[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: Spørgsmål til bestyrelsen
Peter Makholm skrev:

> For en uge siden stillede jeg to simple spørgsmål til bestyrelsen. Da
> jeg endnu efter en uge ikke har fået svar vil jeg tillade mig at
> genfremsende dem:
>
>  Hvor og hvornår mener bestyrelsen at næste foreningsmøde skal
>  afholdes? (Skåne, København, Roskilde)
>

Detta har vi ännu inte fattat beslut om.

>  Vil der allerede på samme møde kunne stemmes om mistroende til
>  bestyrelsen hvis den relevante vedtægtsændring bliver vedtaget?

Hvis man beslutar att justera punkten under mötet så är det möjligt.

> Hvis bestyrelsen allerede mener at de har besvaret disse spørgsmål
> må de meget gerne komme med en henvisning til besvarelsen. Og jeg vil
> så gerne undskuylde ulejligheden.

Det menar jag att jag personligen har.

> Derudover vil jeg tillade mig at stille en række opfølgende spørgsmål:
>
>  Har bestyrelsen brug for assistance vedrørende planlægningen af
>  medlemsmødet? (lokalereservation, skrivning af indkaldelse,
>  indsamling af forslag etc.)

Nej inte vid denna tidpunkten, när vi beslutat om dag så kunde det vara
bra med hjälp att reservera plats. Mitt förslag är M4 i symbion.

>  Har bestyrelsen taget en formel beslutning om hvilke mål og midler
>  den ønsker at anvende til løsning af foreningens ledelseproblem og
>  kan man jævnfør vedtægternes §5.6 få lov at se protokollen
>  vedrørende denne beslutning? (Dette inkluderer også eventuelle
>  afviste løsningsmuligheder)

Nej, det finns inget formellt beslut på det. Afviste lösningsmuligheter
skall ikke protokollföras. Det protokoll det talas om i §5.6 är ett
beslutsprotokoll.

>  Mener bestyrelsen at det er for store forventninger at mene at man
>  bør kunen få svar på spørgsmål i løbet af en uge eller i det mindste
>  en grund til at det tager længere tid?

Nej, det vore rimligt, vi ser dock gärna att man skickar frågorna till
bestyrelselistan och explicit säger att detta är en fråga till
bestyrelsen. Tyvärr har vi nog kommit efter i vår hantering av frågor
ställda till bestyrelsen.

Martin (på bestyrelsens vägnar)
 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:38 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *