[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Erik is in the houseKære SSLUG'ere,

Så er han her igen...

Jeg har tilladt mig at følge jeres arbejde via mail-arkivet efter at jeg har forladt listerne. Jeg kan se at jeg åbenbart er genstand for en del spekulationer i forbindelse med den aktuelle krise i bestyrelsen, og tillader mig derfor, for en kort bemærkning, at tilmelde mig listen her igen, og komme med min version.

I: http://www.sslug.dk/emailarkiv/forening/2002_12/msg00332.html Skriver Peter Makholm:

Erik Josefsson <sslug@sslug> writes:

> Og har vi ikke alle Erik Lange at tacke for meget av det vi laert os om
> infosoc?

Nej. Det er min mening at Erik Lange har deltaget i et regulært Denial
of Service-angreb på bestyrelsen, hvilket har været med til at hindre
at bestyrelsen har fungeret effektivt i et stykke tid op til årsmødet.

Jeg kan absolut ikke tilslutte mig at den slags handlinger er
takværdige.

-oOo-

Jeg beklager meget at jeg overfor Makholm m.fl., oplevede et behov for at gentage mine argumenter, og ikke oplevede at der blev lyttet til mine henvendelser.

Jeg er den dag idag ikke klar over, om f.eks. Makholm mener det var forkert at gøre opmærksom på problemerne omkring infosoc, eller om det stadig er formen (og antallet) af mine henvendelser der er blevet opfattet som sabotage. Simpelthen fordi jeg den dag idag, ikke har hørt Makholm forholde sig til indholdet af mine henvendelser.

Jeg oplevede at alle bestyrelsens svar på mine henvendelser gik på, at man ikke forstod problemstillingen og mente at der var formen på mine henvendelser der var skyld i dette. Derfor gik dialogen med bestyrelsen udelukkende på form, og ikke på indhold - jeg beklager at jeg på daværende tidspunkt mente tiden var for kort til at hænge sig i form.

Kristian Willman udtrykker i :http://www.sslug.dk/emailarkiv/forening/2002_12/msg00383.html til fulde min opfattelse af situationen:

"Erik Lange bad bestyrelsen tage stilling til noget der kom ud af en Infosoc-diskussion på sslug.itpolitik.

<snip - forklaring på hvorfor jeg ikke fik svar, som jeg af gode grunde ikke kan be- eller afkræfte>

Det ledte til at Erik Lange, på sin egen måde, blev godt og grundigt gal på bestyrelsen. Det er det Makholm kalder et DOS-angreb "

Ja, jeg blev gal på bestyrelsen fordi jeg mente at den manglende stillingtagen var direkte uansvarlig. Med den viden jeg nu er i besiddelse af, kan jeg godt se at dette ikke var af ond vilje. Jeg _kunne_ ikke se nogen fornuftig grund til sslug's passivitet på området dengang... og den grund jeg kan se nu, mener jeg heller ikke bunder i noget fornuftigt.

-oOo-

I http://www.sslug.dk/emailarkiv/forening/2002_12/msg00386.html Skriver Erik J

On Mon, 30 Dec 2002 20:50:20 +0100
Peter Makholm <sslug@sslug> wrote:

> Erik Lange har et par gange sendt udpluk af flamewars mellem ham og
> Hans, eller mellem Erik og andre til bestyrelseslisten uden nogen
> nærmere forklaring og så 'afkrævet' en udmelding fra bestyrelsen.

En forklaring til dette kan vare at Erik Lange vid den tidspunkten
visste at både jag og Anne var med på både flamewar-listen og
bestyrelselitsen.

Jag tror han stolede på at det fanns folk i bestyrelen som kunde
"nedtone hans udtalelse passende". Jag hjälpe ham så gott jag kunde
(fordi Peter Makholm så lett bliver arg ;-). Og her vil jag ikke skrive
mer fordi jag hved ikke om jag er langt udenfor min fortrolighed.

-oOo-

Præcis - jeg gik ud fra at de bestyrelsesmedlemmer der forstod hvad jeg sagde (uanset min kluntede formuleringer), ville kunne forklare bestyrelsen, at der var et problem man burde være opmærksom på, og få bestyrelsens godkendelse il at hjælpe med en løsning.

Jeg fik adskillige meget venlige og konstruktive _private_ mails fra ErikJ i den periode, hvor ErikJ erklærede sin sympati med mine bekymringer, og beklagede at han ikke kunne handle på bestyrelsens vegne i sagen, fordi bestyrelsen ikke havde taget stilling.

Jeg forstod dengang ikke hvad problemet internt i bestyrelsen var, men efter i nogle måneder at ha' forsøgt at arbejde sammen med Anne i et tillidshverv som medlemmer af komiteen bag IDFR, har jeg selv oplevet Anne's passivitet og løben fra aftaler som dræbende for konstruktivt samarbejde. Om dette også er årsagen til de interne problemer i sslug's bestyrelse, kan jeg naturligvis ikke vide noget om.

Jeg fik som sagt bare at vide, at jeg havde henvendt mig på en måde, så ingen forstod hvad jeg sagde, og at man derfor ikke kunne behandle mine henvendelser.

-oOo-

DEN NYE FORENING:

Ole's indlæg: http://www.sslug.dk/emailarkiv/forening/2002_12/msg00347.html

Affødte følgende reaktion fra min side:

To: Ole Tange <sslug@sslug>, <sslug@sslug>
From: Erik Lange <sslug@sslug>

Subject: DET HER STINKER SGU (WAS: Re: Vedtægter (fwd))

Som jeg skrev tidligere igår, mener jeg formålsparagraffen i nedenstående vedtægter er IDFR's og ikke en ny forenings.

Det er altså nogle mennesker der (minus 2, såvidt jeg kan se af hvem dette er sendt til) ikke har noget med IDFR's komite at gøre, der nu har overtaget IDFR's virke, "som en tyv om natten", uden at komiteen har haft en reel mulighed for at være med, pga. den korte tid det er blevet presset igennem på.

Komiteen bag IDFR har reelt ikke haft en chance for at ta' stilling til om den selv skulle danne en forening - nogle andre har bare gjort det, uden at ta' hensyn til de svar man fik, da man _lod_ som om man spurgte komiteen.

På sslug.forening kan man nu læse, at Ole mener at den nye forening skal hive it-politik ud af sslug. Hvorfor blev dette ikke meldt ud som et formål med den nye forening, da den blev præsenteret for os?

I bakspejlet virker det nu, som om dette har været den primære motivation for initiativtageren - at hive itpolitik ud af sslug - og ikke at lave en paraply.

Og initiativtageren var så snedig at stemple de indledende manøvrer <FORTROLIGT>, så nu er det ikke muligt at dokumentere for udenforstående, hvad der rent fakisk er sket op til indkaldelsen til den stiftende generalforsamling. Jeg synes det er ekstremt uærligt, at omtale den nye forening som "Janus' initiativ" på sslug.forening.

Jeg mener at både sslug.itpolitik og IDFR er blevet kuppet!

Erik - leaving the buildning... this is too low :-(

P.S: Hvis det ikke fremgår tydeligt nok, så kan jeg ikke støtte den nye forening, fordi jeg ikke mener den er dannet på et fornuftigt og ærligt grundlag. Held og lykke til jer der tager den til jer og som dermed også vælger at køre IDFR's arbejde videre - med den slags metoder jeg her oplever initiativtagerne benytte, bliver det uden mig og min støtte.

At 01:25 AM 12/31/02, Ole Tange wrote:
Her er vedtægterne for foreningen som hedder Foo indtil vi finder på et
godt navn.


/Ole -- Julegave 2002: USD 100 donation til http://www.eff.org/perl/join

---------- Forwarded message ----------
Date: Mon, 30 Dec 2002 23:40:07 +0100 (CET)
From: Ole Tange <sslug@sslug>
To: Janus Sandsgaard <sslug@sslug>, Hans Schou <sslug@sslug>,
Kurt Frederiksen <sslug@sslug>, Jon Bendtsen <sslug@sslug>,
Mogens Holst <sslug@sslug>,
Michael Rasmussen <sslug@sslug>, Flemming Bjerke <sslug@sslug>,
Ole Tange <sslug@sslug>, Jesper Krogh <sslug@sslug>,
Jacob Bunk Nielsen <sslug@sslug>
Subject: Vedtægter


FORENINGEN Foo

Vedtægter

§ 1. Navn

   Stk. 1. Foreningens navn er Foo. Foreningen er stiftet
   30. december 2002. Foreningen har hjemsted i Danmark.

§ 2. Formål

   Foreningens formål er at arbejde for at beskytte og udvide primært
   borgernes og sekundært mindre virksomheders digitale rettigheder,
   f.eks. ytringsfriheden, privatlivets ukrænkelighed, overvågning,
   adgang til væsentlig information, overholdelse af åbne standarder,
   samt frihed til at udvikle og vælge programmel.

<klip>

Jeg håber det fremgår tydeligt af ovenstående, at jeg ikke har villet nogen i sslug noget ondt...

Kærlige hilsener og ønsket om et godt og lykkebringende nytår til alle i sslug,
Erik - who is about to leave the building again... it's getting too hot in here ;-)
 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:37 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *