[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: Re:[FORENING] Respekt for vedtægter og bestyrelse"Ole Tange" <sslug@sslug> wrote in message
news:sslug@sslug
On Thu, 20 Mar 2003, E. Sjørlund wrote:

> Primært _grunden_ til at bestyrelsen er for lille.

<
"for lille"? I flg. vedtægternes §5.1 er den i hvert fald ikke _for_
lille. Hvis du mener, at 4 personer i bestyrelsen er et problem, så synes
jeg, du skal stille forslag om at ændre vedtægterne. F.eks. i stil med at
man skal indkalde til suppleringsvalg, hvis bestyrelsen er <6 personer.
>
Jeg skriver jo netop, at det er grunden der er problemet.

<
Respektér de nuværende vedtæger eller vælg nogle nye. At prøve at få
bestyrelsen til at omgå de eksisterende, mener jeg ikke er en rimelig
opførsel.
>
Mener du: "Sæt dig tilbage og se roligt på at det ene område efter det andet
trækkes ud af sslug"?

> Jeg blev overrasket over at få at vide / finde ud af, at Anne
> Østergaard af princip har valgt den del af sslugs aktiviteter som
> listerne udgør helt fra,

<
Nu ved jeg ikke, hvorfra du har den viden om, at Anne 'af princip' har
fravalgt listerne. Min erfaring er, at Anne aldrig har været særligt
skrivende på listerne. Det vurderer jeg skyldes, at Anne ikke er specielt
gæv på et tastatur. Både du og jeg ville kunne skrive hurtigere med
fødderne end Anne kan med fingerne. Det er derfor en kraftanstrengelse
hver gang Anne skal skrive noget.
>
Formuleringen "af princip" er min, beklager hvis jeg har misforstået Annes
og andres indlæg. Af praktiske grunde eller på grund af tidspres er måske
mere rigtige. Igen det er de manglende svar der er et problem, ikke årsagen
til dem.
(Selv om min kommasætning måtte tyde på det, bruger jeg nu aldrig fødderne
til at skrive med;)

<
En del af de breve, som jeg igennem tiden har sendt på IT-politiklisten
har Anne kommet med input til mundtligt. Og nogle af dem har inputtet
været så stort, at brevet lige så godt kunne være underskrevet af Anne. At
påstå at Anne ikke har deltaget i debatten er derfor forkert, men dog en
forståelig påstand, hvis man ikke personligt har snakket med Anne.
>
Det tager jeg gerne dit ord for. Nu er problemet blot det, at jeg og andre
der ikke lige færdes i det miljø, hvor du snakker med Anne, er henvist til
at danne os et indtryk via nyhedslisterne.
Jeg forventer ikke af noget bestyrelsesmedlem, at vedkommende skal snakke
med mig og alle andre, men jeg må indrømme, at jeg forventer at få svar på
direkte spørgsmål på et eller andet niveau. Dermed ikke sagt, at der absolut
skal svares på alt, men noget må der da kunne komme en reaktion på.

<
Jeg kan derfor opfordre folk til at prøve at _tale_ med hende. Hun kommer
til de fleste SSLUG-møder i Kbh, så der skulle være rig mulighed for at
tage en snak in persona. Lur mig om hun ikke også kommer i aften.
>
Jo, men da havde jeg jo travlt med at sprede den smule lys over land, som
jeg nu en gang kan sprede, og der var ikke lige en naturlig lejlighed til at
snakke foreningspolitik. Nu havde jeg for travlt selv med at hjælpe til
eller gispe efter luft gennem en cigaret, så jeg lagde ikke lige mærke til
hvem det var Anne hjalp, men vi nikkede da til hinanden på gangen.

<snip>
<
Og hvis du nu prøvede at bruge et andet kommunikationsmedium med Anne end
netop tastaturet, så ville du opleve, at hun sagtens kan formulere sig.
>

Geografien igen. Jeg tvivler ikke på at Anne kan - derfor er det da også så
meget desto mere ærgerligt, at hun ikke gør.


<
Personligt ville jeg finde det problematisk, hvis vi i praksis udelukker
folk fra at være i bestyrelsen alene, fordi de ikke er specielt hurtige på
et tastatur. Jeg kan leve med, at vi i praksis udelukker folk, der ikke
har en email-adresse.
>

Jeg må have formuleret mig dårligt.
Den nuværende bestyrelses medlemmer er med eller uden egen skyld, af grunde
der er mere eller mindre oplyste bragt i en situation der for mig at se er
umulig. Et frivilligt nyvalg er efter min bedste mening den letteste og
bedste måde at hugge den knude over.
At ignorere problemet er ikke en løsning jeg kan se et perspektiv i, jeg
tror ganske enkelt ikke at det forsvinder af sig selv.


> Set udefra ligner den siddende bestyrelse resultatet af et "kup", hvor
> nogle har chikaneret andre ud i kulden.
<
Og da det ikke lykkedes, så trak chikanørerne sig ud af bestyrelsen.
Tilbage blev så en bestyrelse, som virker og kan samarbejde.

Ud fra en demokratisk betragtning er jeg enig i, at det er temmeligt
problematisk, hvis man forlader bestyrelsen. De medlemmer, som man
repræsenterer, mister dermed en repræsentant. Men som vore vedtæger er
skruet sammen, så har man lov at forlade bestyrelsen i utide.

Er der utilfredse medlemmer nok (8 stk), kan man endda indkalde til en
generalforsamling, hvor eneste punkt er nyvalg af bestyrelsen. Da der ikke
har været 8 medlemmer, der har gjort dette, så kan jeg kun se det som et
tegn på, at utilfredsheden ikke er specielt stor.
>
Jeg synes at dit klip er at fuske med citatet, så her er det du udelod:
"Det behøver på ingen måde at være rigtigt, men det er een måde at se det
på. En anden kunne være, at de fire har forladt skuden, og ladet en lettere
forvirret flok sidde tilbage og forsøge at finde ud af, hvad der egentlig
skete og hvorfor det gik så galt.Du har ganske givet en anden opfattelse af
situationen, men det er altså ikke rigtigt lykkedes dig at formidle den til
mig på en overbevisende måde."

Jeg er altså ikke helt så ensidig i mine synspunkter, som dit klip får det
til at se ud.

Vi har åbenbart en forskellig opfattelse af forløbet.
1.
Medlemsmødet blev aflyst, primært fordi det var noget roderi at indkalde til
et "vi vælter bestyrelsen" møde som samtidigt skulle være et "hvis det
lykkes, vælger vi en ny".
2.
Måske-valg var ikke en rimelig fremgangsmåde dengang, og det er det heller
ikke nu.
3.
Der blev rejst debat om, hvorvidt man overhovedet kan afsætte bestyrelsen.
Du og jeg mener begge, at det kan man da naturligvis, men det her er altså
en svensk forening, som arbejder efter svenske vedtægter og svensk
foreningsskik og -jura. Nogle rejste tvivl om fremgangsmåden, og selv om det
kunne ligne langtrækkeri, så gik vi ind på at køre rundt omkring nye
vedtægter, som helt klart løser den problematik først. Hvis de nye vedtægter
bliver godkendt på næste møde har vi altså den situation, at man uden enhver
tvivl kan indkalde til et medlemsmøde, og på dette kan vedtage at afsætte
bestyrelsen. Jeg håber da, at alle kan være enige om at det vil være rart at
få den klarhed ind i vedtægterne.

At jeg så har anmeldt, at jeg vil stille et mistillidsvotum til den
resterende bestyrelse på samme møde, er helt efter bogen. Mødet bliver
lovligt indkaldt, og ethvert medlem kan sætte punkter på dets dagsorden.
Dette blev bekræftet af formanden på søndagsmødet.
Med en mistillidsafstemning kommer vi altså i den situation, som du finder
er i orden, nemlig at et medlemsmøde kommer til at stemme for eller mod et
regulært nyvalg.
Dette er mit mål, og mine bemærkninger om at jeg personligt vil blive meget
passiv hvis der ikke kommer en vedtagelse skal ikke ses som nogen form for
trussel, blot en simpel konstatering af, at hvis man ikke kan lide lugten i
bageriet må man gå sin vej.
Mine bemærkninger om at andre kunne vælge at gå egne veje er heller ikke en
trussel som jeg fremsætter, det er en trussel, som jeg ser og frygter, og
det er altså noget helt andet.

<
Til gengæld vil jeg finde det problematisk, hvis bestyrelsen lader sig
diktere af nogle enkelte medlemmer, som brokker sig højlydt: Hvis
bestyrelsesmedlemmerne blindt følger disse medlemmers anvisning uden selv
at kunne stå inde for det, så opstår et endnu værre demokratisk problem.

Specielt finder jeg det usmageligt, når folk, der har valgt ikke at ville
være i bestyrelsen (enten ved ikke at stille op eller ved selv at gå)
prøver at diktere bestyrelsens dispositioner enten med trusler eller med
chikane. Jeg ved ikke hvordan andre har det, men på mig virker de som
manipulerende og som magtbegærlige - uden at de dog selv vil påtage sig
noget ansvar.
>

Hm. Nu er jeg ikke helt sikker på, om du sigter på mig med en riffel, eller
bare fyrer en ladning spredhagl af, så jeg vil nøjes med at tale for mig
selv.
Jeg kandiderer ikke på nogen måde til bestyrelsen (og det var bestemt ikke
aftalt, at jeg blev foreslået som dirigent på medlemsmødet, jeg blev lige så
overrasket som vist alle andre). Som sådan falder jeg fint ind i din
målgruppe.
Når nu de der er interesserede i at sidde i bestyrelsen i den grad kludrer i
det, som det er tilfældet, så må det vel være tilladt andre at gå ind i
debatten.
Eftersom jeg ikke kan finde ud af, hvem der er skurke, og hvem der er helte
i det her (hvis nogen er nogen af delene), har jeg foreslået det jeg ser som
en løsning, nemlig at der vælges en helt ny bestyrelse på grundlag af en
helt ny opstilling.
Jeg er ikke i tvivl om, at du og andre, der støtter et eller flere af de
tilbageværende bestyrelsesmedlemmer, vil møde frem og stemme dem ind igen.
Jeg har ikke det mindste imod, at det sker, og hvis nogen bagefter beklager
sig over Anne eller andres arbejdsform, vil jeg med god samvittighed bede
dem om at tie og bede den nye bestyrelse om at se til, at de får løst deres
eventuelle interne problemer selv.
Det er mit indtryk, at andre i din målgruppe har det på samme måde, men jeg
kan da tage fejl, så de må selv svare for sig.

<
Respekter den siddende bestyrelse eller vælg en ny. At sende pile i ryggen
på bestyrelsen mener jeg simpelthen ikke er en rimelig opførsel.
>
Her ved jeg dog, at du ikke skriver om mig. For det første sigter jeg ikke
mod ryggen, og for det andet ser jeg et problem, og foreslår en løsning som
jeg fuldt og helt tror på. En hel del tyder jo på, at Martin og Klavs også
kan se en mulig løsning ad den vej, ellers havde de vel ikke stillet deres
kandidatur til valg.
Er det efter din opfattelse manglende respekt for bestyrelsen, at jeg
støtter halvdelens beslutning, og forsøger at overbevise den anden halvdel
om at gakke hen og gøre ligeså?
Eller mener du at Martin og Klavs er nogle pjok, som bøjer sig for nogle
råbehoveder, og at de bestemt ikke skulle have meldt ud som de gjorde?
Problemet er jo klart nok. Når to bestyrelsesmedlemmer mere trækker sig er
der ikke en beslutningsdygtig bestyrelse tilbage! Det mener hverken du eller
jeg vel er en ønskværdig situation.

Du og Hans spurgte mig på Vagabondos om hvad jeg havde mod Anne. Jeg håber,
at du bemærkede dig, at der ingen tøvende ventetid var inden jeg svarede
"intet".
Jeg har noget imod, at det ikke har været mig muligt at trække et svar ud af
hende, men hør nu, det er altså ikke nok for mig til at kaste mig ud i en
debat som denne.
Hvad vi ikke nåede helt til klarhed om er, at jeg har utroligt meget mod den
situation Anne og de andre er i. Jeg ønsker ikke at blive taget til indtægt
for hverken den ene eller anden sides synspunkter, jeg kan se både godt og
skidt i begge dele, men på den anden side har jeg et stærkt ønske om at
finde frem til en måde at få lagt problemerne ned i kassen med glemte
misforståelser, og jeg tror altså ikke på, at det kan ske ved andet end et
nyvalg.
Har du egentlig overvejet den mulighed, at du benytter din gode forbindelse
til Anne, og overbeviser hende om, at du og andre støtter nok skal møde
talstærkt op og stemme hende ind igen, så hun roligt kan gå med til at få
lavet et frivilligt nyvalg. Håber ikke, at du føler dig manipuleret med på
grund af det forslag.

Og undskyld det sene svar - jeg skulle lige hjem efter en iøvrigt rigtigt
hyggelig installfest.
<
/Ole
--
Jeg kunne aldrig drømme om at have en .signature, der smæder folk til, der
arbejder for samme sag som jeg selv - uanset hvor dumme svin jeg end måtte
se dem som.
>
(næ, jeg kunne heller ikke lide joken med rm. Helt uenige om alt er vi da
ikke).
PS. Undskyld hakkerne. Dine mails opfører sig ikke helt normalt i min læser.

 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:38 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *