[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Den politiske kandestøberRøg desværre i den forkerte gruppe - sslug.politik, så jeg
krydsposter lige her, hvor den skulle have været fra starten af.

Nu synes jeg, at diskussionsniveauet er ved at nå holdbergske
dimensioner. Måske er det mig, der ikke har fattet en snus, men set
fra en ubetydelig plet i udkanten af København har jeg fået denne
opfattelse, at den nys valgte bestyrelse ikke kan arbejde sammen!
Nuvel, her er så mit indspark til diskussionen: Med hvilken
naturlov er det givet, at en bestyrelses vil kunne samarbejde? Jeg
kan da godt forstå, det er træls, hvis tiden hele tiden går med
at skulle udrede uoverensstemmelser, men er det ikke det, der
forstås ved det levende demokrati? Ifald man altid var enige i alt
fra starten af, var der jo ingen grund til at diskutere endsige
holde afstemning om nogen sager, og for mig at se ville dette være
første skridt mod foreningens endeligt. Hvis vi skal tilbage til
udgangspunktet for dette indlæg, må jeg vist hellere fremkomme med
den egentlige grund til mit indlæg. Jeg er af den mening, at man
ikke kan forpligte mennesker ud over deres evner, men i den givne
sag synes jeg, den valgte bestyrelses gøren og laden ikke giver mig
indtryk af, at man har prøvet at opnå noget frugtbart samarbejde
overhovedet. Som det fremgår af foreningens vedtægter, er den
nyvalgte bestyrelse ikke officielt tiltrådt endnu, og har ej heller
holdt et eneste møde endnu, så jeg mener ikke, man har udtømt
mulighederne for, at kunne sige, at man ikke vil kunne samarbejde;
Politik er det muliges kunst, men for at kunne opnå disse
kompromisser, må man først loyalt have indgået i en frugtbar
meningsudveksling, hvor alle parter bliver hørt, og alles indspark
bliver seriøst behandlet. For mig at se, som udenforstående,
virker det som om, at kun en af parterne i sagen har fremført deres
synspunkter. Mit forslag vil derfor være, at man på det kommende
foreningsmøde beder samtlige afgående bestyrelsesmedlemmer om at
forelægge deres version af sagen for medlemmerne, da jeg på det
forelæggende grundlag ikke føler mig i stand til, at vurdere hvem
der er skyld i den nuværende krise.

Til sidst vil jeg også gerne give mit besyv med til diskussionen
om, hvorvidt SSLUG som forening kan udtale sig politisk. Jeg mener,
at det bærende element for foreningen er, at alle medlemmer har en
interesse i styresystemet Linux, og hvad deraf medfølger. Ud fra
denne grundholdning mener jeg så, at SSLUG, og dermed bestyrelsen,
skal bruge sin tid på dette emne, og ikke udtale sig om alt mellem
himmel og jord indenfor den IT-politiskes sfære. Jeg støtter
altså hermed Størner: Politik foregår i politiske foreninger!
Hvis pludseligt politikken overskygger foreningens egentlige
formål, frygter jeg så absolut for, at vi så ligeså godt kan
lukke og slukke. Hvordan havde man forestillet sig, at man i en
forening hvor der findes ligeså mange politiske anskuelser, som der
findes medlemmer, skulle kunne opnå en repræsentativ holdning?
Skal vi ikke blive enige om, at SSLUG er en faglig organisering
omkring operativsystemet Linux, og så overlade de politiske
debatter til de politiske organisationer? Jeg siger ikke hermed, at
vi ikke kan udtale os politisk, men disse udtalelser, og de
politiske ytringer, skal så være snævert forbundet til
foreningens formålsparagraf.

Og så lige til sidst: Skal vi ikke prøve at holde diskussionerne
på et sobert grundlag, hvor det er bolden, og ikke manden/kvinden
der er i fokus?

-- 
Hilsen/Sincerely
Michael Rasmussen

"C makes it easy to shoot yourself in the foot; C++ makes it harder,
but when you do, it blows away your whole leg." - Bjarne Stroustrup
-------------------------------------------------------------------
Fjern NOSPAM fra min adresse, for at sende mig en mail 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:37 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *