[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re:[FORENING] Respekt for vedtægter og bestyrelseOn Thu, 20 Mar 2003, E. Sjørlund wrote:

> Primært _grunden_ til at bestyrelsen er for lille.

"for lille"? I flg. vedtægternes §5.1 er den i hvert fald ikke _for_
lille. Hvis du mener, at 4 personer i bestyrelsen er et problem, så synes
jeg, du skal stille forslag om at ændre vedtægterne. F.eks. i stil med at
man skal indkalde til suppleringsvalg, hvis bestyrelsen er <6 personer.

Respektér de nuværende vedtæger eller vælg nogle nye. At prøve at få
bestyrelsen til at omgå de eksisterende, mener jeg ikke er en rimelig
opførsel.

> Jeg blev overrasket over at få at vide / finde ud af, at Anne
> Østergaard af princip har valgt den del af sslugs aktiviteter som
> listerne udgør helt fra,

Nu ved jeg ikke, hvorfra du har den viden om, at Anne 'af princip' har
fravalgt listerne. Min erfaring er, at Anne aldrig har været særligt
skrivende på listerne. Det vurderer jeg skyldes, at Anne ikke er specielt
gæv på et tastatur. Både du og jeg ville kunne skrive hurtigere med
fødderne end Anne kan med fingerne. Det er derfor en kraftanstrengelse
hver gang Anne skal skrive noget.

En del af de breve, som jeg igennem tiden har sendt på IT-politiklisten
har Anne kommet med input til mundtligt. Og nogle af dem har inputtet
været så stort, at brevet lige så godt kunne være underskrevet af Anne. At
påstå at Anne ikke har deltaget i debatten er derfor forkert, men dog en
forståelig påstand, hvis man ikke personligt har snakket med Anne.

Jeg kan derfor opfordre folk til at prøve at _tale_ med hende. Hun kommer
til de fleste SSLUG-møder i Kbh, så der skulle være rig mulighed for at
tage en snak in persona. Lur mig om hun ikke også kommer i aften.

> Jeg var i det hele taget overrasket over, at der i sslugs bestyrelse
> kunne opstå så store konflikter, at¨bestyrelsen i den grad kunne blive
> splittet af det.

Her er jeg meget enig. Så vidt jeg har forstået, så har det været under
opsejling i gennem længere tid, men et flertal i den tidligere bestyrelse
har åbenbart valgt, at medlemmerne ikke skulle informeres om dette
løbende. Et flertal i den daværende ville have kunnet informeret om de
problemer, de oplevede, og måske have startet en debat om dem på et langt
tidligere tidspunkt. Ethvert af bestyrelsesmedlemmerne kunne have indkaldt
til en generalforsamling, hvor man tog de oplevede problemer op eller
lavede nyvalg til bestyrelsen.

Deres beslutning er naturligvis en beslutning som jeg respekterer, selvom
jeg måske ikke helt forstår baggrunden.

> Et voksent, velovervejet menneske kan naturligvis formulere sig
> offentligt på en nyhedsliste, så det ikke påvirker ens øvrige liv og
> levned, eller formuleret på en anden måde, jeg vil ikke mene, at man
> skal kaste sig ud i bestyrelsesarbejdet i en forening, hvis ens fulde
> deltagelse ikke er forenlig med ens øvrige liv.

Og hvis du nu prøvede at bruge et andet kommunikationsmedium med Anne end
netop tastaturet, så ville du opleve, at hun sagtens kan formulere sig.

Personligt ville jeg finde det problematisk, hvis vi i praksis udelukker
folk fra at være i bestyrelsen alene, fordi de ikke er specielt hurtige på
et tastatur. Jeg kan leve med, at vi i praksis udelukker folk, der ikke
har en email-adresse.

> Set udefra ligner den siddende bestyrelse resultatet af et "kup", hvor
> nogle har chikaneret andre ud i kulden.

Og da det ikke lykkedes, så trak chikanørerne sig ud af bestyrelsen.
Tilbage blev så en bestyrelse, som virker og kan samarbejde.

Ud fra en demokratisk betragtning er jeg enig i, at det er temmeligt
problematisk, hvis man forlader bestyrelsen. De medlemmer, som man
repræsenterer, mister dermed en repræsentant. Men som vore vedtæger er
skruet sammen, så har man lov at forlade bestyrelsen i utide.

Er der utilfredse medlemmer nok (8 stk), kan man endda indkalde til en
generalforsamling, hvor eneste punkt er nyvalg af bestyrelsen. Da der ikke
har været 8 medlemmer, der har gjort dette, så kan jeg kun se det som et
tegn på, at utilfredsheden ikke er specielt stor.

Til gengæld vil jeg finde det problematisk, hvis bestyrelsen lader sig
diktere af nogle enkelte medlemmer, som brokker sig højlydt: Hvis
bestyrelsesmedlemmerne blindt følger disse medlemmers anvisning uden selv
at kunne stå inde for det, så opstår et endnu værre demokratisk problem.

Specielt finder jeg det usmageligt, når folk, der har valgt ikke at ville
være i bestyrelsen (enten ved ikke at stille op eller ved selv at gå)
prøver at diktere bestyrelsens dispositioner enten med trusler eller med
chikane. Jeg ved ikke hvordan andre har det, men på mig virker de som
manipulerende og som magtbegærlige - uden at de dog selv vil påtage sig
noget ansvar.

Respekter den siddende bestyrelse eller vælg en ny. At sende pile i ryggen
på bestyrelsen mener jeg simpelthen ikke er en rimelig opførsel.


/Ole
-- 
Jeg kunne aldrig drømme om at have en .signature, der smæder folk til, der
arbejder for samme sag som jeg selv - uanset hvor dumme svin jeg end måtte
se dem som. 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:38 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *