[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Et indkast fra sidelinien...Nu sider jeg jo sådan lidt ude på sidelinien i alt det her, men jeg har
lige et par kommentarer som jeg vil læsse af til jer, så kan I bruge
dem eller lade være.

Grunden til at jeg blander mig, er at jeg har set en dansk forening
(DKUUG) sidde og spilde tiden på at slås internt istedet for at
svinge banneret over revolutionen og jeg vil satans gerne undgå at
SSLUG laver samme fejl.

Jeg har i dagens anledning læst mig igennem en masse emails på denne
liste og sender her mit indkast til SSLUGs medlemmer, dels som en
"ven af foreningen" men ikke mindst som en gammel rotte i "alt det der
med foreninger."


Diverse formalia:
-----------------

1. Formelt En forening må kun være uden formand og bestyrelse mens
  en lovlig generalforsamling er sammentrådt. Det er derfor man
  har næstformænd og den slags ting. Dette er ens i forenings
  tradition/ret i .nl, .de, .no, .se og .dk.

  SSLUGS vedtægter er lidt underlige på dette punkt, men realiteten
  er at PTO ikke holder op med at være formand før der er en ny
  formand, valgt/udpeget/lodtrukket efter vedtægterne.

2. En lovligt indkaldt generalforsamling kan vedtage hvadsomhelst
  der ikke explicit er dem foreholdt i vedtægterne, blot det har
  været på den indkaldende dagsordenen.

  Dette er normalt kendt med det modsatte fortegn: "Man kan ikke
  vedtage noget under 'eventuelt'".

  En generalforsamling der ville være istand til at ændre vedtægterne
  er traditionelt ikke bundet af vedtægterne, men kan tilsidesætte
  disse sålænge generalforsamlingen er sammentrådt.

  Der er derfor ingen tvil om at dagsordenen for det indkaldte møde
  god nok. At afsætte bestyrelsen er til midt kendskab ikke specielt
  nævnt i vedtægterne og derfor kan en generalforsamling indkaldt med
  dette formål gøre det.

3. Foreninger findes fundamentalt set i to varianter: stramt definerede
  (f.eks lovbefalede ejerforeninger) og løst definerede (f.eks SSLUG).

  I stramt definerede foreninger har man papirarbejdet iorden til
  at løse enhver given situation eller konflikt og bestyrelsens
  rolle er meget præcist defineret.

  I løst definerede foreninger forlader man sig på at man kan
  finde ud af tingene i mindelighed og bestyrelsen har vide rammer
  indenfor vedtægterne, men kan dog aldrig tilsidesætte disse.

Hvis der er nogen der vil tage en lang pindehugger diskussion om
ovenstående er de velkomne til at henvende sig til en vilkårlig
advokat. Jeg har kun tastet disse ting ind som baggrund for hvad
jeg skriver nedenfor.


Om SLLUGs dillema:
------------------

Det forekommer mig at to diskussioner bliver blandet sammen og det
ville gavne foreningen gevaldigt om man kunne holde de to sager ude
fra hinanden.

Det sekundære spørgsmål, som jeg klart vil anbefale at man simpelthen
skrinlægger for nærværende er "IT-politik eller teknisk-kaffeklub"
diskussionen. Det kan man pusle med, snakke om i mindelighed og
generelt tage i god ro og orden. Det haster ikke.

Det primære spørgsmål, det som medlemmerne bør fokusere på er:

	*** Skaf foreningen en bestyrelse der virker ***

I en forening som SSLUG hvor bestyrelsen i stort omfang tegner
foreningen er en uarbejdsdygtig bestyrelse en katastrofe.

Jeg behøver blot at pege over på alt det rod man har haft i DKUUG
pga. folk som ikke kan finde ude af at holde sig inden for stregerne
med deres egne ambitioner, så ved mange af jer hvad jeg mener.

Situationen er at der er kommet en klar mistillidsmelding fra 3
medlemmer mod et fjerde medlem af den nyvalgte bestyrelse.

Det er en meget alvorlig sag.

Formelt set kunne bestyrelse konstituere sig "udenom" Anne, men
i praxis vil et kontrært bestyrelsesmedlem smide så meget grus
i maskineriet at bestyrelsen står i stampe og ingen vegne kommer.

Tilsyneladende er det en sådan "arbejd efter reglerne" fra Annes
side der har forhindert den nye bestyrelse i at i det hele taget
konstituere sig idet hun så vidt jeg har forstået insisterer på at
dette skal ske på et fysisk møde i 2003 istedet for på email.

Hvis _det_ er Annes udgangspunktet for samarbejdet, endda inden den
nye bestyrelse overhovedet har konstitueret sig kan jeg nogenlunde
godt forstå at den nye bestyrelse har bedt generalforsamlingen om
et omvalg.

Uanset hvad man så mener om Anne, hendes standpunkter, hendes
indsats, eller noget som helst andet, så er en sådan mangel på
samarbejdsvilje ikke noget man i en forening som SSLUG har råd til
at tolerere.

SSLUG har brug for en bestyrelse der har tillid til hinanden og
derfor kan afhandle sager i endelig tid og ikke bruge tid på at
rende og kigge efter om der er nogen der fedter et privat agenda
af istedet for det man er blevet enig om.

På basis af de forholdsvis sparsomme oplysninger der er fremkommet,
og den opførsel der er udvist indtil nu, mener jeg derfor ikke
at det vil være til foreningens gavn at stemme Anne ind i den
næste bestyrelse: Hun har tilsyneladende ikke den samarbejdsvilje
der skal til og hvis man allerede stikker kæppen i hjulet første
gang, så er det da helt galt.

Om man så vil stemme på de tre der har rejst mistillidsvotum til
Anne, er så en hel anden sag: Under normale omstændigheder plejer
man, uanset hvem man er valgt sammen med at give det en chance
inden man hiver i nødbremsen. 

Det faktum at der er "gengangere" bag kritikken er kun i noget
omfang en undskyldning og man kan undres over hvorfor de ikke
allerede under sidste valg havde denne kritik af Anne fremme ? 

De udmeldinger om at "hvis jeg bliver valgt og Anne bliver valgt,
så trækker jeg mig" er faktisk temmeligt uforskammede og viser
meget lidt respekt for de demokratiske principper. Det er ligeså
umoralsk som nå den svenske statsminister udtaler af hvis folk
stemmer nej til EU kommer de bare til afstemning igen. (Og ja,
jeg er stadig tosset over at de lavede de nummer i Danmark!)

Men samtidig må man undres den meget store andel fuldmagts-stemmer
(et klassisk kup-middel) som Anne blev valgt på.

Så skal vi lige kigge i den retrospektive krystal-kugle:

De ligner det jo lidt at den "politiske fløj" forsøgte et kup der
ikke lykkedes særligt godt idet resten af den nye bestyrelse ikke
ville godtage Annes krav på formandsposten. Så blev Anne sur og
nu vil hun ikke lege med mere.

Hvis den politiske fløj, og her appelerer jeg specielt til Ole,
Anne og Hans, har nogensomhelst etik og ansvarlighed tilbage, så
må de erkende at deres "lille nummer" ikke lykkedes og istedet tage
den lange vej med deres hjertesag.

Frem for alt må de erkende at hvis de insisterer på at forcere deres
agenda ind i SSLUG, risikerer de at destruere SSLUG som samlingspunkt
for ligesindede.

Dette skal ikke forståes derhen at jeg ikke har stor sympati for
deres argumenter og deres ønske om et politisk mandat, for det har
jeg sådan set temmelig meget sympati for, men et sådant mandat
har ingen værdi hvis der ikke er sand opbakning bag det og det har
slet ingen vægt hvis den er opnået i urent trav.

Grunden til at SSLUG har haft den success som den har haft indtil
nu er primært at PTO har gjort det gevaldigt godt som formand og
at bestyrelsen har lagt sig i selen og gjort et enormt arbejde.

Hvis det skal forstætte skal den nye bestyrelse bestå af folk der
ikke skal bruge tiden på at bekæmpe hinanden.

Derfor: Stem på en flok mennesker som I tror kan arbejde sammen
om at holde SSLUG sammen og som med deres meninger vil fremme de
sager vi alle sammen mere eller mindre er enige om. Men vægten
skal være på samarbejdet fordi blot en ganske lille kæp i hjulet
kan sætte SSLUG totalt istå.

Konkret vil jeg foreslå at alle kandidater ved det kommende valg
giver eller bliver afkrævet håndslag på flg. to simple punkter:

  1. De vil arbejde sammen med dem de bliver valgt med.

  2. De arbejde for at "politik/hyggeklub" spørgsmålet inden
   næste generalforsamling om et år bliver debatteret (og
   eventuelt afgjort) på en demokratisk vis ude i lyset.

Og derudover vil jeg godt tilbyde at være dirigent for den kommende
generalforsamling, for jeg tror at I får brug for en neutral person
med en fast hånd hvis det ikke skal blive en midnatsforestilling uden
nogen happy end.

Poul-Henning

... Som forøvrigt er grundig træt af at alle de open-source folk 
der falder i krigen her i Danmark har pilene i ryggen.

-- 
Poul-Henning Kamp    | UNIX since Zilog Zeus 3.20
sslug@sslug     | TCP/IP since RFC 956
FreeBSD committer    | BSD since 4.3-tahoe
Never attribute to malice what can adequately be explained by incompetence.


 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:37 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *