[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [FORENING] Planer for næste foreningsmødePoul-Erik Andreasen wrote:
On Sun, 16 Mar 2003 13:01:19 +0100
Erik Lange <sslug@sslug> wrote:


On Sun, 16 Mar 2003 12:24:28 +0100, Poul-Erik Andreasen
<sslug@sslug> wrote:


On Sun, 16 Mar 2003 11:08:28 +0100
Erik Lange <sslug@sslug> wrote:


On Sun, 16 Mar 2003 09:21:35 +0100 (CET), Peter Toft <sslug@sslug>
wrote:


On Sun, 16 Mar 2003, Erik Josefsson wrote:


Ellers er der jo også mulighed at udskrive "fyllnadsval", hvis
det er på dagsorden til et medlemsmøde, og så med passende
frister afholde suppleringsvalget.

Er "fyllnadsval" == 4nye + 4tilbake ?


Det vil jag ikke. Er der nogen som vil foreslå det?

NEJ - min og mange andres tillid til vores næstformand er væk!

Men der kan være mange andre der stadig har tilliden i behold...


Jeg mener det vil tjene alle parter bedst, hvis hele bestyrelsen
stiller deres mandat til rådighed, da denne farce så ikke behøver
udvikle sig yderlgere, med offentligt mistillidsvotum til bestyrelsen,
hvilket vil skæmme SSLUG's image uadtil.

( Jeg mener faktisk at dem der arbejder henimod denne model, derved
skader foreningens omdømme - og jeg synes det er ret alvorligt ).


Du er måske mere tilhænger af at vi fejer problemerne ind under gulvtæppet?

Nej, jeg har hele tiden sagt, at det eneste anstændige i denne situation vil være, at hele bestyrelsen stiller deres mandat til rådighed ved et nyvalg. Her kan de så få bekræftes deres mandat af medlemsmødet!

Anstændighed er ikke noget man kan skrive ind i vedtægterne, og derfor
er det en farce at lade løsningen centrere sig om at få ændret
vedtægterne, så medlemmerne kan stille det mistillidsvotum til
bestyrelsen, som den ikke vil indse, at den lever under.


Det forekommer mig at du ikke er helt på højde med situationen. Medlemmerne kan altid stille mistillid og det har de altid kunnet.
Det der har været uklart er konskvenserne af en sådan mistillid.


Det der er problemet er er at vi har et valgsystem der tilgodeser et mindretals representation i bestyrelse. Det medfører et problem
hvis nogen ønsker at tilkendegive mistilid til enkeltpersoner i bestyrelesen. Et supleringsvalg vil selvsagt så ikke give mindretalet
den representation de havde før mistilleden og afsætning af det pågældende medlem.


Essensen af den vetagelse der har fundet sted er at mistillid
til en enkeltperson, vil medføre at hele bestyrelsen ryger på valg. Det har ikke noget, med at feje ind under gulvtæppet at gøre
tværdigmod. Det betyder at man kan rette kritikken det rigtig sted hen.


I øvrigt synes jeg du er ude i et lidt underligt forehavende. Du
kritikserer den sidende bestyrelse for ikke at gå af, det er fint nok
med mig. Men nu er den faktuelle situationen altså den at de ikke er
gået af.


Så kan jeg ikke forstå at du kritiserer os der har været til medlemsmøde
for at lave forberedelser til at benytte magtmidler for at få dem
afsat. Hvad har du egentlig tænkt dig: At vi skulle sidde og trille
tommelfingre, eller gøre lige som dig: jamre over at foreningen er
blevet en farce.


Du er efter min mening ikke særlig konstruktiv, men du har da
ret til at have de meninger du har.

Jeg tror Erik er efter det samme som jeg var i slutningen af januar:


<snip fra http://www.sslug.dk/emailarkiv/forening/2003_01/msg01061>

Og samtidig skal jeg opfordre bestyrelsen til at få denne sag lukket
snarest, og ikke lade den dø hen med vedtægtsændringer og almindelig
travlhed i øvrigt.

Venligst giv os SSLUG tilbage!
Og venligst giv os en bestyrelse hvis første og største opgave ikke er
at genoprette medlemmernes tillid.

</snip>

Snarligt blev det ikke.... Og ja - nogle af os kunne bare have stukket hovederne sammen og kaldt til smid-bestyrelsen-på-porten-fest.
Anstændigheden, LinuxForum og en formodning om at nu måtte bestyrelsen da have forstået beskeden, holdt i hvertfald mig væk - nogle var klart ikke tilhængere af mødet i januar (der som bekendt blev aflyst).


Med den samme anstændighed in mente burde bestyrelsen have udskrevet nyvalg for længst.

Jeg tror ikke den går ret meget længere. Valget kommer. Hvadenten bestyrelsen som helhed vil det eller ej. Med nye vedtægter eller ej.

/kristian

--
Registered Linux user #22494 - http://counter.li.org/ 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:38 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *