[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [FORENING] SSLUG i opløsning?On Mon, Dec 30, 2002 at 11:10:27PM +0100, Martin Wahlén wrote:
> 
> > Om de kan løses af medlemmerne ved en afstemning stiller jeg mig lidt
> > tvivlende over for, og det vil i det mindste kræve en eller anden form
> > for listevalg, noget der ikke umiddelbart er belæg for i vedtægterne,
> > snarere tvært imod.
> 
> Det finns inte något som säger emot listevalg i vedtegterna svjv. Dock bör
> icke poster finnas på listan.
> 
>   7.2 Formen för votering
> 
>    Det tillkommer mötesordföranden att besluta om formen för votering,
>    antingen sluten eller öppen. För val av styrelse bör sluten votering
>    ske. För val av styrelse får avsnitt 7.3 följas.
> 
> det opperativa ordet är "får" vilket är "may" på engelska. Ordstyreren
> bestämmer alltså vilken form som skall användas.

Med al respekt for Martins svenskkundskab forstår jeg "får" her
som et påbud. Altså ikke "may", men "shall". "bör" betyder en anbefaling,
og "får" er altså stærkere. Hvis jeg var svensker, og ville have "may"
ind der, ville jeg have skrevet "kan". (men jeg er ikke svensker...)

Hilsen
Keld


 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:37 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *