[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Vedtægtsændringer fra sidst (vi glemte)*ups*:

Jeg opdagede  at vi har glemt  pkt 6 fra  november:
http://www.sslug.dk/moede/medlems/2002-11-03/vedtaget-2002.shtml
Den skulle have været til 2. behandling ved næste medlemsmøde.

.....snip........
vedtaget 1. gang 2002-11-03
I rettelser til punkt 4.5 (pkt 2 i ovenstående):

s/Fastsällande/Fastställande/, dvs. dagsorden punkt 2,7 og 8 bliver således:

    * 2. Fastställande av dagordning.
    * 7. Fastställande av resultat- och balansräkning.
    * 8. Fastställande av medlemsavgift för nästa år.
.....snip.....

Så den må vi hellere huske næste gang?

Som jeg læser §9 i http://www.sslug.dk/forening/stadgar/stadgar6/

"Beslut om ändring av dessa stadgar skall ske vid två på
 varandra följande föreningsmöten med två tredjedels (2/3)
 majoritet av deltagande medlemmar.
 Mellan dessa möten skall minst fyra (4) veckor förflyta."

Så skal det være 2 møder lige efter hinanden?
Så vi skal måske starte forfra med rettelse af pkt. 4.5 (stavefejlen) ?


NB.
De 1. gang vedtagne ændringer til vedtægter er lagt på
http://www.sslug.dk/moede/medlems/2003-03-09/vedtaget.shtml


-- 
mvh Frank Damgaard  |  
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:38 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *