[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [FORENING] FöreningsmötetFrank:

> Jeg syntes det er et problem at man kan pille enkeltmedlemmer ud af
> bestyrelsen, og så evt. oven i købet med simpelt flertal.
> (det har jeg ikke set andre steder)
> Så i det mindste skal der være 2/3 flertal for dette punkt.

Ok, vill du kolla om jag har fått rätt på dina kommentarer?

Frank Damgaard föreslår något i stil med:


    4.8 Misstroende
    Misstroende kan väckas mot enskild förtroendevald (person vald av
    föreningsmöte). Vid fråga om misstroende skall personen som
    förslaget om misstroende riktas mot beredas möjlighet att
    inkomma med yttrande. Person äger även rätt att deltaga i mötet.

    Beslut om misstroende fattas med 2/3 majoritet av deltagande
    medlemmar.

    Person som blivit misstroende förklarad avgår från samtliga
    förtroendeuppdrag med omedelbar verkan. Fyllnadsval får förättas
    på sittande möte.

    4.9 Avsättande av styrelsen
	Föreningsmötet kan avsätta föreningens styrelse med enkel majoritet
	av deltagande medlemmar. Nyval för mandatperioden inkallas vid nästa
	föreningsmöte.


---

Från LUNAs stadgar:

Fråga om misstroende kan väckas mot förtroendevald. Ärendet väcks i vanlig
ordning. Den som misstroende väckts mot har närvaro- och yttranderätt
eller rätt att få ett skriftligt uttalande uppläst vid det möte där beslut
om misstroendeförklaring tas. Om fullmäktige väljer att förklara
misstroende mot en förtroendevald avsätts denna person från samtliga
uppdrag i kåren varpå eventuellt omval sker i vanlig ordning.

Martin 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:38 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *