[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [ANNOUNCE] Föreningsmöte 9/3på SymbionOn Sat, 22 Feb 2003 22:31:01 +0100 (MET)
Martin Wahlén <sslug@sslug> wrote:

Jeg vil geren stille et ændringsforslag til Maertin Wahlens
ændringsforslag

Ai stedet for det foreliggende:

     4.8 Misstroende
>     Misstroende kan väckas mot enskild förtroendevald (person vald av
>     föreningsmöte). Vid fråga om misstroende skall personen som
>     förslaget om misstroende riktas mot beredas möjlighet att
>     inkomma med yttrande. Person äger även rätt att deltaga i mötet.
> 
>     Beslut om misstroende fattas med 2/3 majoritet av deltagande
>     medlemmar. Person som misstroendet riktas mot äger ej rätt att
>     deltaga i beslutet.
> 
>     Person som blivit misstroende förklarad avgår från samtliga
>     förtroendeuppdrag med omedelbar verkan. Fyllnadsval får förättas
>     på sittande möte.
> 

foreslår jeg:

     4.8 Misstroende
>     Misstroende kan väckas mot enskild förtroendevald (person vald av
>     föreningsmöte). Vid fråga om misstroende skall personen som
>     förslaget om misstroende riktas mot beredas möjlighet att
>     inkomma med yttrande. Person äger även rätt att deltaga i mötet.
> 
>     Person som blivit misstroende förklarad avgår från samtliga
>     förtroendeuppdrag med omedelbar verkan. Fyllnadsval får förättas
>     på sittande möte.
 

Begrundelse:

Jeg mener at det er totalt uacceptablet at en person kan sidde i bestyrelsen
med et flertal i mod sig. Selv om valgformen sigter mod en hvis mindretalsbeskyttelse
er en bestyrelse ikke en repræsentantskab, det er arbejdsorgan, hvor medlemmerne har pligt til
at arbejde for hele foreningen. 

Det er endnu mindre acceptablet at man vil fratage bestyrelsesmedlemmet sin stemmeret
i spørgsmålet. Det er i strid med alle demokratiske traditioner. -- 
Poul-Erik Andreasen


 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:38 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *