[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [FORENING] Planer for næste foreningsmødeOn Sun, 16 Mar 2003 13:01:19 +0100
Erik Lange <sslug@sslug> wrote:

> On Sun, 16 Mar 2003 12:24:28 +0100, Poul-Erik Andreasen
> <sslug@sslug> wrote:
> 
> >On Sun, 16 Mar 2003 11:08:28 +0100
> >Erik Lange <sslug@sslug> wrote:
> >
> >> On Sun, 16 Mar 2003 09:21:35 +0100 (CET), Peter Toft <sslug@sslug>
> >> wrote:
> >> 
> >> >On Sun, 16 Mar 2003, Erik Josefsson wrote:
> >> >
> >> >> > Ellers er der jo også mulighed at udskrive "fyllnadsval", hvis
> >> >> > det er på dagsorden til et medlemsmøde, og så med passende
> >> >> > frister afholde suppleringsvalget.
> >> >>
> >> >> Er "fyllnadsval" == 4nye + 4tilbake ?
> >> >>
> >> >> Det vil jag ikke. Er der nogen som vil foreslå det?
> >> >
> >> >NEJ - min og mange andres tillid til vores næstformand
> >> >er væk!
> >> 
> >> Men der kan være mange andre der stadig har tilliden i behold...
> >> 
> >> Jeg mener det vil tjene alle parter bedst, hvis hele bestyrelsen
> >> stiller deres mandat til rådighed, da denne farce så ikke behøver
> >> udvikle sig yderlgere, med offentligt mistillidsvotum til bestyrelsen,
> >> hvilket vil skæmme SSLUG's image uadtil.
> >> 
> >> ( Jeg mener faktisk at dem der arbejder henimod denne model, derved
> >> skader foreningens omdømme - og jeg synes det er ret alvorligt ).
> >> 
> >
> >Du er måske mere tilhænger af at vi fejer problemerne ind under gulvtæppet? 
> 
> Nej, jeg har hele tiden sagt, at det eneste anstændige i denne
> situation vil være, at hele bestyrelsen stiller deres mandat til
> rådighed ved et nyvalg. Her kan de så få bekræftes deres mandat af
> medlemsmødet!
> 
> Anstændighed er ikke noget man kan skrive ind i vedtægterne, og derfor
> er det en farce at lade løsningen centrere sig om at få ændret
> vedtægterne, så medlemmerne kan stille det mistillidsvotum til
> bestyrelsen, som den ikke vil indse, at den lever under.

Det forekommer mig at du ikke er helt på højde med situationen. 
Medlemmerne kan altid stille  mistillid og det har de altid kunnet.
Det der har været uklart er konskvenserne af en sådan mistillid.

Det der er problemet er er at vi har et valgsystem der tilgodeser 
et mindretals representation i bestyrelse.  Det medfører et problem
hvis nogen ønsker at tilkendegive mistilid til enkeltpersoner i 
bestyrelesen. Et supleringsvalg  vil selvsagt så ikke give mindretalet
den representation de havde før mistilleden og afsætning af det 
pågældende medlem. 

Essensen af den vetagelse der har fundet sted er at mistillid
til en enkeltperson, vil medføre at hele bestyrelsen ryger på valg. 
Det har ikke noget, med at feje ind under gulvtæppet at gøre
tværdigmod. Det betyder at man kan rette kritikken det 
rigtig sted hen. 

I øvrigt synes jeg du er ude i et lidt underligt forehavende. Du
kritikserer den sidende bestyrelse for ikke at gå af, det er fint nok
med mig. Men nu er den faktuelle situationen altså den at de ikke er
gået af. 

Så kan jeg ikke forstå at du kritiserer os der har været til medlemsmøde
for at lave forberedelser  til at benytte magtmidler for at få dem
afsat. Hvad har du egentlig tænkt dig: At vi skulle sidde og trille
tommelfingre, eller gøre lige som dig: jamre over at foreningen er
blevet en farce. 

Du er efter min mening ikke særlig konstruktiv, men du har da
ret til at have de meninger du har. 
 
-- 
Poul-Erik Andreasen


 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:38 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *