[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [FORENING] Planer for næste foreningsmøde"Jon Bendtsen" <sslug@sslug> skrev i en meddelelse
news:sslug@sslug
> On Mon, Mar 10, 2003 at 01:41:55PM +0100, E. Sjørlund wrote:
> > "Jon Bendtsen" <sslug@sslug> skrev i en meddelelse
> > news:sslug@sslug
>
> [klip]
>
> > > Hvis der ikke er nogen mistillid, hvorfor så gå ?
> >
> > Ordet mistillid skal læses teknisk, det er den vending man må anvende
for at
> > fremtvinge et nyt valg (det ved du uden tvivl også godt).
>
> Hvor mange medlemmer skal der til før der er nok mistillid til
> en bestyrelse? 1? 2? 4? 8? 16? 32? flere ?

Det rigtige svar er 1.
Der skal flere (medlemmer) til at indkalde til et foreningsmøde, men er
mødet indkaldt kan enhver fremsætte punkter til dagsordenen. Herefter skal
der almindeligt flertal blandt de fremmødte til at vedtage forslaget.

>
> Måske, mig bekendt var det nødvendigt at lave nogle nye vedtægter først.
Det er jo netop på grund af dig (og de der er enige med dig), at det sker.
Den beslutning er taget, den behøver vi ikke bruge mere tid på.

>
> > 2.
> > Kun to af dens medlemmer opnåede tilstrækkeligt mange stemmer til at
blive
> > valgt ind i den oprindelige bestyrelse. To vil måske ved et nyvalg kunne
> > opnå det, men måske er ikke godt nok, og endelig er der de to der slet
ikke
> > er der.
>
> Så længe at bestyrelsen er fuldtallig er der ikke noget problem med
> at vi køre videre i kortere tid uden supleanter.
I den danske oversættelse fremgår det:
"Så vidt muligt en eller to bestyrelsesmedlemmer derudover" (i bestyrelsen,
pkt 5.1).

Det er jo netop fordi der ikke er et reelt krav/påbud om at lave nyvalg at
det er nødvendigt enten at den siddende bestyrelse frivilligt laver det ved
at træde tilbage eller tvinges til det ved et mistillidsvotum. Når 4 af 6
valgte bestyrelsesmedlemmer trækker sig har de sidste to et
troværdighedsproblem, og foreningen som sådan et problem med, om bestyrelsen
tegner andet end en lille minoritets synspunkter.
Den kolde kendsgerning er jo, at hvis der er to medlemmer af den nuværende
bestyrelse der trækker sig, har sslug ikke en bestyrelse, der er i stand til
at træffe beslutninger (pkt. 5.4).

>
>
> > 3.
> > Et af dens medlemmer deltager af princip ikke i en stor del af
foreningens
> > aktiviteter, nemlig nyhedslisterne. Jeg mener ikke, at det er en
acceptabel
> > beslutning at træffe, og den var efter min opfattelse ikke almindelig
kendt
> > inden valget.
>
> Det var den da hvis folk følger med på listerne. Så kunne de da se at
> der kun blev postet nye indlæg en gang imellem. Desuden vides det ikke
> om personen læser men ikke svarer.
En simpel søgning vil vise dig at personen aldrig svarer men kun hænger
opslag op.
Og så lige for god ordens skyld:
Det var ikke noget problem for mig, at AØ aldrig svarede under den
foregående bestyrelse. Jeg gik ganske enkelt ud fra, at der var tale om en
arbejdsfordeling internt i bestyrelsen. Den debat, der brød ud i forbindelse
med den nye bestyrelse har jo klart vist, at det var der ikke. Først på det
tidspunkt blev det til et problem for mig, og jeg står nu med en underlig
fornemmelse af, at det jeg troede at bestyrelsen stod inde for ofte var
noget, der var mere eller mindre ukendt for samme bestyrelse. Det er en
ubehagelig fornemmelse.

>
> > > Hvor mange har udtalt at de er utilfredse ?
> > Det må du selv grave i sslug-forening efter.
>
> For stort arbejde, så vigtigt er det heller ikke for mig. Det der er
> vigtigt er at der er nogle utilfredse, og at der arbejdes på at løse
> problemet.
enig

>
>
> > > Hvor mange medlemmer er det at sslug har ?
> > Det vides ikke! Der er tilsyneladende større interesse for at føre sig
frem
> > med et usandt og oppustet medlemstal end for at lave en mere korrekt
> > medlemsliste.
>
> Ja, det er lidt et problem, men jeg tror at der er ivertfald 1000
> mennesker, og her af har jeg indtrykket af at 10-20 er utilfredse,
> og andre 10-20 er delvist utilfredse.
Hvis utilfredsheden går på, at foreningens bestyrelse ikke tegner
medlemmerne på demokratisk vis, så burde det bekymre dig, også om jeg så var
den eneste der påstod det.
>
>
> > Den første del af kejserens parade gik jo også meget godt. Problemet er
> > bare, at vi altså _har_ passeret den lille dreng, og rygtet om de
manglende
> > klæder _er_ på vej rundt i byen.
>
> Person problemer tager tid i foreninger <snip>

Nå - det var nu problemet med det oppustede medlemstal jeg skrev om lige
her. Enhver der fører sig frem i den påklædning, at sslug har omkring 6000
medlemmer leger kejser.
Jeg har hørt tallet brugt af AØ i forbindelse med arrangementer, men andre
har formodentlig også brugt det i andre sammenhænge. Mine bemærkninger gik
altså ikke på AØ, men på det kritisable i at ingen rigtigt kan vide hvor
mange medlemmer sslug egentlig har, så AØ og andre kan få rigtigt tøj på til
paraderne.

>
> Nej, men jeg mener at hvis der ikke gives tilstrækkelig tid til at
> læse referaterne, og til at stille op til bestyrelsen, så vil
> diskutionerne forsætte. Så bliver det bare brok over at der ikke
> var tilstrækkelig tid.

Jeg tror forskellen på vore synspunkter primært er, at jeg ikke ser
problemer ved at løses bestyrelsesproblemet samtidigt med at man ordner
vedtægtsproblemet.
Et nyvalg på baggrund af at bestyrelsen frivilligt har trukket sig er efter
min mening langt mindre konfliktskabende, og derfor langt at foretrække.

<snip> Alt i alt giver dette efter
> min mening at der går 6 uger endnu, måske mere.
desværre enig. Men det kunne altså klares på 4 ved frivillighed.

>
> > Hvis den nuværende bestyrelse er indstillet på at få arbejdet til at
glide
> > hurtigst muligt træder den frivilligt tilbage på næste møde, så vi
samtidigt
> > kan stemme om de nye vedtægter _og_ vælge en ny bestyrelse som arbejder
på
> > grundlag af dem.
>
> Nej, vi skal have mindst 2 ugers varsel til at stille op til et
> bestyrelses valg. Og det bør først komme efter referatet af dette
> møde. Samt referatet af et bestyrelses møde som bestyrelsen afholder
> og beslutter at træde tilbage. Alt i alt, mindst 3 uger.

Du overser her, at bestyrelsen kan varsle idag, at den går af på
vedtægtsmødet om ca 4 uger, og at der derfor startes en opstilling med mere
i de fire uger frem til mødet hvor nyvalget finder sted. Der er intet i
vedtægterne (hverken nye eller gamle) der hindrer det forløb.
For mig at se burde vedtægtsændringerne være helt overflødige i relation til
de aktuelle bestyrelsesproblemer.

 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:38 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *