[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Förslag till AnnounceDetta är ett förslag till mail som jag vill skicka till SSLUG announce så
snart jag får lokalen på plats. Det har inte gått genom bestyrelsen än.
Jag skulle vilja ha hjälp med att översätta det till Danska också:-)

---

Subject: Medlemsmöte 9/3 på Symbion (eller diku?)

Styrelsen inkallar föreningsmöte den 9/3 2003 på Symbion (Fruebjergvej 3).
På föreningsmötet kommer förslag om stadgar som explicit tillåter
föreningsmötet att avsätta personer ur styrelsen att behandlas för första
gången. Enligt våra nuvarande stadgar §9 måste sådana beslut tas på två
påvarandra följande föreningsmöten.

Förslag till dagordning:

1. Ordförande förklarar mötet öppnat
2. Val av mötesordförande
3. Val av mötessekreterare
4. Val av justeringspersoner och rösträknare (2)
5. Stadgerevideringsförslag inkomna till bestyrelsen?
5.1 Ändra 7.2 enligt förslag från Keld Simonsen:
    Ordet /får/ bytas till /skall/

5.2 Ändring av samtliga paragrafer så att styrelsens mandatperiod är
mellan två årsmöten och inte som nu för ett verksamhetsår. (vem var det
som hade det förslaget?)

5.3 Införande av 4.8 Misstroende

    4.8 Misstroende
    Misstroende kan väckas mot enskild förtroendevald (person vald av
    föreningsmöte). Vid fråga om misstroende skall personen som
    förslaget om misstroende riktas mot beredas möjlighet att
    inkomma med yttrande. Person äger även rätt att deltaga i mötet.

    Beslut om misstroende fattas med 2/3 majoritet av deltagande
    medlemmar. Person som misstroendet riktas mot äger ej rätt att
    deltaga i beslutet.

    Person som blivit misstroende förklarad avgår från samtliga
    förtroendeuppdrag med omedelbar verkan. Fyllnadsval får förättas
    på sittande möte.

5.4 Ändra 1.3 så att det blir juridiskt korrekt

 1.3 Säte

  SSLUG har sitt säte i regionen Skåne-Sjælland (Sverige respektive
  Danmark).

Till:

 1.3 Säte

  SSLUG har sitt säte i regionen Skåne-Sjælland (Sverige respektive
  Danmark). Av juridisktekniska orsaker så är sätet lokaliserat till
  Lunds kommun i Skåne.

6. Beslut om utlysande av fyllnadsval

7. Mötet förklaras avslutat.

Martin
 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:38 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *