[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [FORENING] Planer for næste foreningsmøde"Jon Bendtsen" <sslug@sslug> skrev i en meddelelse
news:sslug@sslug
> On Mon, Mar 10, 2003 at 11:54:32AM +0100, Erik Lange wrote:
> > On Mon, 10 Mar 2003 11:02:23 +0100, Jon Bendtsen <sslug@sslug>
> > wrote:
> >
> > <snip>
> >
> > >Jeg mener ikke der er udbredt mistilid til bestyrelsen, og heller
> > >ikke enkelte medlemmer.
> >
> > Så bør bestyrelsen jo ikke ha' nogle betænkeligheder ved at stille
> > deres kandidatur til rådighed ved et valg. Det ville en gang for alle
> > sætte en stopper for diskussionen, og bestyrelsen kunne blive
> > bestyrket i at den har medlemmernes tillid.
>
> Hvis der ikke er nogen mistillid, hvorfor så gå ?

Ordet mistillid skal læses teknisk, det er den vending man må anvende for at
fremtvinge et nyt valg (det ved du uden tvivl også godt).

Jeg er en af de der har denne form for mistillid til den siddende
bestyrelse.

1.
Den er løbet tør for suppleanter, og har i løbet af to måneder ikke været i
stand til at gennemføre det påkrævede suppleringsvalg. Det skulle der have
været indkaldt til i samme øjeblik det indkaldte medlemsmøde blev aflyst!

2.
Kun to af dens medlemmer opnåede tilstrækkeligt mange stemmer til at blive
valgt ind i den oprindelige bestyrelse. To vil måske ved et nyvalg kunne
opnå det, men måske er ikke godt nok, og endelig er der de to der slet ikke
er der.

3.
Et af dens medlemmer deltager af princip ikke i en stor del af foreningens
aktiviteter, nemlig nyhedslisterne. Jeg mener ikke, at det er en acceptabel
beslutning at træffe, og den var efter min opfattelse ikke almindelig kendt
inden valget.
Hvis man af private grunde ikke ønsker at deltage i sslugs nyhedslister bør
man efter min mening undlade at stille op til foreningens bestyrelse
Der har været eksempler før på medlemmer der i forskellige sammenhænge
repræsenterede sslug uden at de var medlemmer af den siddende bestyrelse.
Jeg tvivler på, at der kan findes eksempler i fortiden på medlemmer af
bestyrelsen, der ikke ønskede at deltage i en stor del af foreningens
aktiviteter.

> Hvor mange har udtalt at de er utilfredse ?
Det må du selv grave i sslug-forening efter.

> Hvor mange medlemmer er det at sslug har ?
Det vides ikke! Der er tilsyneladende større interesse for at føre sig frem
med et usandt og oppustet medlemstal end for at lave en mere korrekt
medlemsliste.
Den første del af kejserens parade gik jo også meget godt. Problemet er
bare, at vi altså _har_ passeret den lille dreng, og rygtet om de manglende
klæder _er_ på vej rundt i byen.
>
>
> > - og det ville være noget hurtigere end at afholde 3 medlemsmøder for
> > evt. at nå frem til samme resultat.
>
> Der er ingen grund til at forhaste tingene, det gør det bare værre.

Hvis du dermed mener at problemerne bliver større af at få en fuldtallig
bestyrelse hvor alle er valgt på reel vis er jeg uenig med dig.
Skulle der blive indvalgt medlemmer, der af den ene eller anden grund ikke
ønsker at deltage i større eller mindre dele af foreningens aktiviteter, så
er det fint nok for mig. De der stemmer vedkommende ind skal have lov til
det, og de øvrige bestyrelsesmedlemmer må finde ud af at organisere sig på
de vilkår.
Det springende punkt er, at det skal være kendt på forhånd.
Jeg tvivler på, at der er ret mange af de der stemte på AØ ved sidste valg,
der er tilfredse med, at de ikke på forhånd fik at vide, at der var tale om
et delvist aktivt medlem af sslug, som kun ønskede at arbejde ude i verden,
men ikke ville deltage på foreningens nyhedslister. Det ved de nu, og det
vil de måske alle acceptere, og så er det helt i orden med mig, hvis de igen
stemmer AØ ind i foreningens bestyrelse. Andre der stiller op og bliver
valgt vil også vide, at dette er forudsætningen, og de vil kunne indrette
bestyrelsesarbejdet efter det vilkår.

På næste møde _vil_ der komme et punkt som udtrykker mistillid til den
siddende bestyrelse, og forlanger at den går af, og at der derfor indkaldes
til nyvalg. Der vil også komme et punkt der forlanger af bestyrelsen at den
arrangerer et suppleringsvalg. Dette skal kun ske hvis det ikke bliver
vedtaget at bestyrelsen skal gå af. Det næste møde bliver indkaldt, så
ethvert medlem kan stille det forslag til dagsordenen.

Ændringen af vedtægterne er en (måske) nødvendig øvelse, som skal gøre det
helt klart at et lovligt indkaldt medlemsmøde kan gøre dette. Efter min
mening ville vi kunne gennemføre det med de eksisterende vedtægter, men hvis
der er behov for en afklaring først, så lad os dog bruge den nødvendige tid
på at få den.

Hvis den nuværende bestyrelse er indstillet på at få arbejdet til at glide
hurtigst muligt træder den frivilligt tilbage på næste møde, så vi samtidigt
kan stemme om de nye vedtægter _og_ vælge en ny bestyrelse som arbejder på
grundlag af dem.
Personligt har jeg svært ved at se nogen grund til at dette ikke skulle ske,
men skal det forsinkes yderligere så tager vi det med. To af bestyrelsens
medlemmer har udtrykt, at de ville træde tilbage i en sådan sammenhæng, et
har ikke sagt noget (så vidt jeg husker) og det sidste medlem svarer jo
aldrig!

 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:38 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *