[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [FORENING] Referat af foreningsmødet den 9/3-2003



On Sun, Mar 16, 2003 at 08:39:18PM +0100, Henrik Christian Grove wrote:
> 
> 5.3 
> Efter en lang diskussion blev de indkomne forslag til en ny paragraf 4.8
> ændret til et enkelt forslag. Herudover blev paragraf 4.9 fra Frank
> Damgaards forslag opretholdt. Da det ændrede forslag til paragraf 4.8 er
> mere vidtgående end Franks paragraf 4.9, blev det sat til afstemnings
> først. Der var 22 stemmer for og 2 imod.
> 
> Da forslaget således blev vedtaget bortfaldt det mindre vidtgående
> forslag til en paragraf 4.9.

Skal det forstås således at Frank Dalgaards forslag til 4.8 blev
vedtaget, altså:

Frank Damgaard föreslår något i stil med:

4.8 Misstroende
Misstroende kan väckas mot enskild förtroendevald (person vald av
föreningsmöte). Vid fråga om misstroende skall personen som förslaget om
misstroende riktas mot beredas möjlighet att inkomma med yttrande.
Person äger även rätt att deltaga i mötet.

Beslut om misstroende fattas med 2/3 majoritet av deltagande medlemmar.

Person som blivit misstroende förklarad avgår från samtliga
förtroendeuppdrag med omedelbar verkan. Fyllnadsval får förättas på
sittande möte.

samt FD 4.9:

4.9 Avsättande av styrelsen
Föreningsmötet kan avsätta föreningens styrelse med enkel majoritet av
deltagande medlemmar. Nyval för mandatperioden inkallas vid nästa
föreningsmöte. 

Jeg vil egentligt foretrække at ordlyden af de vedtagne paragraffer
fremgik af referatet. Ellers skal man kigge to steder, og læse indenad.
Dette er ofte noget der kan ske fejl med. I lyset af niveauet af polemik
ville jeg gerne være fri for disse ekstra muligheder for at gå fejl af
hinanden.

Venlig hilsen
keld


 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:38 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *