[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [FORENING] Planer for næste foreningsmødeOn Mon, 17 Mar 2003 00:21:41 +0100
Kristian Vilmann <sslug@sslug> wrote:

> Poul-Erik Andreasen wrote:
> > On Sun, 16 Mar 2003 13:01:19 +0100
> > Erik Lange <sslug@sslug> wrote:
> > 
> > 
> >>On Sun, 16 Mar 2003 12:24:28 +0100, Poul-Erik Andreasen
> >><sslug@sslug> wrote:
> >>
> >>
> >>>On Sun, 16 Mar 2003 11:08:28 +0100
> >>>Erik Lange <sslug@sslug> wrote:
> >>>
> >>>
> >>>>On Sun, 16 Mar 2003 09:21:35 +0100 (CET), Peter Toft <sslug@sslug>
> >>>>wrote:
> >>>>
> >>>>
> >>>>>On Sun, 16 Mar 2003, Erik Josefsson wrote:
> >>>>>
> >>>>>
> >>>>>>>Ellers er der jo også mulighed at udskrive "fyllnadsval", hvis
> >>>>>>>det er på dagsorden til et medlemsmøde, og så med passende
> >>>>>>>frister afholde suppleringsvalget.
> >>>>>>
> >>>>>>Er "fyllnadsval" == 4nye + 4tilbake ?
> >>>>>>
> >>>>>>Det vil jag ikke. Er der nogen som vil foreslå det?
> >>>>>
> >>>>>NEJ - min og mange andres tillid til vores næstformand
> >>>>>er væk!
> >>>>
> >>>>Men der kan være mange andre der stadig har tilliden i behold...
> >>>>
> >>>>Jeg mener det vil tjene alle parter bedst, hvis hele bestyrelsen
> >>>>stiller deres mandat til rådighed, da denne farce så ikke behøver
> >>>>udvikle sig yderlgere, med offentligt mistillidsvotum til bestyrelsen,
> >>>>hvilket vil skæmme SSLUG's image uadtil.
> >>>>
> >>>>( Jeg mener faktisk at dem der arbejder henimod denne model, derved
> >>>>skader foreningens omdømme - og jeg synes det er ret alvorligt ).
> >>>>
> >>>
> >>>Du er måske mere tilhænger af at vi fejer problemerne ind under gulvtæppet? 
> >>
> >>Nej, jeg har hele tiden sagt, at det eneste anstændige i denne
> >>situation vil være, at hele bestyrelsen stiller deres mandat til
> >>rådighed ved et nyvalg. Her kan de så få bekræftes deres mandat af
> >>medlemsmødet!
> >>
> >>Anstændighed er ikke noget man kan skrive ind i vedtægterne, og derfor
> >>er det en farce at lade løsningen centrere sig om at få ændret
> >>vedtægterne, så medlemmerne kan stille det mistillidsvotum til
> >>bestyrelsen, som den ikke vil indse, at den lever under.
> > 
> > 
> > Det forekommer mig at du ikke er helt på højde med situationen. 
> > Medlemmerne kan altid stille  mistillid og det har de altid kunnet.
> > Det der har været uklart er konskvenserne af en sådan mistillid.
> > 
> > Det der er problemet er er at vi har et valgsystem der tilgodeser 
> > et mindretals representation i bestyrelse.  Det medfører et problem
> > hvis nogen ønsker at tilkendegive mistilid til enkeltpersoner i 
> > bestyrelesen. Et supleringsvalg  vil selvsagt så ikke give mindretalet
> > den representation de havde før mistilleden og afsætning af det 
> > pågældende medlem. 
> > 
> > Essensen af den vetagelse der har fundet sted er at mistillid
> > til en enkeltperson, vil medføre at hele bestyrelsen ryger på valg. 
> > Det har ikke noget, med at feje ind under gulvtæppet at gøre
> > tværdigmod. Det betyder at man kan rette kritikken det 
> > rigtig sted hen. 
> > 
> > I øvrigt synes jeg du er ude i et lidt underligt forehavende. Du
> > kritikserer den sidende bestyrelse for ikke at gå af, det er fint nok
> > med mig. Men nu er den faktuelle situationen altså den at de ikke er
> > gået af. 
> > 
> > Så kan jeg ikke forstå at du kritiserer os der har været til medlemsmøde
> > for at lave forberedelser  til at benytte magtmidler for at få dem
> > afsat. Hvad har du egentlig tænkt dig: At vi skulle sidde og trille
> > tommelfingre, eller gøre lige som dig: jamre over at foreningen er
> > blevet en farce. 
> > 
> > Du er efter min mening ikke særlig konstruktiv, men du har da
> > ret til at have de meninger du har. 
> 
> Jeg tror Erik er efter det samme som jeg var i slutningen af januar:
> 
> <snip fra http://www.sslug.dk/emailarkiv/forening/2003_01/msg01061>  
> 
> Og samtidig skal jeg opfordre bestyrelsen til at få denne sag lukket
> snarest, og ikke lade den dø hen med vedtægtsændringer og almindelig
> travlhed i øvrigt.
> 
> Venligst giv os SSLUG tilbage!
> Og venligst giv os en bestyrelse hvis første og største opgave ikke er
> at genoprette medlemmernes tillid.
> 
> </snip>
> 
> Snarligt blev det ikke.... Og ja - nogle af os kunne bare have stukket 
> hovederne sammen og kaldt til smid-bestyrelsen-på-porten-fest.
> Anstændigheden, LinuxForum og en formodning om at nu måtte bestyrelsen 
> da have forstået beskeden, holdt i hvertfald mig væk - nogle var klart 
> ikke tilhængere af mødet i januar (der som bekendt blev aflyst).
> 
> Med den samme anstændighed in mente burde bestyrelsen have udskrevet 
> nyvalg for længst.
> 
> Jeg tror ikke den går ret meget længere. Valget kommer. Hvadenten 
> bestyrelsen som helhed vil det eller ej. Med nye vedtægter eller ej.
> 
 
Hæ,hæ det kan være at jeg har for dårlige erfaringer, når det gælder magtkampe
i foreninger. Det det med venlig appel det er jeg efterhånden nok blevet lidt for
kynisk til at tro på. 
 

-- 
Poul-Erik Andreasen


 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:38 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *