[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [FORENING] Udrensning af AnneKeld Jørn Simonsen skrev:

Jeg forstår at den nuværende krise er et personspørgsmål omkring Anne.

Korrekt.


Foreningsmæssigt var hun den der fik det klart flotteste valg på
årsmötet 2002, og der var en meget klar opbakning til at der laves
itpolitisk arbejde på samme årsmöte.

Og den opbakning blev også stærkt repræsenteret i bestyrelsen med seks it-politisk interesserede bestyrelsesmedlemmer og to it-politisk interesserede suppleanter.


Jeg har svært ved at sætte mig ind i hvad problemerne virkelig er,
men det virker som samarbejdsproblemer og dårlig kemi. Og intet andet.

Der mener jeg du - i det mindste delvist - har set rigtigt. Lige siden Peter Makholm begik sin brøler med at sende et citat fra et brev til bestyrelsen ud på "sslug.forening" uden først at have indhentet tilladelse fra afsenderen, har Anne udvist hvad jeg har opfattet som meget stor modvilje mod at deltage aktivt og konstruktivt i bestyrelsesarbejdet. Da den forklaring Anne har givet mig (men som jeg ikke vil citere her uden Annes tilladelse) ikke har kunnet overbevise mig om at forholdene ville blive anderledes i den nye bestyrelse kom jeg frem til at det nok var bedst for foreningen, hvis Anne ikke fik et tillidshverv i den nye bestyrelse der indebar at Anne skulle viderebringe oplysninger til resten af bestyrelsen. Dette var selvfølgelig i sig selv ikke nok til at lede til det drastiske skridt vi nu har taget, da jeg gik ud fra at vi kunne håndtere situationen nogenlunde fredeligt og blot nedstemme Anne hvis det kom til uenigheder. Men da vi så under arbejdet med at aftale hvordan bestyrelsen skulle konstituere sig konstant stødte på forhalingsmanøvrer fra Annes side gik situationen op i en spids og endte med at Gitte Wange, Peter Makholm og jeg kom til den kedelige konstatering at vi ikke vil sidde i bestyrelse med Anne Østergaard. Vi kunne selvfølgelig bare have trukket os (der ville stadig lige være nok bestyrelsesmedlemmer og suppleanter tilbage til at danne en lovlig bestyrelse), men jeg lider desværre af en eller anden form for ansvarsfølelse der gjorde at jeg valgte at støtte løsningen med at lade medlemmerne om at vælge.


Fra medlemmernes side, som udtrykt ved foreningens højeste myndighed,
årsmötet er der noget af den klareste opbakning til Annes person,
og den politik som Anne har været med til at føre.

Ja. Og hvis den bliver gentaget den 11. januar, så skal Anne også nok få lov til at blive i SSLUG's bestyrelse (og velsagtens blive formand for foreningen).


Jeg er jo ked af at høre om al den ballade, og I véd godt allesammen i
bestyrelsen at jeg værdsætter jer hver i sær meget højt. Det er utroligt dygtige og kompetente og aktive folk vi har fået indvalgt i bestyrelsen. I véd godt også at jeg selv har haft problematikken med
udrensning inde på nært hold:-). Min egen erfaring gik på at det var
mobning af de anderledes, og jeg synes det ligner mobning også hvad der foregår her: hun er anderledes, hun skal kanøfles. Hun er ikke
en nørd som os andre, og hun arbejder på en anden måde.

Jeg synes ikke om betegnelser som "udrensning", "mobning" og "kanøfles", men det er helt rigtigt at Anne arbejder på en anden måde, og den måde Anne har lavet bestyrelsesarbejde på i det sidste halve år kan jeg ikke tolerere, hvis jeg også skal sidde i bestyrelsen. Det kan godt være at det er den måde man arbejder på i Folketinget og ministerierne, men så vil jeg hverken være folketingsmedlem eller embedsmand.


SSLUGs vedtægter er lavet så der kan vælges minoriteter ind i
bestyrelsen. Især er der taget hensyn til at der både skal være danskere
og svenskere. Valgsystemet er således at minoriteter bliver rimeligt repræsenteret, lidt lige som i folketinget.

Ja. Og det er godt.


Det ligger således i vedtægterne at der skal være plads til minoriteter.
Og det kræver selvfølgelig at minoriteter respekteres, hvis ikke
respekterer bestyrelsens flertal ikke foreningens vedtægter og årsmötets beslutninger. Folketingsmedlemmer siger at de kan finde ud af meget
i fred og fordragelighed, selv om de er politiske fjender, så
må vi vel også kunne finde ud af det, nå vi jo alle endog er enige
om hovedformålet.

Forskellen er at folketingsmedlemmerne er enige om _metoden_ for deres arbejde, men uenige om målet. I SSLUG's bestyrelse er det lige nu nærmest omvendt.


Jeg tror ikke, det som Sparre, Gitte og Makholm har lagt op til,
er en farbar vej. Anne havde et kanonvalg, og vil stadig have masser
af støtte i medlemsskaren. Det bliver meget svært at udrense hende.

Det er rigtigt at Anne Østergaard fik mange stemmer ved det seneste bestyrelsesvalg, og at det er sandsynligt at hun vil få den ottendedel af stemmerne der rundt regnet skal til at hun fortsætter i bestyrelsen. Hvis både Anne Østergaard og jeg bliver valgt ind, så skal jeg nok trække mig fra bestyrelsen, så den ikke fortsat er ramt af samarbejdsvanskeligheder, og så foreningen kan få den formand der tilsyneladende var stemning for ved sidste bestyrelsesvalg.


Jeg kan godt se at situationen er vanskelig at opbløde. Jeg har dog
været med til meget samarbejde, og en hårdknude kan meget vel udvikle
sig til et helt andet kompromis, som er tilfredsstillende for alle
parter. Jeg vil derfor ønske at I i bestyrelsen kunne finde ud af en
samarbejdsform, som gav plads til mindretal og hvor alle, også
mindretal kunne føle sig værdsat for deres indsats.

Der er som jeg ser det helt klart plads til holdningsmæssige mindretal i bestyrelsen, men når folk ikke kan blive enige om arbejdsgangene i bestyrelsen, så er det ligemeget hvor enige de er om hvad der skal gøres.


Men jeg mener nu fortsat at SSLUG's bestyrelse holdningsmæssigt er urealistisk ensrettet sammenlignet med medlemmerne.

For vi er altså ikke hinandens fjender, vi skal ikke bekrige hinanden,
vi skal arbejde sammen for at udbrede Linux. Interne slåskampe
gavner kun dem vi er oppe imod.

Det er der noget om. Mener du det ville være bedre, hvis jeg bare trak mig fra bestyrelsesarbejdet?


Jacob
--
http://www.ldraw.org/download/start/linux/
              Kom i gang med LEGO CAD på Linux. 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:37 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *