[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: Re: [FORENING] forkerte forväntninger?"Niels Elgaard Larsen" <sslug@sslug> wrote in message
news:sslug@sslug
> > Niels Elgaard Larsen <sslug@sslug> writes:
>
> Hvad præcist er det at dette ledelsesproblem består i?
> Altså udover at bestyrelsen er for lille.

Primært _grunden_ til at bestyrelsen er for lille.

Som menigt medlem har jeg ingen reel mulighed haft for at finde ud af hvad
der egentlig skete i slutningen af sidste år.
Jeg var i det hele taget overrasket over, at der i sslugs bestyrelse kunne
opstå så store konflikter, at¨bestyrelsen i den grad kunne blive splittet af
det. Så vidt jeg har kunnet se, var der hverken religiøse, politiske eller
økonomiske grunde, det plejer jo ellers at være årsagen til den slags
ueningheder.
Jeg blev overrasket over at få at vide / finde ud af, at Anne Østergaard af
princip har valgt den del af sslugs aktiviteter som listerne udgør helt fra,
og jeg finder hendes begrundelse aldeles uden indhold. Et voksent,
velovervejet menneske kan naturligvis formulere sig offentligt på en
nyhedsliste, så det ikke påvirker ens øvrige liv og levned, eller formuleret
på en anden måde, jeg vil ikke mene, at man skal kaste sig ud i
bestyrelsesarbejdet i en forening, hvis ens fulde deltagelse ikke er
forenlig med ens øvrige liv.
Jeg er bestemt ikke blind for den umulige situation AØ blev bragt i, da hele
dette roderi startede. Det er svært - måske endda umuligt - at overskue og
håndtere sådan en storm, men den udspringer jo trods alt af en konflikt som
AØ var og er part i.
Jeg er heller ikke blind for, at et medlem kan stille op til bestyrelsen med
det klare formål at repræsentere foreningen udadtil uden at deltage aktivt
indadtil. Det kræver blot, at der er andre, som vil stå som garant for, at
det der meldes ud har en baggrund i medlemmernes synspunkter, og ikke blot
er et skoleridt på egen kæphest. Og så synes jeg helt bestemt, at det kræver
at foreningens medlemmer på forhånd er klar over, at dette er vilkårerne.
Det vil de kunne vide ved et nyvalg, men det kunne de af flere grunde ikke
vide ved sidste valg.

Bestyrelsesproblemer har i mine øjne medført dannelsen af to nye foreninger.
Kast et blik på sslug-itpolitik, den er nærmest reduceret til en
opslagstavle, hvor nogle få entusiaster forsøger at holde liv i en død ide,
men hvor ingen rigtigt orker gå ind i en debat. Det ser ikke ud til at
skyldes egnede emner, nærmere at opmærksomheden er rettet mod forholdene
omkring bestyrelsen.

Set udefra ligner den siddende bestyrelse resultatet af et "kup", hvor nogle
har chikaneret andre ud i kulden. Det behøver på ingen måde at være rigtigt,
men det er een måde at se det på. En anden kunne være, at de fire har
forladt skuden, og ladet en lettere forvirret flok sidde tilbage og forsøge
at finde ud af, hvad der egentlig skete og hvorfor det gik så galt.
Du har ganske givet en anden opfattelse af situationen, men det er altså
ikke rigtigt lykkedes dig at formidle den til mig på en overbevisende måde.

Jeg tror ikke på, at der vil komme ro over feltet ved et suppleringsvalg,
hvor to bestyrelsesmedlemmer bliver siddende. Det og det alene er grunden
til at jeg vil gå så langt som til at stille et mistillidsvotum på
dagsordenen. Der er så mange påstande, fortielser og modsatte opfattelser af
hvad der egentlig skete, så den eneste løsning med en chance efter min
opfattelse vil være at starte forfra - altså et nyvalg til alle poster.

Du har flere gange givet udtryk for, at bestyrelsesarbejdet da går ret godt.
Det er jo dejligt at høre, men det ændrer ikke på, at jeg (og måske andre)
ikke har tillid til en bestyrelse der er resterne efter en større
splittelse. Den mistillid er begrundet i omstændighederne, ikke i
personerne, og den kan kun kureres ved et nyvalg.

Som du forhåbentlig kan forstå ser jeg gerne at alle fire medlemmer stiller
op igen. Det er ikke mig eller andre der gider skrive på denne liste, der
skal bestemme hvem der sidder i bestyrelsen, det er de medlemmer, der gider
møde frem når der er valg (og jeg hader ordet gider, men det passer nu meget
godt i denne sammenhæng).

Jeg ved med mig selv, at jeg vil trække mig helt tilbage fra at have med
sslug at gøre indtil der kommer et regulært nyvalg (det vil sikkert glæde
nogle - dem om det), langt værre er det, at jeg frygter at andre ikke alene
vil trække sig, men i stedet vil gå i gang med at opbygge en ny lug, som for
alvor vil kunne splitte alle. Den risiko kan den nuværende bestyrels ikke
imødegå ved at blive siddende, kun ved at gå på valg. Dette skal ikke læses
som _min_ trussel, det er _en_ trussel der svæver løst formuleret og ret
ukonkret i luften, men som gerne skulle fjernes helt. Når din blotte
fortsættelse i bestyrelsen er et problem - helt uanset hvad du gør, er og
står for - så har du et problem, du næppe kan løse på anden vis end ved at
gå på valg.

Jeg håber, at jeg har fået forklaret godt nok, hvorfor jeg ikke ser dette
som et problem, der forsvinder af sig selv hvis bare man ignorerer det, og
hvorfor jeg ikke har tillid til en løsning, hvor enkelte bliver siddende.
Faktisk betragter jeg Klavs og Martins udmeldinger om at de stiller deres
mandat til nyvalg som det eneste effektive nogen fra den siddende bestyrelse
endnu har gjort for at komme videre. I det lys virker din og AØ's modvilje
mod et nyvalg jo ikke så positiv, selv om I uden tvivl begge begrunder den i
et ønske om at arbejde for sslug.

Jeg tror hverken at jeg er alene med mit synspunkt, eller at alle medlemmer
er enige i det, det kan kun et frivilligt nyvalg af alle eller en
mistillidsafstemning på næste medlemsmøde afgøre. Jeg håber stadig, at du og
Anne er til at overbevise så den frivillige løsning sejrer.

 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:38 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *