[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [FORENING] Referat af f oreningsmødet den 9/3-2003"Henrik Christian Grove" <sslug@sslug> wrote in message
news:sslug@sslug
> Keld Jørn Simonsen <sslug@sslug> writes:

> Men eftersom konsekvensen er at der afholdes nyvalg til alle poster,
> vil mindretallet bagefter sidde på en tilsvarende del af posterne (men
> de har forhåbentlig fundet nogle andre personer, ellers må man frygte en
> uendelig løkke).
Jeg tror ikke rigtigt på det skræmmebillede.
Grunden til at jeg mener, at der bør ske et nyvalg er ikke, at AØ eller
andre har synspunkter jeg ikke bryder mig om, men derimod at hun har
forudsætninger for at deltage i bestyrelsen, som ikke var almindeligt
kendte, og som efter alt at dømme har været stærkt medvirkende til den
splittelse der er opstået. Som jeg allerede tidligere har skrevet blev AØ's
manglende deltagelse på listerne først til et problem for mig, da der ikke
kom svar på direkte stillede spørgsmål.
Ved et nyvalg vil alle der stiller op vide dette på forhånd, og mon ikke at
den klarhed enten får folk til at lade være med at stille op, eller til at
indrette sig (og bestyrelsesarbejdet) efter de vilkår. Når der ikke er
listevalg er det i hvert fald vilkårene.

Et andet konfliktemne var den overlappende periode, hvor den gamle
bestyrelse sad ved roret efter at en ny var valgt. Systemet er helt klart
tænkt i en positiv ånd, men det er jo dokumenteret nu, at det kan gå helt
galt. Med de nye vedtægter vendes situationen på hovedet, idet det da må
forventes, at den gamle bestyrelse vil hjælpe den nyvalgte igang, men hvem
der bestemmer hvad er klart defineret. Går overgangen galt er det efter min
mening at foretrække, at det er den gamle bestyrelses medlemmer der skumler
over ikke at kunne slippe af med deres gode råd, frem for at det er den nye,
der føler sig omklamret inden den for alvor har kunnet finde sine egne ben.

Den nuværende bestyrelse består af fire personer som har fundet frem til en
arbejdsform og -fordeling, som de selv mener er til at have at gøre med.
Dette er i hvert fald hvad jeg læser ud af deres indlæg. På den baggrund er
det da ikke så sært, at de ikke bare lige hopper af pinden.
Nu er der altså bare lige det, at de ved at fortsætte efter et massivt
frafald i bestyrelsen jo netop ikke repræsenterer medlemmerne på den måde,
det var tiltænkt i vedtægterne og underbygget af det komplekse valgsystem,
der anvendes.
Lad os et øjebliik forestille os, at de siddende bestyrelse repræsenterer
flertallet af sslugs medlemmer, mens de fire udtrådte repræsenterede
forskellige mindretal med mere eller mindre afvigende indstillinger. I den
situation vil et suppleringevalg uundgåeligt bestyrke flertallets
repræsentation, og formindske mindretallenes, alene derved, at flertallet
vil sætte sig på de fleste af de nye, supplerede medlemmer. Det er ikke en
holdbar situation. Reglerne for suppleringsvalg er ikke tænkt og indrettet
som en løsning på politiske problemer, mobning eller hvad der nu kan være,
men mere på brækkede ben og dødsfald.

Lad os få en nyvalg. Det vil ikke give en let løsning i retning af, at "så
bliver alle problemerne ikke valgt igen", men det vil give en ægte
repræsentation i den nye bestyrelse.
Lad os få et frivilligt nyvalg. Det vil forskåne os mod den konflikt der
uundgåeligt vil opstå, hvis det kommer så langt, så jeg eller andre skal
stille et mistillidsvotum. Vedtages mistilliden får de siddende
bestyrelsesmedlemmer et problem med at stille op igen, forkastes det bliver
en stor del af medlemmerne utilfredse med, at de ikke bliver hørt. Det er en
tab/tab situation. Træder bestyrelsen frivilligt tilbage for at give plads
til et nyvalg, vil ingen tabe ansigt, og ingen vil (med rette) kunne skumle
over den nye bestyrelses sammensætning. Det er en vind/vind sitiation, hvor
det hele kan klares.på det kommende medlemsmøde, hvis blot bestyrelsen
melder ud nu, og starter en åben valgkamp. Efter min opfattelse er der ikke
tale om at den siddende bestyrelse på nogen måde taber ansigt ved at vælge
den løsning, tvært imod.

 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:38 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *