[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

vedtegtsändring (was: konstituering)
> Det er mest vedtægterne jeg kritiserer her. Jeg mener at en bestyrelse bør
> tiltræde umiddelbart når den er valgt.

Ok, vad så med att vi ändrar

 5.7 Styrelsens tillträde

  Styrelsen tillträder vid verksamhetsårets början.

Till

 5.7 Styrelsens mandatperiod

  Styrelsens mandatperiod är från årsmöte till efterföljande årsmöte.

Och som en konsekvens

 5.9 Konstituerande av styrelsen

  Styrelseledamöter fördelar själv nedanstående poster mellan sig vid
  första sammanträdet under nytt verksamhetsår.
   * Ordförande.
   * Vice ordförande.
   * Sekreterare.
   * Kassör.

  Styrelseledamöterna skall även fastställa ersättningsordning mellan
  eventuella suppleanter. Samt därefter bestämma sin
  förrättningsordning.

Till

 5.9 Konstituerande av styrelsen

  Styrelseledamöter fördelar själv nedanstående poster mellan sig vid
  första sammanträdet efter årsmötet.
   * Ordförande.
   * Vice ordförande.
   * Sekreterare.
   * Kassör.

  Styrelseledamöterna skall även fastställa ersättningsordning mellan
  eventuella suppleanter. Samt därefter bestämma sin
  förrättningsordning.

Martin
 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:37 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *