[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [FORENING] Et indkast fra sidelinien...On Mon, Dec 30, 2002 at 01:29:25AM +0100, Poul-Henning Kamp wrote:
> 
> 1. Formelt En forening må kun være uden formand og bestyrelse mens
>   en lovlig generalforsamling er sammentrådt. Det er derfor man
>   har næstformænd og den slags ting. Dette er ens i forenings
>   tradition/ret i .nl, .de, .no, .se og .dk.

Hvor har du dette fra? Jeg mener godt man have en forening uden 
formand i en peroiode, jfr. Martins beskrivelse af svensk ret.
Der er da heller ikke noget krav om at en forening skal have en
næstformand. 

> Formelt set kunne bestyrelse konstituere sig "udenom" Anne, men
> i praxis vil et kontrært bestyrelsesmedlem smide så meget grus
> i maskineriet at bestyrelsen står i stampe og ingen vegne kommer.

Jammen, en forening må leve med at folk kræver vedtægterne overholdt.
Hvor ville vi ellers være henne? Man må så have regler, der
forhindrer at enkeltes gruskastning kan få det hele til
at sande til. Flertalsafgørelser burde være nok til at
få systemet til at køre fremad. Men det kan være mindre sjovt i
en periode og det skal man da arbejde på at undgå.

> Tilsyneladende er det en sådan "arbejd efter reglerne" fra Annes
> side der har forhindert den nye bestyrelse i at i det hele taget
> konstituere sig idet hun så vidt jeg har forstået insisterer på at
> dette skal ske på et fysisk møde i 2003 istedet for på email.
> 
> Hvis _det_ er Annes udgangspunktet for samarbejdet, endda inden den
> nye bestyrelse overhovedet har konstitueret sig kan jeg nogenlunde
> godt forstå at den nye bestyrelse har bedt generalforsamlingen om
> et omvalg.
> 
> Uanset hvad man så mener om Anne, hendes standpunkter, hendes
> indsats, eller noget som helst andet, så er en sådan mangel på
> samarbejdsvilje ikke noget man i en forening som SSLUG har råd til
> at tolerere.

Det er da bare at kræve foreningens vedtægter overholdt.
Ydermere er det da fornuftigt at bede om et fysisk møde, hvis
mere komplicerede beslutninger skal tages. Alle véd da at man ikke kan
lave vanskelige forhandlinger og kompromiser via email. 
Et krav om et fysisk møde vil jeg i denne situation opfatte som et 
konstruktivt forsøg på at få afklaret problemerne. 

Jeg synes du udviser foragt for SSLUGs vedtægter når du siger
at det at bede om at følge vedtægterne er mangel på samarbejdsvilje og
nok til at udelukke folk fra bestyrelsen.

> De udmeldinger om at "hvis jeg bliver valgt og Anne bliver valgt,
> så trækker jeg mig" er faktisk temmeligt uforskammede og viser
> meget lidt respekt for de demokratiske principper. Det er ligeså
> umoralsk som nå den svenske statsminister udtaler af hvis folk
> stemmer nej til EU kommer de bare til afstemning igen. (Og ja,
> jeg er stadig tosset over at de lavede de nummer i Danmark!)
> 
> Men samtidig må man undres den meget store andel fuldmagts-stemmer
> (et klassisk kup-middel) som Anne blev valgt på.

Jeg er imponeret over PHKs evne til at se hvordan fuldmagterne
har stemt. Jeg troede vores afstemninger herom var hemmelige,
men altså åbenbart ikke for folk med synske evner som PHK.
Eller har PHK forbindelser til de rigtige insidere i SSLUG, der har
adgang til hemmelige informationer? Og var stemmesedlerne alligevel
mærkede så man kunne se hvem der stemte hvad?

> Så skal vi lige kigge i den retrospektive krystal-kugle:
> 
> De ligner det jo lidt at den "politiske fløj" forsøgte et kup der
> ikke lykkedes særligt godt idet resten af den nye bestyrelse ikke
> ville godtage Annes krav på formandsposten. Så blev Anne sur og
> nu vil hun ikke lege med mere.
> 
> Hvis den politiske fløj, og her appelerer jeg specielt til Ole,
> Anne og Hans, har nogensomhelst etik og ansvarlighed tilbage, så
> må de erkende at deres "lille nummer" ikke lykkedes og istedet tage
> den lange vej med deres hjertesag.
> 
> Frem for alt må de erkende at hvis de insisterer på at forcere deres
> agenda ind i SSLUG, risikerer de at destruere SSLUG som samlingspunkt
> for ligesindede.

Jeg synes PHKs udsagn vidner om en ret stor manglende følelse
med SSLUG og hvad der rørte sig på årsmødet. Der er ikke belæg for at
Annes stemmer blev givet ved noget kup. Og der var konsensus om at bestyrelsen skulle
beskæftige sig med de mere perifere dele af den it-politske scene, såsom
kopirettigheder, så længe som de er relevante for Linux. Foreningens
kamp mod SWPAT er bekræftet gentagne gange af foreningsmøder. 
Jeg synes PHK her på falske præmisser polemiserer kraftigt mod
af foreningsmøder vedtagen politik. Jeg ved ikke hvad hans agenda er,
men jeg mener at vi generelt må rette os efter hvad foreningsmøderne
bestemmer, især når der har været så klare udmeldinger om emnet
(kun en stemme imod i hvert fald et par gange).

> Konkret vil jeg foreslå at alle kandidater ved det kommende valg
> giver eller bliver afkrævet håndslag på flg. to simple punkter:
> 
>  1. De vil arbejde sammen med dem de bliver valgt med.
 
Enig. Det skal også gælde selvom nogen af de valgte
bestyrelsesmedlemmer opfattes som skstende grus i maskineriet. 
Jeg anser dette som en stiltiende forudsætning ved alle valg 
til tillidsposter i foreningen. Man kan ikke forvente at
alle er enige om alt, og foreningens regler bør så kunne
løse de konflikter der uundgåeligt vil komme.

>  2. De arbejde for at "politik/hyggeklub" spørgsmålet inden
>    næste generalforsamling om et år bliver debatteret (og
>    eventuelt afgjort) på en demokratisk vis ude i lyset.

Jeg ser det som allerede værende afgjort, ved flere tilkendegivelser,
incl. regulære afstemninger på forskellige medlemsmøder. Bestyrelsen
kan arbejde ud fra dette. Og så kan det da tages op igen, igen.
Men stemningen på årsmødet 2002 var klart at SSLUG skulle arbejde
politisk for at fremme Linux.

> Og derudover vil jeg godt tilbyde at være dirigent for den kommende
> generalforsamling, for jeg tror at I får brug for en neutral person
> med en fast hånd hvis det ikke skal blive en midnatsforestilling uden
> nogen happy end.

Tak for tilbuddet, men jeg tror at det vil være bedre med en dirigent der
vil respektere SSLUGs vedtægter, og har en bedre fornemmelse for hvad
der foregår i foreningen.

Venlig hilsen
keld


 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:37 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *