[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [FORENING] Et indkast fra sidelinien...On Tue, 31 Dec 2002, Keld Jørn Simonsen wrote:

> On Mon, Dec 30, 2002 at 08:08:00PM +0100, Gitte Wange wrote:
> > On Mon, 30 Dec 2002 19:40:50 +0100, Keld Jørn Simonsen wrote:
> >
> > Jeg er af den overbevisning at de ting der er blevet diskuteret i
> > bestyrelsen omkring samarbejde i hele 2002 reelt ingen effekt vil have i
> > den nye bestyrelse. Og så står vi bare på samme sted igen og skal slås med
> > de samme problemer.
>
> Hmm, ja, det er jo din vurdering, og du har langt mere at have det i,
> end jeg. Har I spurgt Anne om hvad hun synes er god rapportering, og
> hvad hun vil tilbyde? Har I givet konkrete eksempler på hvad I ønskede
> af hendes rapportering, og har hun givet nogen lovninger her?
> Du behøver ikke svare til listen her, men kunne evt tage det op på
> jeres interne liste. Jeg tror på at Anne vil SSLUG det godt, at hun vil
> arbejde i foreningens tjeneste, og så må hun have gjort sig nogen tanker
> om hvordan hun vil formidle det til bestyrelsen og medlemmerne.
>
> Har I sagt til Anne at kommunikationen er et stort problem for jer? Da jeg talte med

JA - alle har! På bestyrelsesmøde 1/10 var det eneste
punkt på dagordenen.

> hende, 5 minutter for 3 uger siden, fornemmede jeg at hendes største
> bekymring var at hun syntes at hun blev mobbet ud, fordi hun gerne
> ville lave it-politik. Og hun følte at hun var valgt af medlemmerne til

Det er ikke min opfattelse at IT-politik var ude på
noget tidspunkt. Erik har da også altid haft fokus på
IT-politik og sørget for at det har haft en god plads i
bestyrelsen. Jeg er ligesom de andre også meget optaget
af det som I nok har gættet, men jeg har bare ikke
kunnet håndtere sslug-itpolitik i de mdr. hvor det
glødede. Jeg har et liv ved siden af SSLUG - yrrk
sorry det kom frem :)

Problemet har været kommunikation og præmisser for
samarbejde.

> at lave dette arbejde i bestyrelsen, og det derfor var uretfærdigt at
> man ville udelukke hende. Med bl.a vores ven PHKs ord og en del andres
> indlæg på listen her er der god grund til hendes forventning om at I
> andre i bestyrelsen må acceptere at hun er valgt af medlemmerne til at lave bl.a
> EU-politisk arbejde. Jeg spurgte også til formandssituationen, og hun
> sagde at det var usikkert hvad der skete. Jeg fornemmede at hun ikke
> absolut ville være formand, men at hendes it-politiske og eu-politiske
> arbejde lå hende meget på sinde, og at hun var meget lidt glad for at
> blive presset ud af bestyrelsen.
>
> Kommunikationen mente hun at hun havde varetaget tilfredsstillende,
> fornemmede jeg. Så det er nok noget med forskellige uudtalte

Jeg er som resten af den gamle bestyrelse
utilfredse med niveauet af kommunikation. Vi har
efterspurgt input fra Anne masser af gange de sidste
par mdr. som er blevet ignoreret gang på gang.

Dette er IMHO faktisk acceptabelt hvis man lige
fortæller "jeg er bagud" "jeg er offline" "regn ikke
liiige med mig" whatever. Det er den måde vi andre har
overlevet mail-håndtering til bestyrelsen når vi var
pressede.

Jeg forstår godt at alt er tilspidset nu, men her skal
man forstå følgende udvikling som vist karakteriserer
situationen i den gamle bestyrelse meget godt.
 mail 1) Synes du ....
 mail 2) Gider du at kommentere .....
 mail 3) Hey - tager du lige og ser på ....
 mail 4) Tag lige fat i følgende .....
 ....
 mail X) Arrgh
Dette er desværre sket for mange gange.

Anne er en god og dygtig solo-kriger men jeg vil ikke
sige hun er god til at samarbejde. Det har også givet
problemet - da andre er meget gruppe-orienterede i
bestyrelsen. Det gruppe-orientede og
diskussionsorienterede har været min måde at drive
bestyrelsen i 5 år - det har ikke passet til Anne. Det
kan jeg godt se i bakspejlet. Anne skulle have haft en
selvstændig line og køre denne.

Det er ikke problemet med IT-politik - det er måden det
har været forvaltet på.

> forventninger om hvordan kommunikationen skal varetages. Hun havde vist ikke
> fattet omfanget af jeres frustrationer over den dårlige kommunikation.
> Min lille snak med hende var vist før jeres møde d 8. dec.

Vi havde som sagt et meget ophedet møde 1/10 hvor vi
kørte netop rundt i dette og fokuserede på hvordan det
kunne løses. Derfor kom vores forretningsorden som Anne
intet løftede i - selvom der også der blev spurgt om
input talrige gange. (Læs mail fra Kristian - den
rammer lige i centrum).


<cut>
> Primært mellem Anne og Makholm? Jeg kan da godt forstå dette, Makholm er
> nogen gange noget sur og tvær (og det indrømmer han selv), men han laver

Selvfølgelig er Makholm sur og tvær :)))

> meget og er jo også til tider meget konstruktiv også omkring
> samarbejdsforhold. Også jeg er jo med tiden kommet til at holde af ham,
> så man kan håbe Anne også kan lære det. Han har jo erkendt sin fejl og
> gået bodsgang, så man må håbe han snart får tilgivelse.

Enig - Det har været et stort problem at Makholm
dummede sig. Det kostede de lukkede patentlister i
SSLUG - hvilket Anne var meget ked af. (Jeg har
sidenhen prøvet at holdt jævnlig kontakt til flere fra
patent-listen for at sikre at det arbejde blev kørt
videre.)

Makholm har i den grad imponeret mig og andre i
bestyrelsen i den flid og omtanke han har ydet i 2002
på bestyrelseslisten.
Måske hans måde at sige undskyld på - jeg har kun ros
til overs for hans indsats i løbet af året i
bestyrelsen (jo han dummede sig big-time en gang og
det fik han så sine hug for).


Peter Toft, Ph.D. sslug@sslug http://pto.linux.dk

Min farmor har forstået at man skal bruge et modem til at sende
emails med, men at man også skal bruge modemet til at modtage dem med
det er mystisk.
     -- Andreas Bach Aaen


 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:37 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *