[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [FORENING] vedtegtsändring (was: konstituering)Martin Wahlén wrote:

> 
> 
>> Det er mest vedtægterne jeg kritiserer her. Jeg mener at en bestyrelse
>> bør tiltræde umiddelbart når den er valgt.
> 
> Ok, vad så med att vi ändrar
> 
>  5.7 Styrelsens tillträde
> 
>  Styrelsen tillträder vid verksamhetsårets början.
> 
> Till
> 
>  5.7 Styrelsens mandatperiod
> 
>  Styrelsens mandatperiod är från årsmöte till efterföljande årsmöte.
> 
> Och som en konsekvens
> 
>  5.9 Konstituerande av styrelsen
> 
>  Styrelseledamöter fördelar själv nedanstående poster mellan sig vid
>  första sammanträdet under nytt verksamhetsår.
>   * Ordförande.
>   * Vice ordförande.
>   * Sekreterare.
>   * Kassör.
> 
>  Styrelseledamöterna skall även fastställa ersättningsordning mellan
>  eventuella suppleanter. Samt därefter bestämma sin
>  förrättningsordning.
> 
> Till
> 
>  5.9 Konstituerande av styrelsen
> 
>  Styrelseledamöter fördelar själv nedanstående poster mellan sig vid
>  första sammanträdet efter årsmötet.
>   * Ordförande.
>   * Vice ordförande.
>   * Sekreterare.
>   * Kassör.
> 
>  Styrelseledamöterna skall även fastställa ersättningsordning mellan
>  eventuella suppleanter. Samt därefter bestämma sin
>  förrättningsordning.

Ja, eller:

http://www.sslug.dk/moede/medlems/2002-11-03/vedtaegtsforslag.shtml
 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:37 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *