[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

VIKTIGT: Möte den 22/2Förslag till Dagsordning för ev möte den 22/2. Om detta skall kunna gå så
måste jag ha en lokal NU! Jag vill gärna ha mötet i KBH. Annars får vi
flytta mötet till efter LinuxForum:-(

---
1. Ordförande förklarar mötet öppnat
2. Val av mötesordförande
3. Val av mötessekreterare
4. Val av justeringspersoner och rösträknare (2)
5. Stadgerevideringsförslag inkomna till bestyrelsen?
5.1 Ändra 7.2 enligt förslag från Keld Simonsen:
	Ordet /får/ bytas till /skall/

5.2 Ändring av samtliga paragrafer så att styrelsens mandatperiod är
mellan två årsmöten och inte som nu för ett verksamhetsår.

5.3 Införande av 4.8 Misstroende

	4.8 Misstroende
	Misstroende kan väckas mot enskild förtroendevald (person vald av
    föreningsmöte). Vid fråga om misstroende skall personen som
    förslaget om misstroende riktas mot beredas möjlighet att
    inkomma med yttrande. Person äger även rätt att deltaga i mötet.

    Beslut om misstroende fattas med 2/3 majoritet. Person som
    misstroendet riktas mot äger ej rätt att deltaga i beslutet.

	Person som blivit misstroende förklarad avgår från samtliga
    förtroendeuppdrag med omedelbar verkan. Fyllnadsval får förättas
    på sittande möte.

	Misstroende kan även väckas mot grupp av förtroendevalda. Detta
    behandlas som om misstroendet riktats mot var och en av personerna
    individuellt. Dock genomförs enbart en votering. Resultatet därav
    gäller för samtliga.

6. Beslut om utlysande av fyllnadsval

7. Mötet förklaras avslutat.

Martin

 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:38 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *