[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Yet Another ForeningsmødetrådSiden årsmødet er arbejdet på bestyrelseslisten blevet en del mere
anstrengt. Grundende til dette kan være mangeartede, men går længere
tilbage.

Den 8. december blev der afholdt et bestyrelsesmøde med det formål at
rede nogle af trådene ud. På det møde udtalte Gitte og jeg et håb om
at samarbejdet i den nye bestyrelse ikke ville blive belastet af samme
problemer.

Omkring den 21. december opgav Gitte, Jacob og jeg håbet om at
problemerne ville forsvinde. Der er ingen af os der ønsker at deltage
i bestyrelsesarbejdet på det foreliggende grundlag.

Der er så to muligheder. Enten trækker vi os kollektivt eller også
kæmper vi for at få ændret grundlaget for bestyrelsesarbejdet. Hvis vi
trækker os, så har 2/3 af bestyrelsen trukket sig fra arbejdet siden
valget. Det mener jeg er demokratisk uholdbart, derfor må der et
medlemsmøde til at beslutte hvad der skal ske.

Vi kunne reelt isolerer Anne i bestyrelsen og ignorerer hendes
tilstedeværelse. Dette mener jeg ikke ville være retfærdigt over for
de medlemmer der har stemt Anne ind i bestyrelsen.

Ideen med at vælte hele bestyrelsen for at holde nyvalg er efter
længere overvejelser fundet at være den eneste effektive måde som kan
forsvares over for vedtægterne. Jeg er dog åben over for andre måde at
løse problemerne på. Jeg tror bare ikke på at det kan klares inden for
bestyrelsen, det har været forsøgt.


Det har været påpeget at problemet ikke kan være forsøgt løst inden
den nye bestyrelse har haft deres første egentlige bestyrelsesmøde. Da
problemerne egentlig ikke involverer nyindvalgte, mener jeg ikke at
der er grund til at tro at et møde vil løse problemerne.


Det er ikke en hemmelighed at problemerne står mellem Anne Østergård
på den ene side og Gitte, Jacob og mig på den anden. 

I forbindelse med debatten og konstitueringen af bestyrelsen for 2003
har jeg oplevet følgende problemer med Anne Østergård:

 - Hun har ikke over for den samlede nye bestyrelse ville komme med
  en konkret kritik til den foreslåede konstituering.

 - Ukonkrete beskyldninger om at den resterende bestyrelse i
  konstitueringen var ved at overtræde vedtægter og
  medlemsmødebeslutninger. 

 - Ikke ville komme med udmeldinger på trods af at vi tidligere har
  været enige om at det gerne skulle ske inden bestemte datoer.

Det sidste punkt er blandt andet at vi på mødet den 8. december blev
enige om at en udmelding om konstitueringen af bestyrelsen kunne falde
på plads inden folk tog på juleferie.

Anne har i længere tid undskyldt visse kommunikationsproblemer med at
der var personer på bestyrelseslisten som hun ikke havde tillid til
uden dog at ville konkretiserer dette. Jeg tror ikke at disse
problemer vil forsvinde ved nytår da jeg har en god ide om at
tillidsproblemerne er med mig.

-- 
 Peter Makholm   |              'Cause suicide is painless
 sslug@sslug |               It brings on many changes
 http://hacking.dk |        And I can take or leave it if I please
          |                -- Suicide is painless


 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:37 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *