[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [FORENING] Referat af f oreningsmødet den9/3-2003On Mon, 17 Mar 2003 12:47:33 +0100
"E. Sjørlund" <sslug@sslug> wrote:

> 
> "Henrik Christian Grove" <sslug@sslug> wrote in message
> news:sslug@sslug
> > Keld Jørn Simonsen <sslug@sslug> writes:
> 
> > Men eftersom konsekvensen er at der afholdes nyvalg til alle poster,
> > vil mindretallet bagefter sidde på en tilsvarende del af posterne (men
> > de har forhåbentlig fundet nogle andre personer, ellers må man frygte en
> > uendelig løkke).
> Jeg tror ikke rigtigt på det skræmmebillede.
> Grunden til at jeg mener, at der bør ske et nyvalg er ikke, at AØ eller
> andre har synspunkter jeg ikke bryder mig om, men derimod at hun har
> forudsætninger for at deltage i bestyrelsen, som ikke var almindeligt
> kendte, og som efter alt at dømme har været stærkt medvirkende til den
> splittelse der er opstået. Som jeg allerede tidligere har skrevet blev AØ's
> manglende deltagelse på listerne først til et problem for mig, da der ikke
> kom svar på direkte stillede spørgsmål.
> Ved et nyvalg vil alle der stiller op vide dette på forhånd, og mon ikke at
> den klarhed enten får folk til at lade være med at stille op, eller til at
> indrette sig (og bestyrelsesarbejdet) efter de vilkår. Når der ikke er
> listevalg er det i hvert fald vilkårene.
> 
> Et andet konfliktemne var den overlappende periode, hvor den gamle
> bestyrelse sad ved roret efter at en ny var valgt. Systemet er helt klart
> tænkt i en positiv ånd, men det er jo dokumenteret nu, at det kan gå helt
> galt. Med de nye vedtægter vendes situationen på hovedet, idet det da må
> forventes, at den gamle bestyrelse vil hjælpe den nyvalgte igang, men hvem
> der bestemmer hvad er klart defineret. Går overgangen galt er det efter min
> mening at foretrække, at det er den gamle bestyrelses medlemmer der skumler
> over ikke at kunne slippe af med deres gode råd, frem for at det er den nye,
> der føler sig omklamret inden den for alvor har kunnet finde sine egne ben.

Det er gode kloge ord
 
> Den nuværende bestyrelse består af fire personer som har fundet frem til en
> arbejdsform og -fordeling, som de selv mener er til at have at gøre med.
> Dette er i hvert fald hvad jeg læser ud af deres indlæg. På den baggrund er
> det da ikke så sært, at de ikke bare lige hopper af pinden.
> Nu er der altså bare lige det, at de ved at fortsætte efter et massivt
> frafald i bestyrelsen jo netop ikke repræsenterer medlemmerne på den måde,
> det var tiltænkt i vedtægterne og underbygget af det komplekse valgsystem,
> der anvendes.
> Lad os et øjebliik forestille os, at de siddende bestyrelse repræsenterer
> flertallet af sslugs medlemmer, mens de fire udtrådte repræsenterede
> forskellige mindretal med mere eller mindre afvigende indstillinger. I den
> situation vil et suppleringevalg uundgåeligt bestyrke flertallets
> repræsentation, og formindske mindretallenes, alene derved, at flertallet
> vil sætte sig på de fleste af de nye, supplerede medlemmer. Det er ikke en
> holdbar situation. Reglerne for suppleringsvalg er ikke tænkt og indrettet
> som en løsning på politiske problemer, mobning eller hvad der nu kan være,
> men mere på brækkede ben og dødsfald.
> 
> Lad os få en nyvalg. Det vil ikke give en let løsning i retning af, at "så
> bliver alle problemerne ikke valgt igen", men det vil give en ægte
> repræsentation i den nye bestyrelse.
> Lad os få et frivilligt nyvalg. Det vil forskåne os mod den konflikt der
> uundgåeligt vil opstå, hvis det kommer så langt, så jeg eller andre skal
> stille et mistillidsvotum. Vedtages mistilliden får de siddende
> bestyrelsesmedlemmer et problem med at stille op igen, forkastes det bliver
> en stor del af medlemmerne utilfredse med, at de ikke bliver hørt. Det er en
> tab/tab situation. Træder bestyrelsen frivilligt tilbage for at give plads
> til et nyvalg, vil ingen tabe ansigt, og ingen vil (med rette) kunne skumle
> over den nye bestyrelses sammensætning. Det er en vind/vind sitiation, hvor
> det hele kan klares.på det kommende medlemsmøde, hvis blot bestyrelsen
> melder ud nu, og starter en åben valgkamp. Efter min opfattelse er der ikke
> tale om at den siddende bestyrelse på nogen måde taber ansigt ved at vælge
> den løsning, tvært imod.
 
Det sidste omkring at et frivilligt nyvalgt skulle være vind/vind mens et
tvungen nyvalg skulle være tab/tab er jeg grundlæggende uenig med dig. 
Når 3 medlemmer skrider på grund af et fjerde medlem, så kan man ikke
bare vaske tavlen ren, og lade som om nu er vi gode venner igen.  Det er naivt.

Jeg kan i øvrigt ikke se hvad problemet er ved at nogen i den nuværende 
bestyrelse skulle tabe ansigt. Politik herunder foreningspolitik er nu engang 
øretæverens holdeplads, og hvis man har forvaltet sit mandat 
uhensigtsmæssigt så må man tage hvad der kommer. Jeg har jo igen 
og igen påpeget at mistillid ikke er et skyldsspørgsmål. 

-- 
Poul-Erik Andreasen


 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:38 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *