[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [FORENING] Udrensning af Anne> > On Sat, 28 Dec 2002 15:39:35 -0100 bjerke <sslug@sslug> wrote:
> >> Anne har gennem længere
> >> tid som bestyrelsesmedlem været en ihærdig, professionel og effektiv
> >> forkæmper for open source.

Jeg forstår at den nuværende krise er et personspørgsmål omkring Anne.
Og Anne er vel lidt aparte, og lavet af noget andet stof end de fleste
medlemmer i SSLUG. Hun er ikke nørd, hun er ældre end de fleste, hun er
kvinde, hun er en specialist i et vigtigt emne, nemlig EU-jura.
Og hun er meget engageret i sit arbejde i SSLUG. 

Foreningsmæssigt var hun den der fik det klart flotteste valg på
årsmötet 2002, og der var en meget klar opbakning til at der laves
itpolitisk arbejde på samme årsmöte. 

Jeg har svært ved at sætte mig ind i hvad problemerne virkelig er,
men det virker som samarbejdsproblemer og dårlig kemi. Og intet andet.
Fra medlemmernes side, som udtrykt ved foreningens højeste myndighed,
årsmötet er der noget af den klareste opbakning til Annes person,
og den politik som Anne har været med til at føre.

Jeg forstår hun hænger sig lidt i paragraffer, og vil have at ting
går efter foreningens vedtægter, herunder at man konstituerer sig
på et bestyrelsesmøde. Jeg kan godt forstå at det er irriterende
for et flertal som allerede har besluttet hvordan det skal være,
men jeg kan også godt forstå at Anne som jurist er lidt paragrafrytter,
og som værende i mindretal beder om overholdelse af vedtægter.
Vedtægterne skal bestå deres prøve i konfliktsituationer, som denne.
Kan den øvrige bestyrelse ikke godt give hende medhold her? 
Som menigt medlem vil jeg forvente at den valgte bestyrelse 
overholder gældende vedtægter, ellers kan konstitueringen faktisk
i sin yderste konsekvens blive kendt ugyldig som ikke vedtægtmæssig.
Det koster jer ikke ret meget, bare et par dage, og I kunne
jo blot indkalde til bestyrelsesmøde en af de første dage i det nye år.
Og jeg kan ikke forestille mig at Anne ikke vil rette sig efter
hvad der besluttes på et sådant bestyrelsesmøde.

Jeg er jo ked af at høre om al den ballade, og I véd godt allesammen i
bestyrelsen at jeg værdsætter jer hver i sær meget højt. Det er 
utroligt dygtige og kompetente og aktive folk vi har fået indvalgt 
i bestyrelsen. I véd godt også at jeg selv har haft problematikken med
udrensning inde på nært hold:-). Min egen erfaring gik på at det var
mobning af de anderledes, og jeg synes det ligner mobning også hvad 
der foregår her: hun er anderledes, hun skal kanøfles. Hun er ikke
en nørd som os andre, og hun arbejder på en anden måde. 

SSLUGs vedtægter er lavet så der kan vælges minoriteter ind i
bestyrelsen. Især er der taget hensyn til at der både skal være danskere
og svenskere. Valgsystemet er således at minoriteter bliver 
rimeligt repræsenteret, lidt lige som i folketinget. 
(i modsætning til DKUUG, hvor et flertal kan besætte hele
bestyrelsen og helt udelukke et stort mindretal). 

Det ligger således i vedtægterne at der skal være plads til minoriteter.
Og det kræver selvfølgelig at minoriteter respekteres, hvis ikke
respekterer bestyrelsens flertal ikke foreningens vedtægter og årsmötets 
beslutninger. Folketingsmedlemmer siger at de kan finde ud af meget
i fred og fordragelighed, selv om de er politiske fjender, så
må vi vel også kunne finde ud af det, nå vi jo alle endog er enige
om hovedformålet.

Så fra min side vil jeg gerne bede hele den valgte bestyrelse om at
behandle hinanden pænt, og være lidt mere tolerante over for hinandens
forskelligheder og arbejdsstile. Det er jo også en medmenneskelig
øvelse at snakke konstruktivt med andre end nørder og folk på ens egen alder. 
I må altså indstille jer på at SSLUGs bestyrelse ikke er homogen,
at I alle ikke kan være perlevenner, og udvikle en arbejdsstil der
kan håndtere dette. Og meget gerne på en konstruktiv måde, så foreningen kan
få glæde af alle de gode talenter som I tilsammen besidder. 

Jeg tror ikke, det som Sparre, Gitte og Makholm har lagt op til,
er en farbar vej. Anne havde et kanonvalg, og vil stadig have masser
af støtte i medlemsskaren. Det bliver meget svært at udrense hende.
Foreningens vedtægter er ikke konstrueret til at man får en homogen
bestyrelse, så glem det ønske:-) Den hetz som der kører nu mod Anne, kan nemt give bagslag.
Set fra medlemsside er der jo ikke noget reelt i den, Anne arbejder
jo godt og effektivt og indædt på vigtige områder for foreningens medlemmer.
Og det ser ud til at ret mange af de menige medlemmer godt kan
gennemskue dette.

Jeg kan godt se at situationen er vanskelig at opbløde. Jeg har dog
været med til meget samarbejde, og en hårdknude kan meget vel udvikle
sig til et helt andet kompromis, som er tilfredsstillende for alle
parter. Jeg vil derfor ønske at I i bestyrelsen kunne finde ud af en
samarbejdsform, som gav plads til mindretal og hvor alle, også
mindretal kunne føle sig værdsat for deres indsats. Dette er særligt
en arbejdsopgave for den kommende formand at få skabt et rimeligt
arbejdsklima. Så lad være med at sætte Anne ud i kulden, foreningen
har brug for hendes indsats!

For vi er altså ikke hinandens fjender, vi skal ikke bekrige hinanden,
vi skal arbejde sammen for at udbrede Linux. Interne slåskampe
gavner kun dem vi er oppe imod.

Kærlig hilsen
Keld


 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:37 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *