[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [FORENING] Referat af foreningsmødet den9/3-2003On Mon, 17 Mar 2003 00:36:10 +0100
Keld Jørn Simonsen <sslug@sslug> wrote:

> On Sun, Mar 16, 2003 at 08:39:18PM +0100, Henrik Christian Grove wrote:
> > 
> > 5.3 
> > Efter en lang diskussion blev de indkomne forslag til en ny paragraf 4.8
> > ændret til et enkelt forslag. Herudover blev paragraf 4.9 fra Frank
> > Damgaards forslag opretholdt. Da det ændrede forslag til paragraf 4.8 er
> > mere vidtgående end Franks paragraf 4.9, blev det sat til afstemnings
> > først. Der var 22 stemmer for og 2 imod.
> > 
> > Da forslaget således blev vedtaget bortfaldt det mindre vidtgående
> > forslag til en paragraf 4.9.
> 
> Skal det forstås således at Frank Dalgaards forslag til 4.8 blev
> vedtaget, altså:
> 
> Frank Damgaard föreslår något i stil med:
> 
> 4.8 Misstroende
> Misstroende kan väckas mot enskild förtroendevald (person vald av
> föreningsmöte). Vid fråga om misstroende skall personen som förslaget om
> misstroende riktas mot beredas möjlighet att inkomma med yttrande.
> Person äger även rätt att deltaga i mötet.
> 
> Beslut om misstroende fattas med 2/3 majoritet av deltagande medlemmar.
> 
> Person som blivit misstroende förklarad avgår från samtliga
> förtroendeuppdrag med omedelbar verkan. Fyllnadsval får förättas på
> sittande möte.
> 

Nej der er en del forskelle, essensen er at der blev vedtaget at bruge
almindelig flertal, men hele bestyrelsen går på valg uanset hvor mange
der er rettet kritik mod. Det beskytter mindretallet. 


-- 
Poul-Erik Andreasen


 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:38 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *