[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [FORENING] Re: [ANNOUNCE] Föreningsmöte 9/3 på SymbionPoul-Erik Andreasen <sslug@sslug> wrote in
news:sslug@sslug: 

> On Sat, 22 Feb 2003 22:31:01 +0100 (MET)
> Martin Wahlén <sslug@sslug> wrote:
> 
> Jeg vil geren stille et ændringsforslag til Maertin Wahlens
> ændringsforslag

Jeg sekunderer Poul-Eriks forslag som det er men vil dog foreslå en 
præcisering.

> 
>     4.8 Misstroende
>>     Misstroende kan väckas mot enskild förtroendevald (person val
> d av
>>     föreningsmöte). Vid fråga om misstroende skall personen som
>>     förslaget om misstroende riktas mot beredas möjlighet att
>>     inkomma med yttrande. Person äger även rätt att deltaga i m
> ötet.
>> 

Beslut om misstroende fattas med simpel majoritet av deltagande
medlemmar. Person som misstroendet riktas mot äger rätt att
deltaga i beslutet.

>>     Person som blivit misstroende förklarad avgår från samtliga
>>     förtroendeuppdrag med omedelbar verkan. Fyllnadsval får för
> ättas
>>     på sittande möte.
> 
> 


Begrundelse - ingen burde kunne være i besiddelse af en tillidspost med 
et flertal imod sig. Det mener jeg må gå forud for mindretalsbeskyttelse.

Derudover mener jeg ikke det er demokratisk at nægte et medlem af sslug 
at stemme til en generalforsamling.

Generalforsamlingen er foreningen øverste organ - og her er alle lige. 
Det er klart at det nok kun er et fåtal af tilfælde hvor en stemme 
betyder noget - men vi må gøre os klart at der ikke er erklæret mistillid 
til vedkommende før afstemningen er foretaget.

Søren Kongstad


 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:38 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *