter Toft lægger op til at SSLUG 
 afstår fra at have domænet open-source.dk i fremtiden. 
 Det var der generel tilslutning til.
* Det blev kommenteret at foreningen ikke står så 
 stærkt uden den likviditet en medlemsafgift på mere 
 end 0 kr kan forventes at give. 
* Forslag: 0 kr i medlemsafgift - vedtaget 
 med overvejende flertal


Diskussion: 
-----------
* Blev udsat til efter frokost - og er refereret på 
 http://www.sslug.dk/emailarkiv/moede/2001_11/msg00499.html


Valg af bestyrelse:
-------------------
Kandidatpræsentation blev holdt kortfattet og derefter 
blev valghandlingen afholdt.

Valgresultat: 
-------------
* Stemme-optællingen kan ses på
http://www.sslug.dk/moede/medlems/2001-11-18/valgresultat.shtml

Bestyrelsen for 2002 vil være:
* Peter Toft
* Anne Østergaard
* Hanne Munkholm
* Patrik Bengtsson
* Erik Josefsson
* Gitte Wange Jensen

Suppleanter:
* Peter Makholm
* Jacob Sparre Andersen

Ikke valgt:
* Poul-Erik Andreasen
* Flemming Bjerke
* Nick Sandru

* Sammensætningen af bestyrelsen for 2002 kan ses på 
http://www.sslug.dk/bestyrelsen/2002.html


Valg af valggruppe: 
-------------------
Frank Damgaard, Dan Te Westerlund, 
Claus Sørensen og Nick Sandru blev
valgt.


Revisorer: 
----------
* Niels H. Pedersen <sslug@sslug> vil 
 gerne fortsætte.
* Martin Wahlen <sslug@sslug> vil også 
 gerne være revisor.
* Revisorsuppleant: Flemming Bjerke <sslug@sslug>
Der var tilslutning til valget.

Slut på den administrative del af årsmødet.
 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:36 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *