[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Herfra og videre (Was: Re: [FORENING] Planer for næste foreningsmøde)On Sun, 16 Mar 2003 11:26:26 +0100 (MET), Martin Wahlén
<sslug@sslug> wrote:

>
>
>On Sat, 15 Mar 2003, Peter Makholm wrote:
>
>> Martin Wahlén <sslug@sslug> writes:
>>
>> > Som både Niels och Klavs har sagt så är intentionen att hålla ett nyval.
>> > Förutom det så skall det vara helt klart att föreningsmötet har rätt att
>> > avsätta en styrelse.
>>
>> Hvis bestyrelsen er enige om at intentionerne er at holde et nyvalg
>> hvorfor så hele dette cirkus der gør det muligt for medlemmerne at
>> tvinge et nyvalg igennem. Kunne det ikke godt vente til efter nyvalget
>> så vi har det i baghånden hvis vi ikke har en så lydhør bestyrelse
>> næste gang der er ledelsesproblemer.
>>
>> Altså, hvis bestyrelsen er enige om at der skal holdes nyvalg, hvorfor
>> gør vi det så ikke?
>
>Sorry, jag fick visst skrivet något forkert där:-) Suppleeringsvalg skulle
>jag skrivit. Alltså bestylresen är enig i att vi bör hålla
>suppleeringsvalg.

Fair nok :-)

Jeg har nogle spørgsmål, som jeg håber du kan besvare:

Hvorfor mener bestyrelsen ikke det tjener foreningen bedre at afholde
nyvalg end suppleringsvalg - situationen taget i betragtning ?

Er det korrekt forstået, at du og Klavs er indstillede på at afholde
nyvalg ?

At du evt. kan svare bekræftende på dine og Klavs' vegne, betyder jo
ikke at  du kan svare på de andres vegne, men du kan måske referere
hvad de har oplyst internt i bestyrelsen om hvorfor de ikke ønsker at
benytte denne mulighed, da de ikke er specielt meddelsomme her på
listen, og jeg fornemmer at vi er mange medlemmer der ikke forstår
deres motiver for ikke at afholde nyvalg.

Eller ønsker de ikke at deres holdninger bliver offentligt kendte ? Så
kan du naturligvis slet ingenting gøre, udover at meddele os dette på
deres vegne. Men det vil også give medlemmerne noget at forholde sig
til. ( I givet fald: At man ikke ønsker at informere sine medlemmer om
hvad man foretager sig eller hvorfor, hvilket jo egentlig var det der
startede hele balladen... ganske tankevækkende...)

Eller har denne mulighed (nyvalg ved at bestyrelsen stiller sine
mandater til rådighed) slet ikke været diskuteret i bestyrelsen ?

-oOo-

Uanset hvad, så skal vi som medlemmer nu til at forholde os til, om vi
vil vælte bestyrelsen via et mistillidsvotum (medmindre alle
bestyrelsesmedlemmer i sidste øjeblik vælger at stille deres mandater
til rådighed for et nyvalg) og derefter vælge en bestyrelse. (Jeg
anser det ikke for realistisk, at den siddende bestyrelse bare bliver
suppleret med 4 nye medlemmer).

Derfor vil jeg meget gerne høre, hvordan det er gået med
bestyrelsesarbejdet de sidste to måneder, så jeg kan vurdere de
enkelte medlemmers indsats. Jeg er ikke typen der bærer nag (så skal
man ihvertfald ha' pisset væsentligt mere på mig, end jeg mener nogen
har gjort i denne sag). Jeg er derfor som udgangspunkt positivt
indstillet overfor alle kandidater.

Og Niels har jo gentagne gange sagt at "det går uffateligt godt" med
samarbejdet i den nuværende bestyrelse - dette må kunne konkretiseres
lidt mere, før vi som medlemmer kan ta' stilling til om vi er enige i
denne holdning.

Hvad er det, der går så godt ?

Hvad er det, den nye bestyrelse samarbejder om ?

Nu er to måneder ikke voldsom lang tid, men det er efter min mening
alligevel nok til, at arbejde må forventes at være gået igang. Det har
også været fremført her på listen, at man har "fordelt opgaverne"
internt i bestyrelsen.

Det eneste konkrete vi har set, er dog at Martin har arbejdet for at
få afholdt disse medlemsmøder.

Men hvad har resten af bestyrelsen bedrevet ?

Hvad er det for opgaver der er fordelt, og hvem er de fordelt til ?

Har man reelt forholdt sig til andre opgaver, end den at indkalde til
medlemsmøder mhb. på at få vedtaget en vedtægtsændring mht. muligheden
for at medlemmerne kan stille et mistillidsvotum ?

Hvis ikke, kan man vel næppe tale om at andre opgaver er blevet
fordelt.. så når man siger at "opgaverne er fordelt", går jeg ud fra
at det er andre opgaver man henfører til, og vil derfor gerne bede om
at få disse konkretisseret:

*IT-Politik*

Der er vist blevet sendt et høringssvar i SSLUG's navn i perioden -
var det Anne der tog sig af dette ? Betyder det at Anne tager sig af
IT-politikken ? Hvad har Anne så tænkt sig at gøre for at koordinere
dette arbejde bedre i fremtiden ? Er der truffet aftaler med web-admin
om en struktur og evt. teknik til at håndtere Erik J.'s ToDo-initiativ
?

Arbejdes der på at kontakte og holde møder med EU-parlematarikerne
omkring JURI ? ( Peter Mogensen fra Digitalforbruger har f.eks. haft
kontakt med Freddy Blak, hvilket medførte at en stemme blev vendt til
vores fordel) Har Anne lignende initiativer igang ? Er disse
hemmelige/fortrolige? (Freddy Blak  havde ikke noget imod at stå frem
med vore holdninger) DET HASTER AF HELVEDES TIL, og det vil være så
synd, hvis det kæmpe forarbejde store dele af SSLUG har foretaget sig
de sidste to-tre år, nu bliver spildt på gulvet, pga. en
handlingslammet bestyrelse. Jeg siger ikke bestyrelsen er
handlingslammet - men jeg har ikke hørt om nogle handlinger foretaget
af SSLUG på dette område de sidste mange måneder...Er det fordi Anne
godt nok brænder for IT-politikken, men ikke ønsker at fremstå med
foreningens holdninger offentligt ? (Så er hun måske alligevel ikke
den bedste kandidat på den post).

*Lokale-problematikken*

Hvad har man foretaget sig mht. at finde egnede lokaler til afholdelse
af hyggemøder ?

Har man overvejet et samarbejde med andre foreninger om dette (evt.
DKUUG) ? Har der været konkrete forhandlinger med disse, eller er det
noget man vælger at løse ad hoc fra gang til gang ? (Det ene kan være
ligeså godt som det andet, så jeg forsøger ikke at hænge noget op på
noget, jeg efterlyser en orientering om hvad der er sket eller ikke er
sket, samt begrundelser herfor).

*Web-site*

I efteråret var der en del snak om at SSLUG's website trængte til en
modernisering, omstrukturering. Er det noget bestyrelsen har snakket
om, evt. i samarbejde med web-admin gruppen ?

Er der lavet en handlingsplan ? (F.eks. brainstorm på listerne,
opsummering af medlemmernes ønsker til nyt site, indhentning af
løsningsforslag fra web-admin, rekruttering af arbejdskraft til at
assistere web-admin med den praktiske udførsel, igangsætning af
arbejdet). Er der en tidsplan for dette ?

*Teknik*

Hvordan går det med den tekniske del af SSLUG ?

Der har fra tid til anden været snak om at lave en "SSLUG-distro" -
med de positive erfaringer fra Tyskland og Spanien, hvor man har lavet
lokaliserede distributioner henvendt til ikke-teknikkere, var det
måske værd at overveje ide'en igen ?

Har bestyrelsen drøftet dette og evt. overvejet at finde nogle
koordinatorer af udviklingen af en sådan distro blandt teknikkerne på
listerne ?

*Ord-listerne*

Nu hvor OOo og StarOffice hastigt vinder frem i
uddannelsesinstitutionerne, er det vel mere værdifuldt end nogensinde
før, at arbejdet med den store danske ordliste bakkes op og
understøttes. Har bestyrelsen gjort sig nogle overvejelser om, hvordan
SSLUG bedst kan bidrage til dette i fremtiden ? Skal man evt. prøve at
inddrage andre foreninger i arbejdet (OOo, *BSD og MAC-folket, f.eks.)
?

-oOo-

Ovenstående ide-katalog er ikke ment som en kritik af den siddende
bestyrelse!

Men jeg forventer naturligvis at bestyrelsen har arbejdet i de
forgangne to måneder, og for mig er ovenstående emner noget af det som
jeg ville finde det naturligt at dette arbejde har drejet sig om - det
er muligt man har lavet noget helt andet, som jeg ikke har tænkt på. I
så fald vil jeg meget gerne høre hvilke emner det drejer sig om.

Hvad jeg dog vil finde helt uacceptabelt er, hvis man _ingenting_ har
foretaget sig, fordi man har ventet på at situationen skulle falde til
ro, så man kunne få "arbejdsro". Arbejdsro kunne man ha' skaffet sig
ved at indkalde til fuldt nyvalg for længe siden. Og det er kun Martin
der aktivt har arbejdet på at få de medlemsmøder der skal løse op for
situationen op at stå, så det er altså ikke dette arbejde der har
optaget de 3 resterende medlemmers tid.

Jeg forventer derfor, at de siddende bestyrelsesmedlemmer i egen
interesse,  individuelt forklarer deres egne holdninger til
ovenstående emner  (eller andre egne emner), simpelthen for at gi' mig
og andre noget at vurdere deres egnethed som bestyrelsesmedlemmer ud
fra.

Mht. Anne's skrivelse fra Januar, som nogen måske vil mene indeholder
hendes svar på ovenstående, mener jeg ikke der er noget i denne, der
berettiger til en bestyrelsespost, da jeg ikke kan se nogle konkrete
og aktive handlinger beskrevet, som ikke lige så godt kunne udføres af
et menigt medlem. Jeg forventer derfor en uddybning fra Anne, der
forklarer hvordan hun konkret vil føre de gode intentioner hun
beskriver ud i livet.

Det er muligt at de siddende bestyrelsesmedlemmer mener, at de har
forklaret disse ting på medlemsmødet i november (det går jeg ud fra at
de har, og at det var på dette grundlag de blev valgt), men jeg mener
det er på sin plads at de så nu bliver gentaget, da jeg fornemmer at
der er meget stor tvivl om de nuværende bestyrelsesmedlemmers holdning
til disse spørgsmål, samt deres evner til at føre dem ud i livet. En
god forklaring nu, ville muligvis kunne afværge et mistillidsvotum -
intet svar vil efter min mening diskvalificere de ikke-svarende
estyrelsesmedllemmer som kommende bestyrelsesmedlemmer.

Selvom man ikke har foretaget sig nogle aktive handlinger endnu, må
man dog i det mindste ha' gjort sig nogle tanker og ha' en holdning
selv - og det er disse tanker og holdninger der skal sikre fortsat
placering i den komende bestyrelse - IMHO. Ellers bliver vi bare ved
at køre rundt i den samme suppedas, og det mener jeg ikke nogen er
tjent med.

Hilsen,
Erik L.


 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:38 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *