[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Was [ANNOUNCE] SSLUG föreningsmöte 11/1 med suppleringsvalg til bestyrelsenOn Fri, Dec 27, 2002 at 18:16:27 +0100, Peter Toft wrote:

> Enligt paragraf 4.3 i stadgarna begär
> styrelseledamöterna Peter Toft, Gitte Wange, samt de
> kommende styrelseledamöterna Jacob Sparre Andersen och
> Peter Makholm att föreningsmöte skall hållas den 11
> januari 2003 klockan 11-17 i Rockefeller-komplekset
> (Juliane Maries Vej 30, København).

Sålangt ok, efter vedtægterne.


> 2 Avsättning av 2003 års styrelse

jeg er ikke klar over om dett kan lade sig gøre.
Vedtægterne siger at styrelsen sidder hele virksomhedsåret.
Der står ikke noget om at den kan udelukkes.
(og ingen ville stemme for sidste mødes vedtægtsændringer
 der ville have klargjort bestyrelsens valgperiode)

....

> 4) Enligt 4.6 i stadgarna skall kandidater till styrelsen anmäla sig
>  senast en vecka före årsmötet - senest 4/1 kl. 11.00 til
>  <sslug@sslug> og gerne med CC til
>  <sslug@sslug> jfr.
>  http://www.sslug.dk/forening/stadgar/stadgar.shtml#ss4.6

Ja men personer der er valgt til en gyldig bestyrelse
skal da vel ikke til at kandidere til et "måske" bestyrelsesvalg.

Hvis ovenstående skal gøres ordentlig så bør punktet 2)
evt. opfølges af et nyt foreningsmøde 2 uger efter hvor
kandidater til en bestyrelse kan opstilles og der foretages nyvalg.

paragraf 5.6 siger at bestyrelsen gælder for virksomhedsåret.
og paragraf 5.7 siger at bestyrelsen kan suppleres med nogle
af suppleanteri tilfælde af afgang. (intet om nyvalg i utide)


PS.
I forbinelse med denne "hurlumjej" om bestyrelsen, så ser
jeg at vedtægternes paragraf har et punkt:

"5.6 Styrelseprotokoll"
"Styrelsens beslut skall protokollföras och arkiveras. 
SSLUG:s medlemmar äger rätt att på begäran ta del av styrelseprotokollen. 
Styrelsen äger ej rätt att vägra medlem insyn i protokoll som upprättats 
av styrelsen."

Findes en sådan protokol ?
Måske medlemmerne af en sådan protokol kunne få at vide hvad der
er problemet?

Jeg mistænker efterhånden at problemet er at den ny bestyrelse endnu
ikke har afholdt møde og talt sammen.

og det foreliggende er simpelthen for "tyndt" til at vi medlemmer
kan beslutte noget om den nuværende bestyrelse.

Dertil at hele dette sker i jul-nytårsferie hvor det må forventes
at en del ikke er på "email" og kan følge med i sslug-forening.

-- 
mvh Frank Damgaard |  
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:37 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *