[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [FORENING] FöreningsmötetOn Wed, Mar 05, 2003 at 08:53:29 +0100, Martin Wahlén wrote:

> Ok, vill du kolla om jag har fått rätt på dina kommentarer?
> 
> Frank Damgaard föreslår något i stil med:


ja, nedenstående er ok.


......
> 
>     4.8 Misstroende
>     Misstroende kan väckas mot enskild förtroendevald (person vald av
>     föreningsmöte). Vid fråga om misstroende skall personen som
>     förslaget om misstroende riktas mot beredas möjlighet att
>     inkomma med yttrande. Person äger även rätt att deltaga i mötet.
> 
>     Beslut om misstroende fattas med 2/3 majoritet av deltagande
>     medlemmar.
> 
>     Person som blivit misstroende förklarad avgår från samtliga
>     förtroendeuppdrag med omedelbar verkan. Fyllnadsval får förättas
>     på sittande möte.
> 
>     4.9 Avsättande av styrelsen
> 	Föreningsmötet kan avsätta föreningens styrelse med enkel majoritet
> 	av deltagande medlemmar. Nyval för mandatperioden inkallas vid nästa
> 	föreningsmöte.
......

-- 
mvh Frank Damgaard |  
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:38 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *