[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [FORENING] VIKTIGT: Möte den 22/2On Sat, Feb 08, 2003 at 13:21:30 +0100, Martin Wahlén wrote:

.....

> 5.3 Införande av 4.8 Misstroende
> 
> 	4.8 Misstroende
> 	Misstroende kan väckas mot enskild förtroendevald (person vald av
>     föreningsmöte). Vid fråga om misstroende skall personen som
>     förslaget om misstroende riktas mot beredas möjlighet att
>     inkomma med yttrande. Person äger även rätt att deltaga i mötet.
> 
>     Beslut om misstroende fattas med 2/3 majoritet. Person som
>     misstroendet riktas mot äger ej rätt att deltaga i beslutet.

ok, i det mindste kræves 2/3 flertal.
Ellers kan man risikere at et mindre flertal på denne måde bagefter
kan fjerne mindretallet i bestyrelsen.


> 	Misstroende kan även väckas mot grupp av förtroendevalda. Detta
>     behandlas som om misstroendet riktats mot var och en av personerna
>     individuellt. Dock genomförs enbart en votering. Resultatet därav
>     gäller för samtliga.

Denne kan give problemer.
Mindretallet har fået valgt 1 eller 2 i bestyrelsen, som derefter 
kan fjernes fra posterne af et flertal, og derefter
indsætter et lille flertal deres egne kandidater for nu er
det jo kun få pladser der skal genbesættes ;(
(men ok, det kræver 2/3 at fjerne hver enkelt)


> 6. Beslut om utlysande av fyllnadsval

dvs. næste møde har så suppleringsvalg efter sædvanlige regler?


-- 
mvh Frank Damgaard |  
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:38 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *