[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [FORENING] Referat af f oreningsmødet den 9/3-2003On 17 Mar 2003 11:28:07 +0100
Henrik Christian Grove <sslug@sslug> wrote:

> Keld Jørn Simonsen <sslug@sslug> writes:
> 
> > > Beslut om misstroende fattas med enkel majoritet av deltagande
> > > medlemmar.
> > 
> > Det er da i modstrid med at vi har mindretalsbeskyttelse.
> > Med denne bestemmelse kan flertallet få afsat alle
> > mindretalsrepræsentanter. 
> 
> Men eftersom konsekvensen er at der afholdes nyvalg til alle poster,
> vil mindretallet bagefter sidde på en tilsvarende del af posterne (men
> de har forhåbentlig fundet nogle andre personer, ellers må man frygte en
> uendelig løkke).
 
Helt enig. Men alternativet er at foreningen sylter mindretalsbeskyttelsen.
Desuden kan det påpeges at en person der genopstiller og genvælges på trods
af et mistillidvotum, vil have en meget svag position i bestyrelsen. Det har tidligere
varet fremme at man "bare" kan stemme en mindretal ned hvis det ikke vil samarbejde.
Det vil være en del lettere efter første omgang i løkken, også fordi mistillid jo ikke er noget 
der kommer ud af den blå luft det vil være hæftet op på et sagforhold. -- 
Poul-Erik Andreasen


 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:38 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *