[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [BESTYRELSEN] Re: [FORENING] Re: Spørgsmål til bestyrelsenOn Mon, 17 Mar 2003, Erik Lange wrote:

> Hvilke muligheder mener bestyrelsen er til stede for at løse
> ledelsesproblemerne ?

Det enda möjliga problem som vi kan se är att en stor del av de valda har
lämnat sina mandat. Det har de förhåppningsvis gjort i overensstemmelse
med holdningen hos de vælgere der har valgt netop dem ind i bestyrelsen.

Detta borde man kunna lösa genom suppleeringsvalg. Dock har det
framförtsönskemål om att avsätta representanter i bestyrelsen då vissa
personer (inte sittande i nuvarande styrelsen) uttryckt sitt missnöje med
den nuvarande styrelsen.

Eftersom vi menar att det bör vara klart att föreningsmötet kan avsätta en
sittande bestyrelse har vi valt att gå vägen att ändra vedtegterna och
därefter hålla suppleeringsvalg. Det är det vi menar är mest demokratiskt.

> Hvilken mulighed vil bestyrelsen vælge, og med hvilken begrundelse
> fravælger man evt. andre muligheder ?

Demokratigrunder: styrelsen kan inte tvinga någon i styrelsen att lämna
sitt uppdrag. Att ställa sitt mandat till förfogande är en personlig
handling. Suppleeringsvalg utan paragraferna om misstroende menar vi inte
är bra eftersom det skulle ses som att bestyrelsen inte vill hantera
problemet. Att erbjuda medlemmarna möjligheten att förklara misstroende
mot styrelsen anser vi därför vara en demokratisk rätt. MEN det måste
finnas bra regler som garanterar demokratin även vid en
misstroendeomröstning.

> Vil bestyrelsen i sit valg ta' hensyn til tidsfaktoren, og vælge den
> løsning der hurtigst kan medføre en fungerende og fuldtallig
> bestyrelse ? Hvis ikke, hvad er det bestyrelsen prioriterer højere -
> relateret til den aktuelle situation og ikke fremtidige evt. lignende
> - som gør at man vælger en langsommere metode end den hurtigste ?

Vi väljer den metod som vi menar är mest demokratisk och hurtigste.

Martin (för bestyrelsen) 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:38 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *