[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [FORENING] Udrensning af AnneOn Mon, 30 Dec 2002 15:29:58 +0100
Esther Svaneborg <sslug@sslug> wrote:

> Kristian Vilmann wrote:
>  > Jeg hentede bare hvad newsserveren nu ville give mig. Det er ikke 
> spor
>  > videnskabeligt, men egentlig meget betegnende.....
>  > [..]
>  > Men ingen opfølgning. Og ingen eller meget lidt deltagelse i
>  > diskussioner.
> 
> Søger du på mig vil du se at en lang række af mine indlæg i
> sslug.itpolitik har samme karakter.

1. Du sidder ikke i bestyrelsen.

2. Du producerer og faktuel text.

> Anne har været ganske overordentlig aktiv med at skrive høringssvar
> og presse meddelelser, og deltaget i konferencer, f.eks. var hun
> den eneste der kommenterede høringssvaret til ØEM's projekt
> "Eneret i den nye økonomi" som jeg skrev 
> (http://www.softwarepatenter.dk/eneret.html), og hun og Ole Tange
> er de eneste der har kommenteret opfølgningen, som jeg håber
> SSLUG vil være medunderskriver af en gang i Januar.

Jag önsker at disse gode vitsord var i harmoni med hvordan
arbejdet i bestyrelsen har fungeret. For övrigt trur jag at jag kom
med nogon idé til "Eneret i den nye økonomi"?

Personlig har jag og prioriteret bestyrelsearbejdet den siste tiden
isted for at hjelpe dig med din opfolgning. Unskuld.

> Jeg syntes ikke du kan forvente at Anne både skal informere
> SSLUG's medlemmer om hvad der rører sig i den politiske verden,
> og at hun samtidigt skal lave en opfølgning af hvad SSLUGs
> medlemmer skal mene om den sag.

Nej, men jag forventer at Anne skal få bestyrelsen at fungere. Og
den information Anne poster er aerligt talet ikke ofta ny. Det er ikke
heller udelukkende Anne som informerer oss om hvad som sker i verlden.

> Et stort problem er at de færreste SSLUG medlemmer løbende
> følger arbejdsprocesserne i EU eller DK, eller har nok indsigt
> i de politiske processer til effektivt at få deres mening hørt,
> eller forbindelser til at faktisk vide hvad der rører sig der.
> 
> Af 6000 SSLUG medlemmer har vi har vi faktisk kun én Anne!

Ja det er en tilgang, men og et problem hvis Anne laver noget som ingen
anden kan forstå.

Min personlige erfaring er at mail og telefon og möden virker godt. Men
måske skal det til noget mer magiskt, hvad hved jag?

> Det er derfor særdeles værdifuldt at Anne informerer os om
> hvad for politiske møder og høringer der finder sted, også
> selvom den viden kun sjældent bliver udnyttet.
> 
> Årsagen til at der ikke er meget opfølgning er formodeligt
> at langt de færreste medlemmer (undertegnede inklusivt) har
> svært ved at relatere sig til de politiske processer, og
> hvordan de kan udnyttes til at fremme brugen af OSS. Jeg mener
> dog det er urimeligt at Anne skal lasts for vores manglende
> viden.
> 
> Spørgsmålet er vel nærmest om SSLUGs stadigt har som formål
> at fremme brugen af OSS/Linux, eller om SSLUG er tilfreds
> med 6000 medlemmer, og nu blot ønsker en fremtid som et
> tekniskminded kaffeselskab?

Imho existerer ikke i praxis denne dikotomi mellom kaffeselskab og
politisk aktör.

> Jeg ser f.eks. kampen for åbne standarder og imod
> softwarepatenter som værende motiveret af formålet at
> fremme brugen og udviklingen af OSS. Og det er derfor
> at strategisk interesse for Linux brugere at arbejde
> politisk for disse.

Enig.

> Jeg mener også det er farligt hvis SSLUG ('s bestyrelse)
> tror den kan outsource det politiske arbejde til digitalforbruger
> og softwarepatenter.dk. Enhver der kigger på softwarepatenter.dk
> vil se at Open Source kun er nævnt ganske få steder, og kun i
> Eneret høringssvaret (se ovenstående link) er der faktisk nævnt
> OSS baserede argumenter imod softwarepatenter.

Enig.

//Erik


 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:37 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *