[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [FORENING] VIKTIGT: Möte den 22/2On Sat, 8 Feb 2003 16:18:32 +0100
Frank Damgaard <sslug@sslug> wrote:

> On Sat, Feb 08, 2003 at 15:42:56 +0100, Poul-Erik Andreasen wrote:
> 
> ....
> 
> > > ok, i det mindste kræves 2/3 flertal.
> > > Ellers kan man risikere at et mindre flertal på denne måde bagefter
> > > kan fjerne mindretallet i bestyrelsen.
> > 
> > Det holder ikke efter min overbevisning. Mindretallet i en forening er alligevel altid underkastet
> > flertallet vilje, med det antal medlemmer der skal til at for at inkalde til et medlemsmøde,  er det
> > alligevel nemt at få ændret vedtægterene, hvis man har et flertal bag sig.
> 
> Så vi kan lige så godt ændre vedtægterne til at bestyrelse vælges
> enkeltvis ved almindeligt flertal ?
> 
> > Jeg mener at det er uholdbart at have en forening hvor flertallet har
> > mistillid til et eller flere medlemmer af bestyrelsen.
> 
> Men hvis et tilpas stor mindretal (f.eks. mindst 1/3) ikke er enige
> i synspunktet?

Det er mig lidt uklart hvilket sysnpunkt du taler om er det det genrelle
at der ikke må sidde medlemmer i bestyrelsen med et flertal i mod sig 
eller er konkret i en given situation, hvor en kandidat bliver kasseret af et flertal. 

Du påpeger at det vil kunne misbruges af et flertal til at underkue et mindretal,
det er rigtigt, men dit forslag vil kunne misbruges af et mindretal til at rende rundt og
repræsentere foreningen med synspunkter der ikke er flertal for.

Hvis den situation opstår at flertallet til stadighed tryner midretallet
får du en udemærket indikator på at en splittelse af foreningen måske er
det bedste. 

Hvis det omvendte opstår så får du en låst men uholdbar situation, der ikke er
nogen der kan bruge til noget. 

En anden pointe  er at hvis midretalskandidater bliver valgt under de betingelser
at flertallet kan(med varsling) smide dem ud, så for de et stærkere mandat. Så er de ikke
alene valgt af et mindretal de er også implicit godkendt af et flertal. 

I al almindelighed har jeg fuldt tillid til at flertallet i den her
forening, vil søge for i vides muligt udstrækning at tage mindretallet
med på råd. Demokrati handler  om at flertallet bestemmer i samarbejde med
mindretallet, men hvis mindretallet ikke vil samarbejde så er der et problem. Så
en den eneste farbare vej at flertallalet bestemmer.  


> 
> > Det man skal tænke på er at en bestyrelse ikke er at sammenligne 
> > med et repræsentivt organ som f.eks folketinget det kan langt bedre
> > sammelignes med en regering.  
> > 
> > I stedet for kvalificeret flertal er det langt 
> > bedre at kræve mistillidsdagsordener fremsat varslet 
> > så folk har mulighed for at møde fem eller brevstemme. 
> 
> Det har hele tiden været muligt. Det uheldige er hvis man
> tager begivenhederne på forskud og ved samme møde vil 
> lave valget.

Det er jeg heller ikke tilhænger af at det skal være muligt.

-- 
Poul-Erik Andreasen


 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:38 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *