[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [FORENING] Planer for næste foreningsmødeOn Mon, Mar 10, 2003 at 01:41:55PM +0100, E. Sjørlund wrote:
> "Jon Bendtsen" <sslug@sslug> skrev i en meddelelse
> news:sslug@sslug

[klip]

> > Hvis der ikke er nogen mistillid, hvorfor så gå ?
> 
> Ordet mistillid skal læses teknisk, det er den vending man må anvende for at
> fremtvinge et nyt valg (det ved du uden tvivl også godt).

Hvor mange medlemmer skal der til før der er nok mistillid til
en bestyrelse? 1? 2? 4? 8? 16? 32? flere ?


> 1.
> Den er løbet tør for suppleanter, og har i løbet af to måneder ikke været i
> stand til at gennemføre det påkrævede suppleringsvalg. Det skulle der have
> været indkaldt til i samme øjeblik det indkaldte medlemsmøde blev aflyst!

Måske, mig bekendt var det nødvendigt at lave nogle nye vedtægter først.


> 2.
> Kun to af dens medlemmer opnåede tilstrækkeligt mange stemmer til at blive
> valgt ind i den oprindelige bestyrelse. To vil måske ved et nyvalg kunne
> opnå det, men måske er ikke godt nok, og endelig er der de to der slet ikke
> er der.

Så længe at bestyrelsen er fuldtallig er der ikke noget problem med
at vi køre videre i kortere tid uden supleanter.


> 3.
> Et af dens medlemmer deltager af princip ikke i en stor del af foreningens
> aktiviteter, nemlig nyhedslisterne. Jeg mener ikke, at det er en acceptabel
> beslutning at træffe, og den var efter min opfattelse ikke almindelig kendt
> inden valget.

Det var den da hvis folk følger med på listerne. Så kunne de da se at
der kun blev postet nye indlæg en gang imellem. Desuden vides det ikke
om personen læser men ikke svarer.


> > Hvor mange har udtalt at de er utilfredse ?
> Det må du selv grave i sslug-forening efter.

For stort arbejde, så vigtigt er det heller ikke for mig. Det der er
vigtigt er at der er nogle utilfredse, og at der arbejdes på at løse
problemet.


> > Hvor mange medlemmer er det at sslug har ?
> Det vides ikke! Der er tilsyneladende større interesse for at føre sig frem
> med et usandt og oppustet medlemstal end for at lave en mere korrekt
> medlemsliste.

Ja, det er lidt et problem, men jeg tror at der er ivertfald 1000
mennesker, og her af har jeg indtrykket af at 10-20 er utilfredse,
og andre 10-20 er delvist utilfredse.


> Den første del af kejserens parade gik jo også meget godt. Problemet er
> bare, at vi altså _har_ passeret den lille dreng, og rygtet om de manglende
> klæder _er_ på vej rundt i byen.

Person problemer tager tid i foreninger, og hvis vi forjager tingene
tager det bare endnu længere før der kommer en afklaring. Mit bud er
at om små 2 måneder er der evt. gennemført et nyvalg til bestyrelsen,
og ellers sker det først til det ordinære møde i november. Jeg mener
også at denne diskution vil bluse op igen om 2 måneder uanset udfaldet,
og igen til det ordinære medlemsmøde. Det må vi bare acceptere og søge
at løse det i mindelighed.


> > > - og det ville være noget hurtigere end at afholde 3 medlemsmøder for
> > > evt. at nå frem til samme resultat.
> >
> > Der er ingen grund til at forhaste tingene, det gør det bare værre.
> 
> Hvis du dermed mener at problemerne bliver større af at få en fuldtallig
> bestyrelse hvor alle er valgt på reel vis er jeg uenig med dig.

Nej, men jeg mener at hvis der ikke gives tilstrækkelig tid til at
læse referaterne, og til at stille op til bestyrelsen, så vil 
diskutionerne forsætte. Så bliver det bare brok over at der ikke
var tilstrækkelig tid.


[klip]
 
> På næste møde _vil_ der komme et punkt som udtrykker mistillid til den
> siddende bestyrelse, og forlanger at den går af, og at der derfor indkaldes
> til nyvalg. Der vil også komme et punkt der forlanger af bestyrelsen at den
> arrangerer et suppleringsvalg. Dette skal kun ske hvis det ikke bliver
> vedtaget at bestyrelsen skal gå af. Det næste møde bliver indkaldt, så
> ethvert medlem kan stille det forslag til dagsordenen.

Fint, men det giver altså at der skal gå mindst 4 uger fra nu, samt
med tid fra mødets afslutning til indkaldelse af det næste, altså
i løbet af denne uge kommer referatet, så går der nogle dage mere,
så kommer indkaldelsen til næste møde. 2 uger senere kommer mødet.
så referat, + nogle dage, og indkaldelse til næste møde samt opstillere
til bestyrelsen eller supleringsvalget. Alt i alt giver dette efter
min mening at der går 6 uger endnu, måske mere.


> Ændringen af vedtægterne er en (måske) nødvendig øvelse, som skal gøre det
> helt klart at et lovligt indkaldt medlemsmøde kan gøre dette. Efter min
> mening ville vi kunne gennemføre det med de eksisterende vedtægter, men hvis
> der er behov for en afklaring først, så lad os dog bruge den nødvendige tid
> på at få den.

Tak, det er bare det jeg beder om.


> Hvis den nuværende bestyrelse er indstillet på at få arbejdet til at glide
> hurtigst muligt træder den frivilligt tilbage på næste møde, så vi samtidigt
> kan stemme om de nye vedtægter _og_ vælge en ny bestyrelse som arbejder på
> grundlag af dem.

Nej, vi skal have mindst 2 ugers varsel til at stille op til et
bestyrelses valg. Og det bør først komme efter referatet af dette
møde. Samt referatet af et bestyrelses møde som bestyrelsen afholder
og beslutter at træde tilbage. Alt i alt, mindst 3 uger.


 

JonB
ps: alle udtalelser omkring mindste varsler skal tages ud fra hvad jeg
husker omkring sslugs vedtægter, og dermed ikke som 100% fakts.


 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:38 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *