[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [FORENING] Planer fornæste foreningsmøde"donald_j_axel" <sslug@sslug> skrev i en meddelelse
news:sslug@sslug

>
> Föreningsmötet är SSLUG:s högsta beslutande organ,
> i vilket samtliga medlemmar äger rätt att deltaga.
>
> </citat>
>
> Det betyder, at et medlemsmøde (generalforsamling, ekstra/ordinær)
> kan beslutte ALT (specielt også nedlæggelse af foreningen, afsættelse
> af bestyrelse, ændringer af vedtægter m.v.)

Ja, men det betyder ikke anarki.
Vi vedtog i søndags nogle nye vedtægter, men de er ikke gældende med mindre
de vedtages en gang til på et møde, som først kan afholdes så længe efter,
så der er en rimelig tid til at alle medlemmer kan sættes sig ind i hvad det
var der skete, og kan nå at gøre så mange indsigelser imod det vedtagne, så
det evt. ender med at blive forkastet i anden omgang.

Vi kunne for den sags skyld have vedtaget, at alle vedtægtsændringer skulle
træde i kraft med det samme uden at der afholdes et ekstra møde, og uden at
det kræver 2/3 flertal af de fremmødte stemmer. Det ville dog stadig ikke
have haft virkning før det (efter de gamle vedtægter) var blevet godkendt af
2/3 på endnu et møde.

Reglen er en beskyttelse af foreningen som sådan mod kup eller
"overtagelse", og den type regler er helt normale i enhver forening. Det at
man skal gennem to vedtagelser er stift og tungt, men heldigvis er
vedtægtsændringer da heller ikke hverdagskost.

Hvad angår afsættelse af den siddende bestyrelse er det et åbent spørgsmål,
om medlemmerne kan afsætte den i utide, når der nu i vedtægterne står, at de
er valgt for en given periode. Det er altså ikke noget man bare kan - mener
nogle.
Den ændring i vedtægterne der blev vedtaget på mødet præciserer, at selv om
en bestyrelse er valgt får en periode frem til næste ordinære
generalforsamling, så vil det fremover blive muligt at indkalde til et
medlemsmøde, og på dette møde at afsætte bestyrelsen med almindelig flertal.
Den afsatte bestyrelses medlemmer vil være valgbare til den kommende
bestyrelse, og der vil blive en valg-periode, så medlemmerne kan nå at danne
sig en mening om kandidaterne inden det møde, hvor den nye bestyrelse skal
vælges. Det vil altså stadig ikke være muligt at kuppe foreningen ved på et
og samme møde at vælte den siddende bestyrelse og stemme en ny ind. Heller
ikke denne regel kan en forsamling tilsidesætte.

At en generalforsamling er en forenings øverste myndighed betyder ikke, at
en generalforsamling ikke er bundet af foreningens vedtægter, men blot at
den kan ændre samme vedtægter i henhold til de regler der er om det emne.
Tag folketingets medlemmer som en parallel. De kan vedtage de love de lyster
(og kultusministeren gør det oven i købet), men er lovene i konflikt med
grundloven kan de afvises af domstolene. Selv om man er lovgiver - som
folketinget og en generalforsamling er det på hver sin måde - er man ikke
fritaget for at skulle følge gældende love.

En helt anden ændring, som den vedtagne paragraf 4.8 indfører er, at den nye
bestyrelse træder i funktion med det samme.
En del af konflikten bestod så vidt jeg kan se i, at nogle medlemmer af den
nye bestyrelse ikke ville gennemføre en konstituering før den trådte i kraft
(AØ's synspunkt), mens andre ønskede at få overstået konstitueringen, så man
vidste hvem der skulle lave hvad, og så man kunne udnytte tiden resten af
året til at få en glidende overgang.
Efter min opfattelse er det med den nye paragraf 4.8 helt klart, at når
medlemmerne har talt (stemt) træder den nye bestyrelse i kraft, og jeg håber
da, at den ganske enkelt vil konstituere sig umiddelbart efter mødet, og
lade medlemmerne vide, hvad der kom ud af det hele inden de går hjem.
At det så også vil være naturligt at den afgående bestyrelse giver en hånd
med i starten i det omfang den nye ønsker det er en selvfølge for mig, men
det er langt mindre risikabelt at lade det gå den vej, end den eksisterende
ordning, hvor en egentlig afsat bestyrelse skal køre en kommende ind.

 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:38 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *