[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [FORENING] Referat af foreningsmødet den 9/3-2003Keld Jørn Simonsen <sslug@sslug> writes:

> On Sun, Mar 16, 2003 at 08:39:18PM +0100, Henrik Christian Grove wrote:
> > 
> > 5.3 
> > Efter en lang diskussion blev de indkomne forslag til en ny paragraf 4.8
> > ændret til et enkelt forslag. Herudover blev paragraf 4.9 fra Frank
> > Damgaards forslag opretholdt. Da det ændrede forslag til paragraf 4.8 er
> > mere vidtgående end Franks paragraf 4.9, blev det sat til afstemnings
> > først. Der var 22 stemmer for og 2 imod.
> > 
> > Da forslaget således blev vedtaget bortfaldt det mindre vidtgående
> > forslag til en paragraf 4.9.
> 
> Skal det forstås således at Frank Dalgaards forslag til 4.8 blev
> vedtaget, altså:

Nej.

Det der blev vedtaget var det der på
 http://www.sslug.dk/moede/medlems/2003-03-09/
står som 'Nyt forslag på mötet':
 4.8 Misstroende 
 Misstroende kan väckas mot förtroendevald. Med
 förtroendevald menas vald vid föreningsmöte. Vid fråga om misstroende
 skall personen som förslaget om misstroende riktas mot beredas
 möjlighet att inkomma med yttrande. Person äger även rätt att deltaga
 i mötet.

 Beslut om misstroende fattas med enkel majoritet av deltagande
 medlemmar.

 Misstroendeförklarad avgår med ommedelbar verkan. Supplering sker i
 vanlig ordning. Fyllnadsval får hållas på sittande möte dock ej i
 fråga om styrelsen. Om misstroende riktas mot en eller flera i
 styrelsen inkallas inom en vecka till nyval inom sex veckor i enlighet
 med reglerna i §4.6 och §7.3.

> Jeg vil egentligt foretrække at ordlyden af de vedtagne paragraffer
> fremgik af referatet. Ellers skal man kigge to steder, og læse indenad.
> Dette er ofte noget der kan ske fejl med. I lyset af niveauet af polemik
> ville jeg gerne være fri for disse ekstra muligheder for at gå fejl af
> hinanden.

Jeg vil overveje hvordan det bedst gøres.

.Henrik

-- 
Har hun overhovedet forstået spørgsmålene?


 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:38 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *