[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [FORENING] Udrensning af AnneKeld Jørn Simonsen wrote:
On Sat, 28 Dec 2002 15:39:35 -0100 bjerke <sslug@sslug> wrote:

Anne har gennem længere
tid som bestyrelsesmedlem været en ihærdig, professionel og effektiv
forkæmper for open source.


[klip]


Foreningsmæssigt var hun den der fik det klart flotteste valg på
årsmötet 2002, og der var en meget klar opbakning til at der laves
itpolitisk arbejde på samme årsmöte.

Korrekt. Er der nogen i bestyrelsen der har givet udtryk for at de ikke mener der skal laves itpolitisk arbejde i SSLUG ?


[klip]

Jeg forstår hun hænger sig lidt i paragraffer, og vil have at ting
går efter foreningens vedtægter, herunder at man konstituerer sig
på et bestyrelsesmøde. Jeg kan godt forstå at det er irriterende
for et flertal som allerede har besluttet hvordan det skal være,
men jeg kan også godt forstå at Anne som jurist er lidt paragrafrytter,
og som værende i mindretal beder om overholdelse af vedtægter.
Vedtægterne skal bestå deres prøve i konfliktsituationer, som denne.
Kan den øvrige bestyrelse ikke godt give hende medhold her? Som menigt medlem vil jeg forvente at den valgte bestyrelse overholder gældende vedtægter, ellers kan konstitueringen faktisk
i sin yderste konsekvens blive kendt ugyldig som ikke vedtægtmæssig.
Det koster jer ikke ret meget, bare et par dage, og I kunne
jo blot indkalde til bestyrelsesmøde en af de første dage i det nye år.
Og jeg kan ikke forestille mig at Anne ikke vil rette sig efter
hvad der besluttes på et sådant bestyrelsesmøde.

Jeg har det helt fint med at folk gerne vil følge spillereglerne (i det her tilfælde foreningens vedtægter). Og jeg forstår godt at Anne gerne vil overholde vedtægterne så der ikke kan komme nogen og pege fingre bagefter - det vil jeg også gerne selv.


Jeg er jo ked af at høre om al den ballade, og I véd godt allesammen i
bestyrelsen at jeg værdsætter jer hver i sær meget højt. Det er utroligt dygtige og kompetente og aktive folk vi har fået indvalgt i bestyrelsen. I véd godt også at jeg selv har haft problematikken med
udrensning inde på nært hold:-). Min egen erfaring gik på at det var
mobning af de anderledes, og jeg synes det ligner mobning også hvad der foregår her: hun er anderledes, hun skal kanøfles. Hun er ikke
en nørd som os andre, og hun arbejder på en anden måde.

Så vidt jeg ved er der ingen der er ude på at "kanøfle" Anne.
Jeg synes for så vidt ikke hun er direkte "anderledes" som menneske - hun spiser, trækker vejret, går på toilettet; jo hun er et menneske ;-)
Det er rigtigt at Anne laver nogle andre ting end f.eks. jeg men det ser jeg nu heller ikke som en barriere. Det jeg ser som en barriere er den måde hvorpå bestyrelses-samarbejdet skal køre.
Det kan godt ske at jeg har en forkert opfattelse af hvordan en bestyrelse bør fungere, men der er endnu ikke nogen af dem jeg har siddet i bestyrelse med der har modsagt mig og bedt mig gøre det anderledes. Det vælger jeg at se som at jeg gør noget rigtigt.
Anne er ikke anderledes bare fordi hun arbejder på en anden måde. Det er hun i sin gode ret til at gøre. Det der er problemet er at vi ikke arbejder under de samme præmisser. Folk kan være syge, på ferie, away. Det er helt okay - men folk må lige melde det ud hvis de har påtaget sig et ansvar. Jeg savner sådanne udmeldinger fra Anne (så man i det mindste ved at man ikke skal sidde og vente på svar de næste 4 dage fordi hun ikke læser mails). Ligesådan; hvis jeg siger at jeg vil svare på et-eller-andet den-og-den-dag - jamen så må jeg enten svare eller sige at jeg ikke har nået at komme med mit svar. Ikke bare være stille. Jeg tror det er der hele problemet bunder.
Det kan sagtens være mig der er på vildspor.


Men fakta er: På nuværende tidspunkt er det ikke muligt at etablere et fungerende samarbejde i bestyrelsen og det mener jeg medlemmerne bør vide !

[klip]

Så fra min side vil jeg gerne bede hele den valgte bestyrelse om at
behandle hinanden pænt, og være lidt mere tolerante over for hinandens
forskelligheder og arbejdsstile. Det er jo også en medmenneskelig
øvelse at snakke konstruktivt med andre end nørder og folk på ens egen alder. I må altså indstille jer på at SSLUGs bestyrelse ikke er homogen,
at I alle ikke kan være perlevenner, og udvikle en arbejdsstil der
kan håndtere dette. Og meget gerne på en konstruktiv måde, så foreningen kan
få glæde af alle de gode talenter som I tilsammen besidder.

Jeg er ikke ude efter at finde mig en "perlevenne-klub" i SSLUGs bestyrelse - det kan jeg finde andre steder. Men jeg forventer dog at der sidder andre voksne mennesker der kan finde ud af at tale sammen og ikke sidder og holder ting tilbage fordi de ikke har tillid til hinanden. Det går altså ikke at have en bestyrelse uden tillid.


Jeg håber i hvert fald at luften bliver renset på medlemsmødet og vi allesammen finder ud af hvordan der kan etableres et fungerende samarbejde i bestyrelsen.

Jeg tror ikke, det som Sparre, Gitte og Makholm har lagt op til,
er en farbar vej. Anne havde et kanonvalg, og vil stadig have masser
af støtte i medlemsskaren. Det bliver meget svært at udrense hende.
Foreningens vedtægter er ikke konstrueret til at man får en homogen
bestyrelse, så glem det ønske:-) Den hetz som der kører nu mod Anne, kan nemt give bagslag.
Set fra medlemsside er der jo ikke noget reelt i den, Anne arbejder
jo godt og effektivt og indædt på vigtige områder for foreningens medlemmer.
Og det ser ud til at ret mange af de menige medlemmer godt kan
gennemskue dette.

Jamen det er sådan du ser det.
Jacob, Peter og jeg er åbenbart af en anden opfattelse. Og det mener vi ikke er holdbart i længden.


[klip]

Hilsen Gitte 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:37 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *