[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

2. udkast til referat af SSLUGs årsmødeversion 1: Hanne
Version 2: Peter Toft - sprog, Ole Tanges rettelser + 
      link til at den ny bestyrelse konstituerer 
      sig selv. Email-adresser til revisorer ind - 
      ellers mangler vi de adresser om et år :)

----------------
Referat af SSLUG's årsmøde 2002
===============================

49 stemmeberettigede var mødt op.

1) Formand Peter Toft bød velkommen.
  Kenneth Geisshirt blev valgt til mødeleder.
  Hanne Munkholm blev valgt til referent

  Stemmetællere blev valgt:
  Frank Damgaard - valgstyrer
  Kenneth Geisshirt
  Nick Sandru
  Dan Te Westerlund
  Keld Jørn Simonsen

2) Formand Peter Toft afholdt sin beretning. Hans foredrag findes her:
  http://www.sslug.dk/moede/medlems/2002-11-03/pto-beretning/


3) Bestyrelsen havde valgt at udnævne to nye ærespingviner i år:
  Rune Zimmermann
  Henrik Christian Grove

4) Jacob Sparre Andersen fremlagde regnskabet for 2001, i fravær af kasserer 
  Erik Josefsson. Forsamlingen opdagede at der var regnet ti danske kr
  forkert. Det foreløbige regnskab for 2002 blev også præsenteret.

  Softwareregnskabet blev fremlagt.

5) De fremmødte revisorer Niels-Holger Pedersen og Martin Wahlén havde
  ingen kommentarer til regnskabet. Flemming Bjerke havde dog på forhånd
  per mail gjort opmærksom på, at man normalt omregner fremmed valuta til
  danske kroner.

  Formandens beretning blev godkendt af forsamlingen.
  Regnskabet for 2001 blev godkendt af forsamlingen.

6) Et spontant indlæg fra frisoftware.dk v/ Henrik Størner. Det koster
  mindst 100 kr at være medlem. Henrik opfordrer SSLUGs medlemmer og de
  virksomheder, som de er ansat i, til at melde sig ind og derved
  støtte fri software aktiviteter i Danmark. Se
  http://www.frisoftware.dk hvor det også fremgår hvordan man søger
  penge til aktiviteter. Keld Jørn Simonsen gjorde i den forbindelse også
  opmærksom på rap.dk som også kan støtte aktiviteter omkring fri software.

7) Vedtægtsændringer

  Der var 6 forslag til vedtægtsændringer. 5 af dem blev vedtaget. For
  den fulde ordlyd, se
  http://www.sslug.dk/moede/medlems/2002-11-03/vedtaegtsforslag.shtml.

  7.1) Lidt stavefejl og omformuleringer. Vedtaget 2. gang.
  0 stemmer imod. 1 undlader. Overvældende flertal stemmer for.

  7.2) Dagsorden til årsmødet ind i vedtægterne. Vedtaget 2. gang.
  0 stemmer imod. 1 undlader. Overvældende flertal stemmer for.

  Bemærkning: Keld Jørn Simonsen gør opmærksom på at der mangler
  et punkt i forslaget: Valg af referent.

  7.3) Kandidater til bestyrelsesvalg må anmelda sig en vecka før, ikke
    inkomma en vecka før. Vedtaget 2. gang.

  0 stemmer imod. 0 undlader. Enstemmigt vedtaget.

  7.4) Forslag skal inkomme en uge før årsmødet. Vedtaget 2. gang.
  0 stemmer imod. 1 undlader. Overvældende flertal stemmer for.

  7.5) Ændring af bestyrelsens tiltrædelsestidspunkt. Ikke vedtaget.
  Der var diskussion for og imod, og andre mulige konstruktioner blev
  foreslået. Forslagsstiller Poul-Erik Andreasen trak indtil videre 
  forslaget tilbage.

  7.6) Stavefejl i "Fastställande" rettes. Vedtaget 1. gang.
  0 stemmer imod. 1 undlader. Overvældende flertal stemmer for.
  
8) Forventninger og forpligtigelse i bestyrelsen 
  Peter Toft fremlagde bestyrelsens oplæg til en retningslinier ang.
  bestyrelsens arbejde, som blev sendt til sslug-forening dagen før
  årsmødet, samt baggrunden for denne. Se
  http://www.sslug.dk/liste/bestyrelsen/ . 

  Bestyrelsen har udarbejdet retningslinierne på baggrund af konkrete
  problemer i bestyrelsesarbejdet især i 2002. Dokumentet er et forslag
  til hvordan nogle af disse problemer kan løses, 
  Årsmødet betragtede dette som en forretningsorden og fandt indholdet
  rimeligt, men anså det for bestyrelsens egen afgørelse, hvordan den
  vil arbejde. Den nye bestyrelse må naturligvis selv afgøre, om de
  ønsker at arbejde efter de samme retningslinier.

9) SSLUG og IT-politik 
  De vigtigste argumenter i diskussionen:
  - Gode initiativer er skudt ud fra SSLUG (desværre ofte grundet
   dårlig stemning): softwarepatenter.dk, digitalforbruger.dk,
   frisoftware.dk.
   * Startet fordi der var ligesindede at finde i SSLUG
   * Nogle ting fungerer meget bedre udenfor SSLUG, hvor ikke kun Linux
   folk kan bidrage. SSLUG har 6000 medlemmer. Digitalforbruger.dk
   har samlet 5000 underskrifter på en måned, været i avisen, TV og
   radio... Og softwarepatenter er bredere end Linux. BSD, Mac,
   mobiltelefoner...
   * Men foreningen SSLUG har en gennemslagskraft som vi også skal
   bruge (når det er Linux relevant).

  - SSLUG skal stadig mene noget om itpolitik, når der er en Linux
   vinkel på det.
  - Begyndere behøver ikke vide en masse om softwarepatenter fra
   starten.
  - Begyndere behøver at vide en masse om softwarepatenter fra starten.
  - Det er et problem at sslug-itpolitik listen er gået amok.
  _ Vi bør finde en balance så SSLUG kan være en rede hvor initiativer
   kan opstå, men SSLUG skal ikke lave alt benarbejdet. 

  Dette er ikke anbefalinger vedtaget af årsmødet men en opsummering af en
  debat.

10) Præsentation af kandidaterne til bestyrelsesvalget.
  Hver kandidat fik 2 minutters taletid til at fortælle om sig selv.

11) Bestyrelsesvalg ved hemmelig afstemning. Stemmeoptælling foregik
  imens årsmødet fortsatte til næste punkt.

12) Diskussion om næste års mål
  * Anne Østergaard fortalte lidt om teknologirådets rapport om open
   source og oversættelsen af David Wheelers rapport
   [http://www.sslug.dk/~anne/dk_why_oss_fs.html]. Samt
   at høringen om open source i det offentlige fortsætter til den 22.
   november på http://www.oio.dk/hearing
  * Peter Toft fortalte at der bliver LinuxForum igen til næste år.
   Det bliver den 1. marts.
  * Mads Bondo Dydensborgs forslag blev diskuteret. Se det oprindelige
   forslag på http://www.sslug.dk/emailarkiv/forening/2002_10/msg00291.html
   Forslaget blev udsat for nogen diskussion og endte med flg.
   ordlyd: 
    "Årsmødet anbefaler bestyrelsen at modarbejde lovgivning
     omkring eneret (herunder ophavsret, digital 
     rettighedshåndhævelse, mm) der kan begrænse anvendelse, 
     udvikling og udbredelsen af Linux og andet fri software."

   Ved en vejledende afstemning blev anbefalingen vedtaget af
   årsmødet.
   1 stemte imod. 9 undlod. 28 stemte for.

13) Valggruppen offentliggør resultatet af bestyrelsesvalget

  Den nye bestyrelse blev:
  Anne Østergaard
  Jacob Sparre Andersen
  Klavs Klavsen
  Peter Makholm
  Erik Josefsson
  Gitte Wange

  Suppleanter:
  Martin Wahlén
  Niels Elgaard Larsen

  Se flere detaljer på
  http://www.sslug.dk/moede/medlems/2002-11-03/endeligt-resultat.shtml

  Den ny bestyrelse vil efter årsmødet konstituere sig selv
  jfr. http://www.sslug.dk/forening/stadgar/stadgar.shtml/#ss5.9

14) Opstilling og valg af revisorer og valgudvalg
  Revisorer: 
   Klaus V. Slott <klaus(på)andelsweb.dk>
   Niels-Holger Pedersen <nhp(på)billetnet.dk>
  Valggruppe: 
   Frank Damgaard - valgstyrer
   Kenneth Geisshirt
   Nick Sandru
   Dan Te Westerlund
   Keld Jørn Simonsen

15) Evt.

  * Poul Erik Andreasen: Forslag omkring oprydning til julefrokost.
   Ingen protesterede imod at man måske betaler nogen til det, eller
   aftaler at nogen kan slippe for at betale for at være med, imod at
   rydde op. Fast sluttidspunkt blev foreslået. Desuden mangler vi et
   sted at holde julefrokosten.

16) Årsmødets afslutning
  Kl. 17.00 sluttede årsmødet. 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:37 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *