[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [FORENING] Herfra og videre (Was: Re: [FORENING] Planer for næste foreningsmøde)On Sun, 16 Mar 2003 19:50:52 +0100, Frank Damgaard
<sslug@sslug> wrote:

>On Sun, Mar 16, 2003 at 12:52:53 +0100, Erik Lange wrote:
>
>.-....
>> *Web-site*
>> 
>> I efteråret var der en del snak om at SSLUG's website trængte til en
>> modernisering, omstrukturering. Er det noget bestyrelsen har snakket
>> om, evt. i samarbejde med web-admin gruppen ?
>
>Hvem har sagt at der trænger til modernisering ?

Undskyld, modernisering / omstrukturering.

>Vi havde et måske studenterprojekt som vist ikke blev til noget.
>Det kræver altså en del arbejde at lave ændringer, og så længe
>der ikke er behov for ændringer og der er er nogen med god tid
>så sker det ikke.

Sådan som jeg husker diskussionen, drejede det sig om at gøre det
nemmere for alm. medlemmer at bidrage med indhold, samt at finde rundt
i det eksisterende indhold.

Jeg kritiserer ikke nogen for ikke at have gjort noget - du misfostår
mit indlæg, forklaring følger længere nede.

>Til gengæld har der været andre tiltag på sslug's sider som mere
>er i tråd med brugernes ønsker, f.eks. "sandkassen" og
>også en tiltrængt opdatering af mailarkivsofteware.
>Sandkassen er dog ikke hos sslug da tyge (alpha CPU) er lidt
>ustabil for tiden og trænger til opdatering af softwaren.

Genialt :-)

>> 
>> Er der lavet en handlingsplan ? (F.eks. brainstorm på listerne,
>> opsummering af medlemmernes ønsker til nyt site, indhentning af
>> løsningsforslag fra web-admin, rekruttering af arbejdskraft til at
>> assistere web-admin med den praktiske udførsel, igangsætning af
>> arbejdet). Er der en tidsplan for dette ?
>
>Hvad er det der haster at få lavet?

Jeg siger ikke der er noget der haster.

Men bestyrelsen siger at de samarbejder fint. Så er det jeg spørger
_hvad_ de samarbejder om - ovenstående kunne være et muligt emne for
bestyrelsen - jeg siger ikke at det er det. Jeg synes dog det er et
naturligt emne for bestyrelsen, at igangsætte og koordinere denne type
arbejder indenfor foreningen.

>
>> *Teknik*
>> 
>> Hvordan går det med den tekniske del af SSLUG ?
>> 
>> Der har fra tid til anden været snak om at lave en "SSLUG-distro" -
>> med de positive erfaringer fra Tyskland og Spanien, hvor man har lavet
>> lokaliserede distributioner henvendt til ikke-teknikkere, var det
>> måske værd at overveje ide'en igen ?
>> 
>> Har bestyrelsen drøftet dette og evt. overvejet at finde nogle
>> koordinatorer af udviklingen af en sådan distro blandt teknikkerne på
>> listerne ?
>
>Hvad skulle fordelen være med en sådan distro?

At gøre det endnu mere attraktivt for folk at skifte til Linux ;-)

>Hvorfor har *du* så ikke foreslået noget på sslug-misc om dette
>til "os" teknikere?
>Der er jo "os" teknikere der må kunne debatere fordele/ulemper
>og hvad det kan bruges til i forhold til eksisterende distributioner. 
>Så kan man jo altid spørge bestyrelsen om det er ok at kalde det 
>"SSLUG's" distribution.

Igen: Jeg siger ikke der er noget der haster.

Men bestyrelsen siger at de samarbejder fint. Så er det jeg spørger
_hvad_ de samarbejder om - ovenstående kunne være et muligt emne for
bestyrelsen - jeg siger ikke at det er det. Jeg synes dog det er et
naturligt emne for bestyrelsen, at igangsætte og koordinere denne type
arbejder indenfor foreningen.

>..... osv.
>
>Egentlig vil du hellere have en topstyret forening? 

Nej, absolut ikke :-)

>og det er jo slet ikke  i  SSLUG's ånd.

Nej.

>Bestyrelsen er ikke ansat og kan ikke ansætte folk eller betale
>for at få lavet projekter, og kan heller ikke befale andre at
>lave opgaver.

Den er slet ikke ansat ;-)

>I SSLUG er det ligeså meget dem der donerer deres "tid" der bestemmer
>som hvad de selv skal lave.
>Hvis jeg f.eks. syntes at mhonarc trænger til en overhaling,
>da  flere har fortalt at den html koden ikke validerer på den gamle 
>opsætning/version, så er det noget jeg beslutter at bruge en masse tid på
>og få det opgraderet og tilpasset.
>Ligeledes dem der afholder møder, det er noget de gør frivilligt,
>ikke noget der kommer som befaling ovenfra.
>
>Vi kan så alle hjælpe hinanden med at bidrage med de evner og den
>tid vi har tilovers. 

Du har helt ret.

Men jeg går ud fra, at vi snart skal vælge ny bestyrelse, og at de
nuværende medlemmer vil genopstille (på den ene eller den anden måde).

Derfor:

De har nu haft to måneder til at virke for foreningen.

Jeg mener ikke man kan _pålægge_ bestyrelsesmedlemmerne nogle som
helst aktiviteter, da vi snakker o ulønnet arbejde. Men på den anden
side, er de valgt på en formodning om, at de udfører nogle aktiviteter
til fordel for foreningen.

Jeg mener ikke det eneste man kan forvente af bestyrelsen er, at de
"holder øje" og siger stop hvis noget udvikler sig i en uheldig
retning, og derudover forholder sig passive og ikke foretager sig
noget aktivt. Jeg mener derimod at man kan forvente, at de aktivt
arbejder for at fremme foreningens interesser.

Da den nuværende bestyrelse nu har siddet i over to måneder, og efter
eget udsagn samarbejder glimrende, må man kunne forvente at dette
samarbejde har udmøntet sig i nogle aktiviteter eller overvejelser om
aktiviteter.

Hvis ikke selv har nogle ide'er til hvad de kan foretage sig for at
fremme foreningens interesser (de siger jo ikke noget), kastede jeg
nogle ide'er op, som jeg ved har flere medlemmers interesse, og som
jeg ville finde det naturligt at de har eller vil arbejde med. Hvis de
har prioriteret andre ting, vil jeg gerne høre om dem - det er meget
muligt at jeg er enig med deres prioritering, men uden at vide hvad de
foretager sig, har jeg intet grundlag at vurdere dette udfra.

For at kunne vurdere de nuværende bestyrelsesmedlemmers egnethed i en
kommende bestyrelse, beder jeg dem derfor redegøre for deres virke
igennem de sidste to måneder.

Skal jeg virkelig stille et mistillidsvotum på et fremprovokeret
foreningsmøde, for at få svar på dette? Det synes jeg er en meget
lukket forening at ligge op til, og meget langt fra SSLUG's ånd...

Hilsen,
Erik L.


 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:38 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *