[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [FORENING] politik? (was: SSLUG i opløsning?On Fri, 27 Dec 2002 12:35:36 +0100 (CET)
Hans Schou <sslug@sslug> wrote:

> On Fri, 27 Dec 2002, Patrik Bengtsson wrote:
> 
> > Det finns andra sätt att motverka mjukvarupatent än att föra kampen
> > inifrån SSLUG, i min mening skulle det vara bättre att kampen fördes i
> > sammanslutningar av Linux/BSD/OSS föreningar.
> 
> Det er altså berøringsangst der er problemet? SSLUG må ikke selv have en 
> holdning, men blot støtte op om hvad andre foreninger gør?
> 

SSLUG är i grund och botten en Linux-förening för att citera våra stadgar;

---

 1.2 Syfte

 SSLUG har till uppgift att sprida kunskap om operativsystemet Linux jämte därvidlag 
 relevant information till medlemmar och allmänhet.

---

I stadgarna står det inget om att föra en politisk kamp mot mjukvarupatent.

Vidare i stadgarna;

--

1.1 Namn

Skåne Sjælland Linux User Group, förkortat SSLUG, är en partipolitiskt och religiöst 
oberoende ideell datorförening, oavhängig alla yttre intressesfärer.

---

Det senare i denna paragraf är intressant "oavhängig alla yttre intressesfärer". Jag skulle
vilja göra en fri tolkning av denna paragraf och hävda att SSLUG inte ska hålla på med politik. 
När denna paragraf skrevs fanns det inte några problem med mjukvarupatent.. 


Min point är att om SSLUG ska hålla på med politik i den grad som förs idag och med en eventuell
upptrappning måste det till stadgeändringar som har stöd av en majoritet av SSLUGs medlemmar. 


> ErikJ har spurgt om det direkte, om det er sådan det skal foregå.
> 
> > På så vis kan SSLUG uttala sitt stöd för dessa föreningars kamp i olika
> > saker. Med andra ord kan man fortfarande ha SSLUGs >6000 medlemmar i
> > ryggen utan att för den delen SSLUG blir en politisk förening.
> 
> Jeg har kun mødt et medlem der syntes at softwarepatenter var godt,
> og SSLUG ikke skulle beskæftige sig med det. Da han er tidligere ansat 
> ved IBM, syntes jeg ikke at hans holdning var ret væsentlig.
> 

Man behöver inte automatiskt gå in för mjukvarupatent för att man inte vill att SSLUG ska stå för hela kampen. Det är inte smart att föra en kamp på egen han, man får mer kraft genom att samla flera grupper och verka gemensamt. 

/Patrik
 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:37 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *